Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Evropská unie

Evropská komise: Strategické cíle 2005-2009

Předseda Evropské komise Jose Barrosso v lednovém dokumentu Evropa 2010: partnerství pro obnovení evropské prosperity, solidarity a bezpečnosti načrtává cíle své Komise na nadcházející léta. Z textu je patrná poslední snaha EK zvýšit důraz na zlepšení podnikatelského prostředí a na hospodářský růst.

Evropská unie inovovala svůj portál pro kulturu

Evropská komise zaktualizovala své stránky věnované kultuře. Na těchto nových stránkách, které by měly být více uživatelsky příjemné, lze nalézt informace a všech aktivitách unie, které se zároveň i vztahují k řadě odkazů na další webové stránky.

V rámci programu Evropské unie Culture 2000 bylo v roce 2004 uděleno 233 grantů

Většina těchto grantů byla zaměřena na podporu projektů z oblasti kulturního dědictví, která v roce 2004 představovala hlavní zájem programu Culture 2000. Celkem bylo rozděleno cca 32 miliónů eur mezi více než 850 kulturních organizací z 30 evropských zemí, které se účastní programu Culture 2000 (platného pro období 2000 - 2006). Pro roky 2005 - 2006 počítá program Culture 2000 s podporou projektů ve všech uměleckých a kulturních oblastech, tj. bez určení priority jakékoliv oblasti.   

Úspěch ČR v rámci minulé výzvy Culture 2000 věnované deportacím

V návaznosti na nedávno zveřejněnou první výzvu programu Evropské komise, která byla věnovaná deportacím (nyní je otevřena již 2. výzva) informovala pražská kancelář programu Culture 2000 o výsledcích tohoto grantového řízení podporující akce na zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi. Bylo podáno celkem 89 projektů a z nových členských států byla nejaktivnější právě Česká republika (5 projektů). Následovalo Polsko (4), Estonsko (3), Litva a Lotyšsko (po 2 projektech) a Maďarsko (1). Vybráno bylo celkem 27 projektů - a z pěti podaných projektů z ČR uspěly hned tři: Nadace Terezín, Židovského společenství Olomouc a Muzea Památníku Lidice.

Ján Figel EU komisařem pro výchovu vzdělávání kulturu a mnohojazyčnosti

Dne 27. září proběhlo parlamentní slyšení slovenského kandidáta na komisaře EU Jána Figela pro vzdělání, výchovu, kulturu a mnohojazyčnost. Během tříhodinového slyšení zaujal Ján Figel deklarací svého záměru dosáhnout úplného naplnění paragrafu 4 článku 151 (vliv dalších politických oblastí na kulturu), přičemž neopomenul citovat pojetí kultury Jeana Monneta. Figel zdůraznil kulturu jako důležitou součást Evropských občanských práv. Mluvil o "respektu k minulosti a ke kreativitě budoucnosti". 25 nových komisařů 25 zemí EU nastoupí do své funkce 1. listopadu 2004.

Rozpočet EU pro vzdělání a kulturu je navzdory proklamovanému významu nedostatečný

Kulturní výbor Evropského parlamentu se 2. září 2004 na svém druhém jednání s novým mandátem věnoval prezentaci holandského programu u příležitosti jejich předsednictví a diskusi nad rozpočtem výboru. Členové napříč politickým spektrem silně komentovali nedostatečnou podporu vzdělávacích a kulturních programů Evropské unie, neboť ve srovnání s proklamovaným integračním významem této oblasti, kontrastuje pouhé  1% na vzdělání a kulturu s 50%, které čerpá z celkového rozpočtu EU zemědělství.

Culture 2007 - nový program kulturní spolupráce v EU pro období 2007-2013

14. července 2004 navrhla Evropská komise nový program kulturní spolupráce pro léta 2007-2013. Ambiciózní návrh nové generace programů v oblasti vzdělání, kultury, mládeže a audiovizuálního sektoru by měl byt schválen Radou ministrů a Evropským parlamentem na konci roku 2005 a to pro léta 2007-2013. Culture 2007 by měl stimulovat evropskou kulturní spolupráci díky podpoře 3 následujících sfér: 1) podpoře kulturních projektů, 2) podpoře kulturní spolupráce organizací a 3) podporou výzkumu, shromažďování a rozšiřování informací o kulturní spolupráci. Celkový rozpočet, který by měl byt vyčleněn na období 7 let je 408 milionů Euro.

Evropská komise - Socrates, Leonardo da Vinci, Tempus, Youth, Culture 2000 a Media Plus po roce 2007

Evropská komise přijala dvě prohlášení "Nová generace vzdělávacích a školících programů" a "Občanství v akci", které se týkají směrnic budoucích programů, které v roce 2007 nahradí současné komunitární programy Socrates, Leonardo da Vinci, Tempus, Youth, Culture 2000 a Media Plus.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.