Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Evropská unie

Kampaň 70 centů na kulturu pokračuje

Kampaň 70 centů na kulturu na občana za rok stále pokračuje. Dosud nebyl rozhodnut budoucí finanční rámec Evropské unie pro léta 2007-2013. Podpora této kampaně stále roste. Pozměňovací návrh členky Evropského parlamentu Helgy Trupel (zelení), který předložila na posledním jednání výboru pro kulturu a vzdělávání s požadavkem 2,2 miliardy euro (ekvivalent 70 centů/občan/rok) sice přijat nebyl ale na místo toho byl přijat návrh člena EP Gracy Moury, který požaduje 600 milionů, což je  oproti původním 408 milionům euro, které navrhla Evropská komise pro program Culture 2007 jisté zlepšení, ovšem počítá pouze se 13 centy na občana za rok.

Evropský parlament je pro důkladnou revizi Směrnice o „televizi bez hranic“

Směrnici o televizi bez hranic přijala Rada v roce 1989 a v roce 1997 ji Rada i Parlament novelizovali s cílem posílit rozvoj evropského trhu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a souvisejících činností. Od přijetí této směrnice se počet televizních kanálů v EU zvýšil padesátkrát (nyní cca 2 500). Podle článku 5 této směrnice musí provozovatelé vyhradit 10 % vysílacího času anebo 10 % programového rozpočtu pro evropská díla od nezávislých umělců. V praxi však v zemích bývalé evropské patnáctky věnují provozovatelé dvě třetiny vysílacího času dílům vytvořeným v Evropě a více než třetinu vysílacího času přitom zaujímají díla nezávislých tvůrcůV roce 2002 se však ani jeden tento ukazatel poprvé nezvýšil a naopak poklesl počet vysílaných děl nezávislé produkce.

Význam kultury pro evropskou integraci je neocenitelný

Během dnešního (14. července) vystoupení před Evropským hospodářským a sociálním výborem, v Bruselu, jenž je poradním orgánem institucí EU, vystoupil evropský komisař pro vzdělávání a kulturu Ján Fígeľ . "Kultura je nutností, duší Evropy, v žádném případě není luxusem. Kultura pomáhá zmenšit vzdálenost mezi občany EU a jejími institucemi. Jinak není 'Evropský projekt' není udržitelný", poznamenal Ján Fígeľ.

Deklarace ve prospěch evropské charty o kultuře

Přinášíme plný český text prohlášení ve prospěch evropské charty o kultuře - či jak poněkud kostrbatě překládáno "charty o Evropě kultury", která byla projednávána na květnové mezinárodní konferenci v Paříži. Znění textu je převzato ze stránek konference, ze serveru francouzského ministerstva kultury. Pro lepší pochopení obsahu tohoto důležitého dokumentu doporučujeme porovnat český překlad s jinými jazykovými verzemi: např. s anglickou, neboť Constitutional Treaty je překládáno jako Ústava zakládající ústavu pro Evropu, undertake to make culture an essential priority/z kultury učiníme jeden z přednostních úkolů; the people jsou zaměněny za národy či community of values je překládáno jako společenství hodnot (?).

Charta pro Evropu kulturní

V návaznosti na konferenci "Evropská kulturní politika", která se konala v Berlíně loňského listopadu, proběhla ve dnech 2. a 3. května 2005 v Paříži významná konference za účasti více než 400 delegátů z 25 členských zemí EU "Pro Evropu kulturní". Ministři členských zemí EU se shodli na "Chartě pro Evropu kulturní", jejíž text bude podepsán v nejbližší době i ministry, kteří nemohli osobní účast na pařížských jednáních přijmout.

Evropské hodnoty v Evropské unii

Dne 21. března 2005 v 18:00 se na HAMU bude v rámci projektu Evropský klub konat první veřejná diskuze na téma: Evropské hodnoty v Evropské unii. Cílem tohoto setkání bude především položit si otázku po původu evropských hodnot, po jejich smyslu pro dnešní Evropu a především pro dnešní Evropany. Účast přislíbili Josef Zieleniec, poslanec Evropského parlamentu, Tomáš Halík, prezident České Křesťanské akademie, Jiří Dienstbier, předseda Rady pro mezinárodní vztahy.

Význam občanské společnosti a kultury pro Evropskou komisi v strategických cílech 2005-2009

Předseda Evropské komise Jose Barroso vystoupil 10. února 2005 na plenárním zasedání Evropského hospodářského výboru, který na evropské úrovni zastupuje tzv. organizovanou občanskou společnost. Barosso prohlásil, že „…evropská politika se nedá dělat v Bruselu, hlavních městech členských zemí EU, na úrovni ministerstev. Evropská myšlenka se musí realizovat v domácnostech, ve školách, v podnicích, univerzitách“. V rámci nového přístupu chce Evropská komise zintenzívnit komunikaci se všemi zainteresovanými partnery včetně nevládních organizací, protože „není možné jednat o nich (evropských občanech) bez nich“. Předseda Komise označil oblast kultury za jednu z nejlepší cest seberealizace jednotlivců. „Kultura není prostředkem sama v sobě, proto je velkou prioritou Evropské komise v nadcházejícím období“.

Komise představila ambiciózní strategii růstu a zaměstnanosti pro EU

Evropská komise představila 8. února 205 novou strategii pro Evropskou unii, která má přinést větší růst a zaměstnanost. Strategie se zaměřuje na znovuoživení tzv. Lisabonské agendy – programu ekonomické reformy EU z roku 2000. Kroky, které dnes Evropská komise navrhla, by mohly do roku 2010 zvýšit HDP o 3 % a vytvořit více než 6 milionů pracovních míst. Pro toto naléhavé jednání existuje pádný důvod. Lisabonská strategie není pět let po svém zahájení na správné cestě, která by ji přivedla k očekávaným výsledkům.

<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další >
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.