Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Program Culture výzva: víceleté projekty a projekty spolupráce

Program EU Culture, koncipovaný na období let 2007−2013, je programem Evropské unie pro částečné financování především mezinárodních projektů z  oblasti kultury. Vyhlášeny jsou aktuálně výzvy v rámci prioritní osy 1 "Podpora kulturním projektům". V této prioritní oblasti dostávají kulturní organizace podporu na projekty přeshraniční spolupráce a tvorbu a provádění kulturních a uměleckých aktivit. Výzva je relevatní pro projekty víceleté v linii 1.1. tedy na projekty 36 až 60 měsíců a projekty spolupráce v linii 1.2.1. na období 24 měsíců. Uzávěrka pro podávání projektů je 5. října 2011.
Podpora kulturních projektů (oblast 1)
Kulturní organizace dostávají podporu na projekty přeshraniční spolupráce a tvorbu a provádění kulturních a uměleckých aktivit. Hlavním záměrem této oblasti je přispět ke spolupráci organizací, jako jsou divadla, muzea, profesní sdružení, výzkumná střediska, univerzity, kulturní instituce a veřejné orgány z různých zemí, které se účastní programu, aby různá odvětví pracovala společně a rozšiřovala svůj kulturní a umělecký dosah přes hranice.

Oblast 1.1: Víceleté projekty spolupráce (nejméně 36 a nejvíce 60 měsíců)
Cílem této první kategorie je upevnit víceleté, nadnárodní kulturní vztahy tím, že bude poskytnuta podpora minimálně šesti kulturním činitelům z nejméně šesti zemí účastnících se programu, kteří budou spolupracovat v rámci jednotlivých odvětví a napříč nimi na společných kulturních činnostech po dobu tří až pěti let. K dispozici jsou finanční prostředky v rozmezí od minimálně 200 000 EUR do maximálně 500 000 EUR ročně, přičemž podpora EU je omezena maximálně na 50 % celkových způsobilých nákladů. Účelem finančních prostředků je napomoci vybudování nebo rozšíření zeměpisného dosahu projektu a zajištění jeho udržitelnosti i po uplynutí období financování.

Oblast 1.2.1: Projekty spolupráce (na období až 24 měsíců)

Druhá kategorie se týká akcí, na nichž se podílejí alespoň tři kulturní činitelé, kteří pracují v rámci jednotlivých odvětví a napříč nimi, z alespoň tří zemí účastnících se programu maximálně po dobu dvou let. Tato kategorie se zaměřuje zejména na akce, které hledají možnosti dlouhodobé spolupráce. K dispozici jsou finanční prostředky v rozmezí od minimální částky 50 000 EUR do maximální částky 200 000 EUR, přičemž podpora Evropské unie je omezena maximálně na 50 % celkových způsobilých nákladů.
Termín uzávěrky je 5. října. Česká kancelář programu Culture poskytuje bezplatné konzultace a zároveň pořádá 

Pracovní seminář pro žadatele o grant (linie 1.1 a 1.2.1)


Česká kancelář Culture pořádá pracovní seminář pro vážné zájemce, kteří hodlají podat žádost o grant v rámci programu EU Culture, linie 1.2.1 (krátkodobé projekty) a linie 1.1 (dlouhodobé projekty) s uzávěrkou 1. října 2010. V průběhu semináře podrobně projdeme formulář žádosti, rozpočtu a povinných příloh.

Seminář se koná dne 8. září 2011 od 14 hodin v Malém sále Institutu umění - Divadelním ústavu (Celetná 17, Praha 1). Z důvodu omezené kapacity sálu je žádoucí rezervovat místo předem. Podmínkou účasti je zaslaná předvyplněná žádost.

Veškeré informace, žádost a formuláře jsou uveřejněné na:
linie 1.1 - dlouhodobé projekty: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_11_2011_en.php
linie 1.2.1 - krátkodobé projekty: http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_121_2011_en.php

Kontakt: Magdalena Müllerová, Česká kancelář Culture, T 224 809 118, E magdalena.mullerova@programculture.cz
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.