Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Komise požaduje v rámci Národních programů reforem navýšit investice do vzdělání a výzkumu

V rámci své první výroční zprávy o pokroku týkající se nového partnerství se členskými státy pro růst a zaměstnanost zveřejnila Evropská komise analýzu národních programů reforem. Předseda Komise José Manuel Barroso sdělil: „Náš cíl je jasný: Usilujeme o prvotřídní vysoké školy, kvalitně připravenou a vzdělanou pracovní sílu". Mezi čtyři prioritní oblasti, v nichž se od čelních evropských představitelů žádá, aby se na březnovém summitu EU zavázali k dodatečným opatřením jsou investice do vzdělání a výzkumu. Tyto opatření mají mj. zajistit zvýšení investic do vyššího vzdělání do roku 2010 z nynějších 1,28 % HDP na 2 % HDP či větší podíl státní podpory (25%) a prostředků ze strukturálních fondů do výzkumu a vývoje.

Zpráva obsahuje tři hlavní složky:

- rozbor 25 národních programů reforem předložených členskými státy v říjnu 2005
- vyjmenovává silné stránky v jednotlivých národních programech, aby podpořila výměnu dobrých nápadů
- zvýrazňuje oblasti, kde dochází k nedostatkům, a navrhuje konkrétní opatření k jejich řešení na úrovni EU

Mezi čtyřmi prioritními oblastmi jsou i invesrice do vzdělání a výzkumu, přičemž se od čelních evropských představitelů žádá, aby se na březnovém summitu EU zavázali k dodatečným opatřením (na národní i celoevropské úrovni):

1. Investice do vzdělávání a výzkumu

Investice do vyššího vzdělání by se měly do roku 2010 zvýšit z nynějších 1,28 % HDP na 2 % HDP a současně by měly být odstraněny překážky pro doplňkové financování vyššího školství ze soukromého sektoru.
V průběhu března t.r. by si měl každý členský stát stanovit jasnou celkovou výši výdajů na výzkum a vývoj v roce 2010.
Větší podíl státní podpory (25%) a prostředků ze strukturálních fondů by měl směřovat do výzkumu a vývoje.
Do konce roku 2007 bychom měli mít Evropský technologický institut.
Zkvalitnit tržně uplatnitelné dovednosti všech občanů; školy by se měly přednostně více věnovat výuce matematiky a cizích jazyků.

Předseda Komise José Manuel Barroso sdělil: „Základní myšlenka mého poselství je jasná: je čas zařadit vyšší rychlost. Od té doby, co jsme vloni dali lisabonské strategii nový impuls, se po bruselských kuloárech prohání vítr změn. Aktivita se zvýšila skokově. Od minulého roku jsme prošli dlouhou cestu a nyní máme vybudovány solidní základy. To, že máme na stole 25 národních programů reforem, vypovídá zřetelně o nové úrovni odhodlání členských států. Nyní se těžiště přesouvá na jejich plnění. Na místo řidiče se teď musí posadit členské státy a reformy uspíšit. 95 procent obsahu jejich zpráv vychází ze zdravého „selského“ rozumu a nyní je na členských státech, aby jej přetvořily do praxe. Musí najít politickou vůli ke sladění slov a činů – protože je čas zařadit vyšší rychlost.

„Náš cíl je jasný: Usilujeme o prvotřídní vysoké školy, kvalitně připravenou a vzdělanou pracovní sílu, silné systémy sociálního zabezpečení a důchodů, konkurenčně nejschopnější průmyslová odvětví a nejčistší životní prostředí. Těm, kteří říkají, že to není možné, odpovídám: „Kdo by si před nějakými deseti lety pomyslel, že se Irsko stane jednou z nejlépe prosperujících zemí Evropské unie, nebo že produktivita v Polsku bude jednou vyšší než v Jižní Koreji? Pro růst a zaměstnanost musíme udělat něco navíc.“

Související odkazy:

RŮST  a  ZAMĚSTNANOST

Tisková zpráva Zastoupení Evropské komise: „Je čas zařadit vyšší rychlost“, předseda Komise Barroso představuje výroční zprávu o pokroku na cestě k růstu a zaměstnanosti

Zpráva Evropské brány Komise analyzuje český program reforem pro růst a zaměstnanost

Stránky Evropské komise o růstu a zaměstnanosti

Národní programy reforem

VĚDA a VÝZKUM VE VZTAHU K UMĚNÍ V ČR

ProCulture: Ministerstvo kultury a podpora vědecko-výzkumných projektů

Stránky Ústavu dějin umění AV ČR (vědecká činnost není aktualizovaná od roku 1998, chybí elektronické výroční zprávy 1997-98 a od roku 2002 a tedy i údaje o činnosti pracovníků), seznam grantů končí v roce 2001)

Stránky Divadelního ústavu, příspěvková organizace MK ČR

Stránky Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu , příspěvková organizace MK ČR

dále viz odkazy na vědu a výzkum např. na stránkách:

Akademie múzických umění
Akademie výtvarných umění

(30.01.2006) ZDROJ: Zastoupení Evropské komise
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.