Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Úspěch ČR v rámci minulé výzvy Culture 2000 věnované deportacím

V návaznosti na nedávno zveřejněnou první výzvu programu Evropské komise, která byla věnovaná deportacím (nyní je otevřena již 2. výzva) informovala pražská kancelář programu Culture 2000 o výsledcích tohoto grantového řízení podporující akce na zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi. Bylo podáno celkem 89 projektů a z nových členských států byla nejaktivnější právě Česká republika (5 projektů). Následovalo Polsko (4), Estonsko (3), Litva a Lotyšsko (po 2 projektech) a Maďarsko (1). Vybráno bylo celkem 27 projektů - a z pěti podaných projektů z ČR uspěly hned tři: Nadace Terezín, Židovského společenství Olomouc a Muzea Památníku Lidice.

Počátkem listopadu byly na jednání řídícího výboru Kultura 2000 prezentovány výsledky Výzvy k předkládání návrhů projektů 2004 pro akce na zachování a připomenutí hlavních památných míst a archivů spojených s deportacemi. Bylo podáno celkem 89 projektů a z nových členských států byla nejaktivnější právě Česká republika (5 projektů). Následovalo Polsko (4), Estonsko (3), Litva a Lotyšsko (po 2 projektech) a Maďarsko (1). Vybráno bylo celkem 27 projektů - a z pěti podaných projektů z ČR uspěly hned tři (jen pro srovnání: z dalších projektů nových členských států uspěla už pouze jediná iniciativa z Polska, jeden polský projekt a jeden estonský se ocitl ještě na čekací listině).

Odmítnuté české projekty (2) byly vyřazeny pro nedodržení formálních podmínek: v jednom případě předkladatel nesplňoval podmínku existence trvající nejméně dva roky, ve druhém nepoužil požadovaný formulář.

V evropské konkurenci za ČR nakonec zabodovala Nadace Terezín (s projektem Ghetto Terezín), Židovské společenství Olomouc (s pamětní deskou 1520ti olomouckým židům zabitým v koncentračních táborech) a Památník Lidice (s novou stálou expozicí v Muzeu Památníku Lidice).

Nejagilněji na výzvu zareagovaly německé organizace (27 podaných projektů, z toho 12 úspěšných a 5 na čekací listině), italské organizace (15 podaných, 3 úspěšné, 3 na čekací listině) a organizace francouzské (14 podaných, 2 úspěšné, 1 na čekací listině).

www.culture2000.cz

(07.12.2004)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.