Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Předsednický půlrok Českých center 1500 akcí

Obrázek k článku Předsednický půlrok Českých center 1500 akcí
V průběhu českého předsednictví  v Radě Evropské Unie zrealizovala Česká centra téměř 1500 akcí, kterých se zúčastnilo přes milión návštěvníků. Cílem Českých center bylo představit Českou republiku jako zemi s bohatým kulturním dědictvím ve spojení  s nejnovějšími trendy na současné české kulturní scéně. Česká centra při přípravě programu reflektovala také významná témata a výročí spojená s rokem 2009 jako je Rok kreativity a inovací, výročí úmrtí Martinů, dvacetileté výročí od pádu železné opony, páté výročí vstupu České republiky do EU a další významné události.  „.... Podařilo se nám ukázat, že jsme moderní a kreativní zemí, která navazuje na bohaté kulturní dědictví.“ říká Jaroslav Kantůrek, generální ředitel Českých center. 
Témata a výročí roku 2009 v projektech Českých center:

•    S cílem podpořit český kreativní průmysl a inovativní myšlenky v exportních zájmech České republiky připravila Česká centra projekt ČESKÁ KREATIVITA / CZECH CREATIVITY. Jednou z dílčích fází je STUDENTSKÁ KREATIVITA / STUDENT CREATIVITY podporující mezinárodní networking a aktivní zapojení vysokoškolských studentů zejména v uměleckých oborech pro prezentaci ČR s cílem aplikace nejnovějších trendů v těchto oborech do veřejné diplomacie. Pilotní projekt je odstartován již letos s VŠUP v Praze ateliérem designu oděvu a obuvi pod vedením Liběny Rochové, ateliérem K.O.V. pod vedením Evy Eisler a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně ateliérem designu skla pod vedením Petra Stanického. Vítězové jsou oceněni stáží na Českých centrech. Cílem je rozšíření v roce 2010 do všech vysokých škol, které projeví o daný projekt zájem.

•    V rámci Evropského roku tvořivosti a inovace oslovil Hospodářský a sociální výbor Evropské Unie výtvarnici a kurátorku Evu Eisler, aby ve spolupráci s Českými centry vytvořila výstavu 40 českých umělců, designérů a architektů, kteří umělecky ztvárnili svoje chápání současné Evropy.  Výsledná výstava pod názvem Moje Evropa je v Bruselu k vidění do  31.08.2009. Poté by měla být ke zhlédnutí v pražském Centru současného umění DOX.

•    Mezi nejúspěšnější akce patřil již třetí ročník projektu Noc literatury, který v Praze nalákal téměř 6000 lidí. Záměrem bylo netradičním způsobem přiblížit české veřejnosti současnou evropskou literaturu prostřednictvím veřejných čtení. Do projektu se v rámci spolupráce se sdružením zahraničních kulturních institutů EUNIC (European Union National Institutes for Culture) kromě Českého centra zapojilo 11 zahraničních kulturních institutů. Na rozdíl od předchozích ročníků překročil projekt Noc literatury poprvé hranice Prahy a České republiky a rozšířil se prostřednictvím Českých center do 12 zemí.

•    Česká centra zorganizovala během předsednického půlroku téměř 300 filmových projekcí českých hraných i dokumentárních filmů. Kromě toho jsme se podíleli na mnoha diskusích s režiséry a herci a podpořili účast na prestižních filmových festivalech v Buenos Aires,  Madridu, Rotterdamu a v Sofii. Mezi nejvýznamnější filmové přehlídky patřila Made in Prague: Nový český film na turné po Velké Británii, kterou přichystalo České centrum Londýn. 61 projekcí na 13 místech představují dosud největší přehlídku české kinematografie na půdě Velké Británie. V New Yorku vznikl projekt s názvem Disappearing Act: Evropský film / Z New Wave do New Wave, který představil 18 filmových titulů z 9 zemí. Přehlídku filmů, které byly oceněny během filmových festivalů nebo filmovou kritikou, ale na amerických plátnech zanechaly jen mizející stopu, navštívilo v České národní budově přes 700 lidí. V pařížském kině L´ENTRÊPOT vznikl ve spolupráci s Českými centry festival českých filmů CZECH-IN pour le cinéma tchèque. Šlo o první francouzskou přehlídku českých snímků od roku 1989.
 
•    Z bohaté české hudební tradice vycházelo pásmo koncertů  Bohuslav Martinů Revisited. Koncerty České filharmonie, Symfonického orchestru Českého rozhlasu, které doprovodilo tematické výstavy o životě a díle Bohuslava Martinů, tak díky Českým centrům zazněly v Berlíně, Bruselu, Drážďanech, Košicích, Kyjevě, Londýně, Paříži, Moskvě, Sofii, Stockholmu, Varšavě či ve Vídni. Na mladé publikum byla zaměřena hudební soutěž amatérských skupin Czech Sound, jejíž vítěz – skupina Zrní - odehrála v Berlíně koncert přenášený Českým rozhlasem. Mezi další úspěšné projekty patřil hudební doprovod k akci Les Pragois: Prague-Paris Street Art Workshop pořádanou Českým centrem Paříž či koncerty Ridiny Ahmedové, Dana Bárty, Lucie Bílé, Ivy Bittové či skupiny Tata Bojs.

•    V oblasti výtvarného umění patřila mezi nejúspěšnější projekty výstava sochařky Veroniky Richterové V PETU TVÁŘE - PĚT LET PET-ARTu a Národní muzeum petlahví. S 5000 diváky se stala dosud nejnavštěvovanější výstavou Českého centra Praha. Pod názvem PET ART byla během předsednického půlroku k vidění i na Českém centru Košice a Stockholm. Dalším projektem, který slavil úspěch v Bukurešti, Praze, New Yorku a ve Varšavě, byla výstava spojená s filmovou projekcí, která pod názvem Pět statečných famáků: Nová generace české animace přibližuje tvorbu nejmladší generace českých animátorů.

•    Různorodou přehlídku současného umění doplnila interaktivní výstava Petra Nikla a spol. Orbis Pictus aneb Brána do světa lidské fantazie. Tato putovní expozice rozvíjející představivost a fantazii prostřednictvím interaktivních, zvukových, optických i pohybových objektů a instalací byla díky Českým centrům představena v Bratislavě, Bruselu, Bukurešti a v Sofii.

•    Výstava Český architektonický kubismus 1911-1914 představila nejvýznamnější osobnosti kubismu a jejich díla. Práce Pavla Janáka, Josefa Gočára, Vlastislava Hofmana
a dalších postupně putovala po Českých centrech v Madridu, Stockholmu a v Tokiu. Současná česká architektura byla představena projektem New Face of Prague v Berlíně, Bratislavě, Bukurešti a v Drážďanech. Mezi další významné projekty v oblasti architektury patřila série pěti výstav pod názvem ARCHICZECH  spolupořádaná Českým centrem v Berlíně.

•    U příležitosti vydání nové knihy Petra Síse s názvem Zeď: Jak jsem vyrůstal za železnou oponou, vznikla stejnojmenná výstava složená z ilustrací a textů, které knihu doprovázejí. Expozici návštěvníkům nabídla Česká centra Bratislava, Berlín, Praha, Mnichov a Vídeň.

•    Výročí dvou desetiletí od pádu železné opony připomíná hned několik projektů Českých center. Cirkus totality – Opona představuje program, který je koncipovaný jako pocta těm, kteří se zasadili o pád železné opony. Komponované pásmo Cirkus totality se uskuteční v průběhu roku 2009 ve dvanácti hlavních městech Evropské unie.

•    Dvaceti letům života v demokratické společnosti je věnována výstava Jeden den v ČR prezentující českou fotografii a Jeden svět – Člověk v tísni, filmové ozvěny festivalu s lidsko-právní tematikou cílenou v roce 2009 na téma „Střední Evropa – zpráva pro demokracii“, která mapuje vývoj v zemích Střední Evropy po roce 1989.

Česká centra iniciovala kromě kulturních akcí také kombinovaný projekt na podporu českých obchodních značek, kultury a cestovního ruchu ČESKÉ HVĚZDY, který byl prezentován ve 12 zemích a 16 městech. Během předsednického půlroku se tak mohlo zajímavou a neobvyklou formou s Českou republikou seznámit přes 12 000 návštěvníků. Projekt byl organizován ve spolupráci s agenturou CzechTourism a za podpory dalších organizací.
(07.07.2009) ZDROJ: Česká centra
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.