Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

MEDIA MUNDUS možný celosvětový program spolupráce v oblasti filmu

Evropská komise v současné době analyzuje, jaké výhody by přineslo rozšíření programu Evropské unie MEDIA, který vznikl v roce 1991 na podporu rozvoje a přeshraniční distribuce evropských filmů, o nový program MEDIA MUNDUS. Tímto programem by měly být posíleny kulturní a obchodní vztahy mezi evropským filmovým průmyslem a filmovými tvůrci z třetích zemí. Odborníci z audiovizuálního odvětví v Evropě a filmoví tvůrci ze stejné branže ze zemí mimo Evropu by tak dostali příležitost zlepšit svou konkurenceschopnost tím, že budou lépe využívat možnosti společných projektů např. v oblasti rozvoje, distribuce a propagace audiovizuálních děl. Veřejné projednání s tématikou nový program Media Mundus se  uskuteční  v Bruselu 25. června 2008.

Kulturní rozmanitost evropské kinematografie a přitažlivost našeho programu MEDIA daly podnět k opakovaným žádostem filmových tvůrců z Jižní Ameriky, Asie, Ruska a mnoha dalších částí světa, kteří mají zájem o navázání spolupráce s evropskými audiovizuálními trhy, a tím o zlepšení možností na obou stranách. Program MEDIA MUNDUS by usnadnil šíření našich filmů v celosvětovém měřítku a naopak šíření filmů z partnerských zemí z celého světa u nás v Evropě." říká komisařka EU pro média Viviane Redingová.

V prosinci 2007 zahájila Komise ve spolupráci s Evropským parlamentem a Radou ve složení ministrů kultury přípravnou akci „MEDIA International“. S rozpočtem 2 milionů EUR na rok 2008 si program „MEDIA International“ dal za cíl posílit výměnu mezi odborníky z audiovizuálního odvětví v EU a ve třetích zemích, což má přispět k prohloubení kulturní rozmanitosti. V rámci této akce, jež potrvá tři roky, se budou za účelem vzájemného přínosu hledat možnosti uzavírání smluv a rozšíření sítí mezi odborníky z EU a třetích zemí. Mezi akce podporované v roce 2008 patří průběžné společné vzdělávání (jež má být v příštích letech rozšířeno na spolupráci filmových škol); společné propagační kampaně v oblasti komerční distribuce kinematografických děl a podpora projektů mezi sítěmi kin – všechny tyto akce mají návštěvníky ve třetích zemích motivovat k tomu, aby častěji chodili na evropské filmy a zároveň se má zvýšit zájem evropských diváků o filmy ze třetích zemí.
    
Na základě příspěvků získaných v rámci veřejné diskuse Komise do konce roku 2008 rozhodne o návrhu na zvažovaný program MEDIA MUNDUS. Tato myšlenka již získala silnou podporu ze strany ministrů kultury, kteří se u příležitosti Dne Evropy 2008 účastnili dne 19. května filmového festivalu v Cannes.

Souvislosti:

Evropský program MEDIA již pomáhá filmovým tvůrcům ze 32 zemím získat finanční prostředky pro distribuci audiovizuálních děl po celém světě. V období 2007–2013 přispívá evropskému audiovizuálnímu odvětví částkou 755 milionů EUR ( IP/07/169).

Více informací o veřejném projednání:
http://ec.europa.eu/information_society/media/mundus/public_hearing/index_en.htm

 

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.