Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Evropský parlament je pro důkladnou revizi Směrnice o „televizi bez hranic“

Směrnici o televizi bez hranic přijala Rada v roce 1989 a v roce 1997 ji Rada i Parlament novelizovali s cílem posílit rozvoj evropského trhu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a souvisejících činností. Od přijetí této směrnice se počet televizních kanálů v EU zvýšil padesátkrát (nyní cca 2 500). Podle článku 5 této směrnice musí provozovatelé vyhradit 10 % vysílacího času anebo 10 % programového rozpočtu pro evropská díla od nezávislých umělců. V praxi však v zemích bývalé evropské patnáctky věnují provozovatelé dvě třetiny vysílacího času dílům vytvořeným v Evropě a více než třetinu vysílacího času přitom zaujímají díla nezávislých tvůrcůV roce 2002 se však ani jeden tento ukazatel poprvé nezvýšil a naopak poklesl počet vysílaných děl nezávislé produkce.

Směrnici TVWF (Směrnice o televizi bez hranic) přijala Rada v roce 1989 a Parlament i Rada ji novelizovaly 30. června 1997 s cílem posílit rozvoj evropského trhu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a souvisejících činností – například v televizní reklamě a ve výrobě audiovizuálních programů. Od přijetí této směrnice se počet televizních kanálů v EU zvýšil padesátkrát a nyní jich je přibližně 2.500.

Zvýšení je především důsledkem růstu počtu soukromých televizních kanálů. Mnohé z nich si pořizují programovou náplň především na globálním trhu produkce televizní zábavy a tato tendence vyvolává otazníky hlavně v souvislosti s uplatňováním článků 4 a 5 uvedené směrnice, kde se pojednává o podpoře evropské tvorby a o podpoře produkce nezávislých tvůrců. Podle článku 5 musí provozovatelé televizního vysílání vyhradit alespoň 10 % vysílacího času nebo 10 % programového rozpočtu pro evropská díla od nezávislých tvůrců.

Generální ředitelství pro informační společnost v současné době sleduje uplatňování zmíněných dvou článků Směrnice o TVWF. O vývoji v této oblasti vypracovala Komise od roku 1994 šest zpráv. Poslední z nich, označená „TVWF jako příběh úspěchu“, se konkrétně týká podpory evropského obsahu: dvě třetiny vysílacího času věnují provozovatelé v zemích bývalé evropské patnáctky dílům vytvořeným v Evropě a něco přes třetinu vysílacího času přitom zaujímají díla nezávislých tvůrců.

Tato zpráva ale také přinesla poznatek, že v roce 2002 se poprvé ani jeden z obou ukazatelů nezvýšil a že naopak mírně poklesl počet vysílaných evropských děl nezávislé produkce. 

Ke zprávě Komise vypracoval z vlastní iniciativy svoji zprávu i Výbor Evropského parlamentu pro kulturu a vzdělávání. Za zpravodaje byl určen Henri Weber (PSE, Francie).

Issues:

The Parliament's report notes that:

over the reference period analysed in the Commission's report, the proportion of independent productions has declined by 3.48% over four years;
independent audits have shown that discrepancies among methods of implementing and interpreting the provisions of TVWF make it impossible to give an accurate picture of the situation;
there is an urgent need to analyse figures from the EU-15;
central terms of Articles 4 and 5 like "European content" and "independent producer" still aren't unambiguously defined.
Other than that, the Parliament had very little criticism of the Commission communication, which may be interpreted as a signal that Parliament might oppose any attempts at major changes when it comes to revising the TVWF directive later this year.

There have been rumours of an all-around redrafting of the Directive being in the making, including among other things the inclusion of internet-based TV. Commissioner Barrot, replacing Commissioner Reding in the 6 September 2005 Parliament session, becalmed MEPs, saying the Commission wanted nothing more than to adjust existing rules to structural changes, without changing principles underlying the present TVWF directive.

Více informací:

http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-143896-16&type=News

ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.