Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Ján Figel EU komisařem pro výchovu vzdělávání kulturu a mnohojazyčnosti

Dne 27. září proběhlo parlamentní slyšení slovenského kandidáta na komisaře EU Jána Figela pro vzdělání, výchovu, kulturu a mnohojazyčnost. Během tříhodinového slyšení zaujal Ján Figel deklarací svého záměru dosáhnout úplného naplnění paragrafu 4 článku 151 (vliv dalších politických oblastí na kulturu), přičemž neopomenul citovat pojetí kultury Jeana Monneta. Figel zdůraznil kulturu jako důležitou součást Evropských občanských práv. Mluvil o "respektu k minulosti a ke kreativitě budoucnosti". 25 nových komisařů 25 zemí EU nastoupí do své funkce 1. listopadu 2004.

Na druhou stranu bylo dominantním subjektem tohoto slyšení vzdělávání.
Kultura figurovala až na druhém místě a to společně s mnohojazyčností, sportem, občanskou participací a mládeží.

Ján Figel zdůrazňoval ochranu kulturní různorodosti jako klíčový úkol, přičemž EU musí se vším nasazením jednat s UNESCO o právních nástrojích, které ochrání a podpoří kulturní diversitu.

Figel rovněž věnoval velkou pozornost mezikulturnímu dialogu a zmínil jeho následující 3 komponenty:

  1. mobilitu prací umělců
  2. mobilitu umělců
  3. dialog s nečleny EU


Figel ohlásil, že hodlá navrhnout rok 2007, aby se stal "Rokem mezikulturního dialogu".

Znění obecných otázek a odpovědí Jána Figela (i v češtině) naleznete v pdf formátu na stránce:
http://www.europarl.eu.int/hearings/commission/2004_comm/questionnaires_fr.htm

Informace o nových komisařích naleznete na:
http://europa.eu.int/comm/commissioners/newcomm_en.htm

ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.