Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Komise otevírá rubriku Vyjádřete svůj názor a zahájila konzultaci k mnhohojazyčnosti

Počet jazyků, kterými se hovoří v EU, se s rozšířeními během posledních tří let více než zdvojnásobil. Konzultační proces o mnohojazyčnosti vstoupil do nové fáze: fáze konzultace se zainteresovanými subjekty a s širokou veřejností. Byla zahájena internetová konzultace a na webové stránce komisaře Leonarda Orbana je rovněž k dispozici rubrika „Vyjádřete svůj názor“. Konzultace dosud zahrnovala dialog s vládami a orgány členských států, s odborníky na mnohojazyčnost, s intelektuály a s podniky.

Jako úřední je dnes uznáváno 23 jazyků a regionální či etnické menšiny hovoří dalšími více než 40 jazyky. Jazyková rozmanitost je bezesporu jedním z nejcharakterističtějších rysů Unie, který se dotýká společenského, kulturního a profesního života jejích občanů, ale také hospodářských a politických aktivit členských států. Evropská komise usiluje o přizpůsobení svých politik a činností v oblasti jazyků, tak aby odrážely realitu EU s více než 450 miliony občanů a více než 60 různými mateřskými jazyky, a vítá názory jednotlivců, zainteresovaných subjektů, podniků i tvůrců politik.

„Evropská komise má jasnou úlohu v podpoře mnohojazyčnost“, říká Leonard Orban, komisař odpovědný za mnohojazyčnost, a dodává: „abychom byli schopni určit nejlepší cestu, kudy se má naše politika mnohojazyčnosti nadále ubírat, musíme znát potřeby a očekávání občanů, zainteresovaných subjektů, podniků, členských států. Vyústěním těchto souběžných konzultačních procesů bude strategické prohlášení Komise ve formě sdělení o mnohojazyčnosti v roce 2008.“

Internetová konzultace zahrnuje 16 otázek a bude probíhat do 15. listopadu 2007. Výsledky průzkumu budou k dispozici v první polovině roku 2008. Konzultace bude zkoumat například tyto otázky:

•         Jaké existují způsoby na ochranu méně používaných jazyků proti všeobecnému trendu jednoho jazyka jako „lingua franca“?

•         Jakou roli mohou hrát jazyky při integraci přistěhovalců do společnosti?

•         Vyplatí se hradit náklady na mnohojazyčnou správu EU?

V Evropský den jazyků zahájil komisař Orban na své internetové stránce rovněž provoz rubriky „Vyjádřete svůj názor“, která umožní evropským občanům podělit se o své názory s Komisí a diskutovat o otázkách týkajících se jazyků.

Celkový proces konzultací o mnohojazyčnosti zahrnuje také další probíhající aktivity:

•         diskuse s orgány členských států;

•         diskuse s odborníky na mnohojazyčnost; doporučení skupiny na vysoké úrovni pro mnohojazyčnost byla předložena komisaři v Evropský den jazyků (26. 9. 2007);

•         byla ustavena skupina intelektuálů a odborníků, kteří analyzují, jak může mnohojazyčnost přispět k mezikulturnímu dialogu;

•         konzultace s podniky; dne 21. září se konala v Bruselu konference o podnikání, kterou bude v listopadu následovat podnikatelské fórum v Lisabonu.

Internetová konzultace je přístupná na adrese:

http://ec.europa.eu/education/multiling/.

Rubriku „Vyjádřete svůj názor“ je možné nalézt na adrese:

http://forums.ec.europa.eu/multilingualism/cs/

Doplňující článek:
Komisař Orban: „Více mladých Evropanů se učí cizí jazyky, a to mnohem dříve než jejich rodiče“
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/07_1394_cs.htm
Obsahuje zprávu o provádění akčního plánu „Podpora jazykového vzdělávání a jazykové rozmanitosti: 2004-2006"

(04.10.2007) ZDROJ: Zastoupení Evropské komise
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.