Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Rakouské předsednictví v EU přineslo pro kulturu dobré výsledky

„Rakouské předsednictví úspěšně naplnilo své cíle v oblasti kultury a médií. Tento výsledek je dobrou zprávou pro evropské profesionály na poli kultury, evropská kreativní odvětví a evropská média,“ řekl ministr pro kulturu a média Franz Morak na zasedání výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu v Bruselu dne 20. června 2006. Ve svém vystoupení zdůraznil nesmírnou různorodost materiálů, které byly v předcházejících šesti měsících předmětem jednání – od podpůrných programů pro kulturu a média, programu na podporu evropského občanství, rozhodnutí o Evropském hlavním městě kultury, přes Rok mezikulturního dialogu a Konvenci UNESCO o kulturní diversitě až po doporučení k ochraně menšin a směrnici o audiovizuálních službách.

Morak navštívil slyšení parlamentního výboru, aby evropským poslancům podal zprávu o dosažených výsledcích v kultuře a audiovizuálním sektoru před blížícím se koncem rakouského předsednictví.

Česká republika bude EU předsedat v prvním pololetí roku 2009, dále v češtině odkazy na konci článku.

Morak: Austrian Presidency delivers welcome results for Europe’s culture professionals
Final hearing in the European Parliament
http://www.eu2006.at/en/News/Press_Releases/June/2106morak.html

"The Austrian Presidency has successfully achieved its objectives in the culture and media sector. This is a welcome result for Europe’s culture professionals, the European creative industry and the European media”, Secretary of State for Arts and Media Franz Morak said yesterday afternoon in Brussels at a meeting of the European Parliament Committee on Culture and Education.

With the end of the Austrian Presidency approaching, Morak attended a committee hearing to report to MEPs on what had been achieved in the culture and audiovisual sector. He emphasised the very varied nature of the dossiers which had been under negotiation over the previous six months — ranging from the support programmes for culture and media, the citizenship programme, amendment of the "European capital of culture” decision, the Year of Intercultural Dialogue and the UNESCO Convention on Cultural Diversity to the recommendation on the protection of minors and the directive on audiovisual media services. Morak explicitly stressed that this had been possible above all thanks to close cooperation with the members of the European Parliament and the European Commission. With regard to programme funding, he said the overall result was more than satisfactory considering the starting point.

Morak also met with Commission Vice-President Siim Kallas in Brussels to discuss e-Government issues and future cooperation at the European level. The Commission showed great interest in the successful path Austria had trodden in the last few years, and especially in examples of best practice such as electronic file processing and preparation of legislation. According to Morak, intensive cooperation is necessary in the areas of acceptance of electronic documents and communication between the Member States and the Commission in particular, not least in order to facilitate electronic services for Europe’s citizens. These had also been Presidency priorities.

Související články:

České předsednictví EU: Ministerstva chtějí další úředníky
 

 
http://www.euractiv.cz/cl/67/2699/Ceske-predsednictvi-EU-Ministerstva-chteji-dalsi-uredniky
Priority ČR během rakouského předsednictví
http://www2.euroskop.cz/data/index.php?p=detail&c-id=47647&h_kat_id=5493&id=5542

 

(28.06.2006) ZDROJ: Zastoupení EK v ČR
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.