Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Malá kina potřebují pomoc EU pro přechod na digitální technologie

Moderní vybavení nutné pro udržení kroku s digitální revolucí je pro malá nezávislá kina příliš nákladné, říkají poslanci v usnesení přijatém ve středu 16.11. 2011 Text volá po specifických unijních dotacích, které by jim pomohly investovat do produkce, archivování 3D projekcí, HDT nebo Blue-Ray technologie. Doric Pack (EPP,DE), předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání, věří že "náklady na digitalizaci jsou přijatelné pro multiplexy, ale majitelé malých nezávislých kin si je nemohou dovolit. Jsou to přitom právě tato kina, která jsou důležitá pro kulturní rozmanitost."
Investice do evropské identity
Evropské a národní dotace pro evropskou kinematografii by měly podporovat rozmanitost sítě evropské filmové produkce a kin, jako způsob, jak podporovat výraz evropské kulturní identity. Poslanci žádají jednorázové zvýšení státní podpory a prostředků ze strukturálních fondů EU a nový program MEDIA pro podporu digitalizace kinematografického produkčního a distribučního řetězce v Evropě.

Podpora kinematografického dědictví
Klíčovou výzvou pro evropskou kinematografii je dnes zvýšit počet diváků v malých nezávislých kinech v malých městech a na venkově, které jsou finančně obzvlášť zranitelné a měly by získat pomoc, aby udržely krok s technologických pokrokem, říkají poslanci. Usnesení také zdůrazňuje význam digitální archivace pro zachování a šíření národního a evropského dědictví v oblasti kinematografie. Poslanci vyzývají členské státy EU, aby přijaly nezbytná legislativní opatření a zároveň zajistily, že jsou respektována autorská práva.
Usnesení bylo přijato 506 hlasy pro, 27 proti a 46 poslanců se zdrželo hlasování.
      

(22.11.2011) ZDROJ: Evropský parlament
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.