Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

České kulturní projekty podpořené z programu Culture

Ve středu 9. září 2009 proběhne v pražském Divadle Komedie  tisková konference s cílem prezentace dva nezávislé české projekty podpořené z Evropského programu Culture. Jedná se o projekt D.N.A. – hlavní organizátor Nová síť a KoresponDance Europe – hlavní organizátor SE.S.TA. Na tiskové konferenci budou dále prezentovány výsledky výzev Programu Culture pro rok 2009 a úspěšné projekty s českou účastí Českou kanceláří programu Culture.

Tisková konference k následujícím projektům a celému programu Culture proběhne v Divadle Komedie od 13:30  dne 9. září 2009

Projekt Corespondance

Cílem KoresponDance Europe je podpořit rozvoj a oživit prostředí mezi profesionálními evropskými choreografy.Tento projekt chce dát umělcům, kteří mají za sebou méně než deset let zkušeností, prostředky k rozvoji jejich umění různými přístupy. Pro mladé autory představuje KoresponDance Europe pedagogickou podporu. Prostřednictvím specificky zaměřených stáží jim KoresponDance Europe pomůže osvojit si vlastní nástroje tvorby a tímto způsobem poznat lépe sám sebe jako umělce. Rezidence jim poskytnou čas a prostor pro hledání a tvorbu. Jedinečnost těchto rezidencí spočívá v tom, že budou doprovázeny zkušenými choreografy a rezidence nebudou vázány podmínkou přinést bezprostředně po skončení konkrétní dílo. Díky rozšíření projektu v několika zemích budou mít umělci možnost prezentovat svoji práci buď jako  « work in progress » nebo jako celá představení na festivalech a dalších akcích, do kterých budou zapojeni partneři projektu, a setkat se tak s již obeznámeným publikem.  V průběhu následujících dvou let projektu se předpokládá zapojení cca 250 – 300 umělců, kteří budou mít možnost cirkulovat mezi 4 zeměni a intenzivně se potkávat v pracovně tanečním prostředí. Partnery projektu jsou organizace z Francie, Německa, Slovenské republiky. 

Vedoucí organizace projektu: Setkávání současného tance SE.S.TA.

Projektová manažerka: Marie Kinsky

Podrobný popis projektu /Tisková zpráva

 

Projekt DNA

Projekt DNA je zaměřen na rozvoj a podporu současných potřeb rodících se nových umělců ze střední Evropy. Hlavním cílem projektu je podpořit jejich kreativní rozvoj, nadnárodní mobilitu a dobré profesionální propojení s jejich uměleckými kolegy a publikem z těch evropských regionů, kde má tento divadelní žánr již silnější zázemí. Projekt je podpořen programem Evropské unie Culture a Mezinárodním visegrádským fondem. DNA pracuje s komplexním, ovšem rozmanitým tkanivem performance, tanečních a živých umění vytvářených umělci, jejich znalostmi a dovednostmi, výměnou zkušeností a přispívá k celoživotnímu vzdělávání. Díky svému mezinárodnímu rozměru pomáhá vytvářet kulturně rozmanitější evropskou společnost.
Projekt je složen ze čtyř komponentů:  DNA LAB – workshop festival; DNA MATRIX – umělecká koprodukce a rezidence; DNA HELIX – síť festivalů v partnerských zemích; DNA – CODE – cirkulace nových děl v partnerských zemích. Partnery projektu jsou organizace z Maďarska, Slovenska, Polska, Slovinska, Dánska.

Vedoucí projektu: Nová síť o.s.

Projektová manažerka: Šárka Havlíčková

Podrobný popis projektu/Tisková zpráva

 

Úspěšné české projekty podpořené z programu Culture

Z českých organizací uspěly v rolích vedoucího projektu v rámci krátkodobých projektů 4 organizace. Jedná se o: Národní knihovnu v Praze, Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie (CIANT), Novou síť a Setkávání současného tance (SE.S.TA.). V oblasti dlouhodobých projektů uspěl projekt Institutu umění-Divadelního ústavu s názvem Intersection. Cílem projektu, který bude součástí Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru 2011, je shromáždit a představit nejvýznamnější práce divadelního designu a spolupráce předních umělců a odborníků divadelního designu. Na projektu se budou podílet partneři z Velké Británie, Irska, Finska, Itálie, Maďarska, Litvy a Srbska.
V rolích spoluorganizátorů uspělo v rámci krátkodobých projektů 7 organizací: Správa Pražského hradu, Národní zemědělské muzeum, Prague College, Mezinárodní vydavatelská agentura (MVA), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Divadlo loutek Ostrava a Technické muzeum v Brně.
V rámci dlouhodobých projektů se bude v rolích spoluorganizátorů podílet na 3 projektech dalších 5 českých organizací: Národní divadlo v Praze, Divadlo Alfa, Moravská zemská knihovna v Brně, Státní technická knihovna a Vědecká knihovna v Olomouci.
Popis projektů, spolupracující mezinárodní organizace a výši grantů najdete v příloze tiskové zprávy.

2) Literární překlady výzva EACEA na rok 2009 určena na překlady literárních děl. Do této výzvy mohou předkládat projekty vydavatelství

Z České republiky uspěla Společnost pro odbornou literaturu − Barrister & Principal, která získala částku přes 18 000 EUR. V rámci tohoto projektu budou přeloženy 2 knihy z němčiny  (H. G. Adler: Eine Reise a Roderich Menzel: Die Tannhoffs). Z projektů zahraničních nakladatelů bude z češtiny přeloženo několik knih. Do angličtiny budou přeloženy – Miloš Urban: Sedmikostelí, Emil Hakl: O létajících objektech, do bulharštiny – Jáchym Topol: Kloktat dehet, Michal Viewegh: Báječná léta pod psa, Jan Jandourek: Když do pekla, tak na pořádné kobyle, do slovinštiny – Irena Dousková: Oněgin byl Rusák, do srbštiny – Jáchym Topol: Miluju tě k zbláznění a V úterý bude válka a do italštiny – Václav Havel: Odcházení.

3) Spolupráce se třetími zeměmi

Výkonná agentura zveřejnila v červenci 2009 výsledky výzvy linie 1.3 – spolupráce se třetími zeměmi na rok 2009, zaměřené na projekty v následujících zemích: Arménie, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Jordánsko, Moldavsko, Tunisko a Palestinská autonomie včetně Gazy a Západního břehu.
Celkem bylo podpořeno 12 projektů (ze 41 podaných žádostí, úspěšnost 29,3 %). Z České republiky v úspěšných projektech figurují 2 organizace v roli spoluorganizátorů: Buchty a loutky a Eastern Alliance.

Tisková zpráva programu Culture zde

Příloha tiskové zprávy zde

ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.