Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Projev ministra kultury v Evropském parlamentu

V druhé polovině ledna přednesl ministr kultury Václav Jehlička projev k poslancům Evropského parlamentu s cílem představit priority českého předsednictví EU v oblasti kultury a audiovize. Jako hlavní téma předsednictví ČR, uvádí ministr Jehlička ve svém projevu "podporu kultury jako katalyzátoru tvořivosti". V projevu dále ministr představuje priority na jaké se chce Česká republika během nadcházejících šesti měsíců v oblasti kultury a audiovize soustředit. Jsou jimi zejména problematika tvořivosti a inovací a to v souvislosti s Evropským rokem tvořivosti a inovací; dále priority v oblasti digitalizace kulturního obsahu; jako cíl v audiovizuální oblasti zmiňuje ministr zájem České republiky .."pokračovat s aktivitami, které zajistí stabilitu prostředí nově vznikajících způsobů šíření audiovizuálního obsahu". V souvislosti se "Zprávou o mediální gramotnosti v digitálním prostředí" zajistí české předsednictví diskuzi ke konkrétním projektům osvěty. Ministr Jehlička dále považuje za jeden z hlavních úkolů členských států v současnoti "transpozici nové směrnice o audiovizuálních mediálních službách", kde vidí důležitou otázku pochopení tohoto procesu ze strany veřejnosti a to prostřednictvím osvěty a zvýšení informovanosti.  Jako potřebné uvádí Ministr Jehlička také "posilování povědomí veřejnosti  ohledně respektování autorských práv a legálního uživání děl na straně jedné a pirátství na straně druhé." Ministr Jehlička je zároveň přesvědčen, že "..spolu s vědou a výzkumem může být umění inspirací a motivací při hledání efektivních strategií vedoucích k sociální  a ekonomické prosperitě Evropy." Projev byl publikován dne 11. února 2009 na portále českého předsednictví EU.
Projev Václava Jehličky, ministra kultury, v Evropském parlamentu 19. ledna 2009


Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

dovolte mi, abych Vám představil priority českého předsednictví v oblasti kultury a audiovize, tedy oblastí, které obsahově spadají do činnosti vašeho Výboru.

Před dvaceti lety padla železná opona – bariéra, která rozdělovala Evropu. Před dvaceti lety jsme se my - slovanské a pobaltské národy, Maďaři a Rumuni vrátili do Evropy, do té Evropy, ve které jsme žili po staletí. My, kteří jsme se od vpádu Tatarů do Evropy v roce 1241 a od rozmachu Osmanské říše tu více tu méně intenzívně setkávali s jinakostí Východu, jsme museli o tom, kam chceme patřit, rozvažovat více než národy, jejichž evropanství nebylo nikdy a ničím ohroženo. Snad proto jsme si po staletí budovali Evropu jaksi evropštější, abychom si byli jisti, kam patříme. Snad proto se dříve říkalo Rize, Budapešti či Bukurešti Paříž Východu, snad proto jsou některé naše zámky angličtější než anglické, snad proto se u nás pije více piva než v Belgii nebo Německu. Snad proto je pro naše umělce téma identita tak vzrušující, jak nám předvedli ve svém díle Entropa.

České předsednictví se logicky zaměří na plnění Evropského programu pro kulturu, přijatého 16. listopadu roku 2007 usnesením Rady a Pracovního plánu pro oblast kultury na období 2008-2010, schváleného Radou během slovinského předsednictví.

Jak víte, Evropský program pro kulturu je strategickým dokumentem ke Sdělení Komise „Evropský program pro kulturu v globalizujícím se světě“, přijatým v roce 2007. Zatímco slovinské předsednictví se v první polovině roku 2008 věnovalo tématu kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu a naši francouzští kolegové se zabývali podporou kultury jako výrazného oživujícího prvku ve vnějších vztazích Evropské unie, chceme se zaměřit na třetí dimenzi Sdělení, a sice podporu kultury jako katalyzátoru tvořivosti v rámci lisabonské strategie.
 
Celý projev k přečtení zde
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.