Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Rozpočet EU 2014 - 2020 z pohledu Culture Action Europe

Návrh rozpočtu EU na léta 2014 - 2020 uveřejnila Evropská komise dne 29. června 2011. Culture Action Europe, organizace zaměřující se na lobbying a advokacii v kultuře, vedoucí kampaně We Are More,  považuje návrh rozpočtu Evropské komise za poměrně ambiciózní neboť EK počítá s jeho celkovým navýšením o (+4,8%).
Jako součást rozpočtu představuje EK možný nový způsob zajišťění příjmové stránky rozpočtu a to EU VAT/EU financial transactions tax tedy evropská daň z přidané hodnoty. Ve výdajích nenavrhuje Komise žádné drastické změny, v oblastech jako vzdělávání a kultura otevírá prostor pro zvyšování výdajů. Návrh rozpočtu nového programu EK pro kulturu Creative Europe je 1,6 miliardy Euro s plánovaným nárůstem okolo 500 milionů Euro oproti aktuálním programům Culture a Media, které by měl program Creative Europe zastřešit pod společnými cíly. Nadcházející měsíce ukáží  k jakým změnám dojde zejména proto, že národní státy budou usilovat o celkové snížení evropského rozpočtu. Jako součást kampaně We Are More připravila Culture Action Europe analýzu návrhu evropského rozpočtu a podrobnější pohled na program Creative Europe. Ke kampani je možno se nadále připojovat.  
 
Program Creative Europe je momentálně prezentován jako nástroj pro kulturní a kreativní průmysly s argumentací téměř výhradně směřovanou na téma ekonomického růstu. Takto zúžený pohled na kulturu vyvolává mnoho otázek mezi zástupci kulturního sektoru. Ten se v nadcházejících měsících musí spojit k výrazným akcím advokačního charakteru například prostřednictvím kampaně We Are More, která doposud shromáždila téměř 18 000 podpisů pod svůj manifest.
 
V této souvislosti upozorňuje Culture Action Europe na fakt, že jako součást právního vymezení programu Creative Europe musí Evropská komise rozšířit svůj pohled a nezdůrazňovat pouhý ekonomický rozměr programu a ekonomickou argumentaci, ačkoli oblast kulturních a kreativních průmyslů výrazně přispívá k evropskému ekonomickému růstu. Nicmnéně ne všechny kulturního aktivity by měly být podporovány pouze s ohledem na jejich ekonomický přínos. Kultura, kulturní aktivity a jejich nositelé, tvůrci, sehrávají obrovskou úlohu také v dalších oblastech jakými je například ochrana a prezentace kulturního dědictví, obohacování osobního i pracovního života prostřednictvím umělecké tvorby, vytváření nových prostorů pro dialog, posilování sociální soudržnosti, experimentování s novými modely socialní a ekonomické inovace (tzv. měkké inovace) a mnohé další.

Dále Culture Action Europe poukazuje na skutečnost dostupnosti dvou pilířů programu Kreativní Evropa a jeho finančních mechanismů pro různé skupiny a jednotlivce mj. Oddíl "podpora průmyslu" nedovoluje účast na podpoře těm jednotlivcům a organizacím, kteří nemusí být nutně aktivní jen v čistě komerčním prostředí. Program by měl být dostupný všem aktérům tzv. kreativních ekologií tj. jednotlivým umělcům a umělkyním, neziskovým organizacím, veřejným institucím, kreativním osvč či malým a středním podnikatelům a dalším.
 

Jako součást kampaně We are more připravila Culture Action Europe analýzu Evropského rozpočtu /v překladu Insitutu umění - Divadelního ústavu/

 
Související články:

We are more - celoevropská kampaň

 

(18.07.2011) ZDROJ: Culture Action Europe
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.