Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Charta pro Evropu kulturní

V návaznosti na konferenci "Evropská kulturní politika", která se konala v Berlíně loňského listopadu, proběhla ve dnech 2. a 3. května 2005 v Paříži významná konference za účasti více než 400 delegátů z 25 členských zemí EU "Pro Evropu kulturní". Ministři členských zemí EU se shodli na "Chartě pro Evropu kulturní", jejíž text bude podepsán v nejbližší době i ministry, kteří nemohli osobní účast na pařížských jednáních přijmout.

Charta pro Evropu kulturní

V návaznosti na konferenci "Evropská kulturní politika", která se konala v Berlíně loňského listopadu, proběhla ve dnech 2. a 3. května 2005 v Paříži významná konference za účasti více než 400 delegátů z 25 členských zemí EU "Pro Evropu kulturní".

Francouzský prezident Jacques Chirac zdůraznil ve svém úvodním projevu nedocenitelnou roli kultury v integračním procesu a dalším rozvoji Evropy jako celku. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso jasně deklaroval již v Berlíně, že " v jeho očích je kultura v hierarchii hodnot na prvním místě, před ekonomikou". Zásadní projev vyjadřující jednoznačnou podporu rozvoji kultury v Evropě při její maximální diverzifikaci a nutnosti navyšovat rozpočty na kulturu jednotlivých členských zemí EU přednesl předseda Evropského parlamentu, lucemburský premiér a ministr financí, Jean-Claude Juncker.

Ministři členských zemí EU se shodli na "Chartě pro Evropu kulturní", jejíž text bude podepsán v nejbližší době i ministry, kteří nemohli osobní účast na pařížských jednáních přijmout.

Citujme podstatné pasáže Charty:

"Kultura představuje základní rozměr evropské totožnosti a občanství. Zavazujeme se zabezpečit kultuře výsostné postavení při budování Evropy. Opětovně potvrzujeme, že kultura napomáhá hospodářskému rozvoji, zaměstnanosti, společenské a regionální soudržnosti, stejně jako posílení vlivu Evropy ve světě. Jedním z cílů EU je respektování kulturní různorodosti a tradic národů Evropy. Ochranu bohatství kulturní a jazykové rozmanitosti vyjadřuje i motto EU: "sjednocená v rozmanitosti". ... Potvrzujeme nevyhnutelnost garantování adekvátního financování projektů, institucí a evropských kulturních sítí. Jsme přesvědčeni, že se kultura může stát hybným politickým projektem pro Evropu. Takovýto projekt, spočívající v ochraně a podpoře kulturní rozmanitosti, posilní pocit evropské identity, povědomí příslušnosti každého jejího občana ke společenství hodnot, stejně jako vůli budovat její společnou budoucnost".

Jedním z témat konference byla "evropská kulturní identita", paradoxně postavená na základě maximální diverzifikace a zachování specifik a rozdílů jednotlivých národních kultur. Evropa kulturní není vnímána jako impuls k unifikaci, ale podpoře různorodosti, mezinárodní spolupráce a neustálého rozvoje podpory kultury na všech úrovních: počínaje evropskou (akce 70 centů na kulturu, apel na navýšení rozpočtu programu "Culture 2000"), přes státní (1 % na kulturu je doporučovaným minimem, kterého by měly státní rozpočty zemí EU dosahovat! - na konferenci padl návrh na petici jednotlivým vládám, která by je k tomuto minimálnímu procentu zavazovala), až po regionální a místní (často hrající zásadní význam v systému vícezdrojového financování - řada měst Evropy dává dnes více než 5 % na kulturu).

Evropa kultury v číslech:

1) význam kultury v evropském hospodářství:
V kulturní oblasti pracuje 4,2 mil. osob, tj. 2,5 % celkové aktivní populace EU. Z nich více než polovina pracuje v kulturním průmyslu. Ročně vydává na kulturu každá domácnost evropské patnáctky více než 1.000 €, pro všech 25 členů EU není zatím statistika k dispozici. Cestovní ruch jasně prokazuje nejčastější destinace do míst s kulturní tradicí nebo výraznými akcemi. Kulturu uvádí ze jeden z důvodů návštěvy více než 50 % turistů EU.

2) Výdaje EU na kulturu:
Evropské programy Culture 2000 a Media dávají cca 130 mil. € ročně do všech 25 zemí EU, tj. 0,12 % evropského rozpočtu a 0,28 € na 1 obyvatele EU. Evropská komise navrhuje zásadní zvýšení těchto rozpočtů, tj. alespoň o třetinu (na 0,45 € na obyvatele). Vedle toho významně podporují kulturu strukturální fondy.

3) Evropa, kulturní rozmanitost a globalizace:
Klesá podíl evropských filmů na celkovém trhu (cca 25 %), podobná je oblast televizní tvorby. Dva velké hudební koncerny obsáhnou 70 % legálního hudebního trhu... Devět z deseti nejvíce překládaných spisovatelů píše anglicky.

Yvona Kreuzmannová

Více informací ve francouštině:

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-rec.html

Související text: Deklarace ve prospěch evropské charty o kultuře

(11.05.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.