Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

V rámci programu Evropské unie Culture 2000 bylo v roce 2004 uděleno 233 grantů

Většina těchto grantů byla zaměřena na podporu projektů z oblasti kulturního dědictví, která v roce 2004 představovala hlavní zájem programu Culture 2000. Celkem bylo rozděleno cca 32 miliónů eur mezi více než 850 kulturních organizací z 30 evropských zemí, které se účastní programu Culture 2000 (platného pro období 2000 - 2006). Pro roky 2005 - 2006 počítá program Culture 2000 s podporou projektů ve všech uměleckých a kulturních oblastech, tj. bez určení priority jakékoliv oblasti.   

Culture 2000 je programem Evropské komise v oblasti kultury, který podporuje jednoleté a víceleté projekty založené na spolupráci několika partnerů z různých zemí. Evropská unie touto cestou podporuje vytváření evropské kulturní sítě.


V roce 2004 bylo vybráno a podpořeno 209 jednoletých projektů částkou 18, 5 miliónů euro a 24 víceletých projektů částkou 13,5 miliónů euro. Projekty pokrývají všechny umělecké oblasti: výtvarné umění, performing arts/ scénických umění, kulturní dědictví a literaturu. Oblast kulturního dědictví nicméně představovala v roce 2004 prioritu, takže z celkového počtu 233 projektů bylo 113 podpořených projektů věnováno právě této oblasti.


Vedle 25 členů Evropské unie se programu účastní tři země EEA (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a jakožto kandidátské země i Bulharsko a Rumunsko.

Nový evropský komisař pro vzdělávání, kulturu a multilingualismus, Ján Fígel, při příležitosti zveřejnění výsledků výběrového řízení programu Culture 2000 za rok 2004 prohlásil že: "Projekty vybrané v rámci programu Culture 2000 jsou opět příkladem mimořádné rozmanitosti jednotlivých evropských kultur a jejich podpora aktivně přispívá k neustálému rozvoji celoevropské spolupráce v oblasti kultury."

Jednoleté projekty podpořené v roce 2004
Tyto projekty musí zahrnovat spolupráci nejméně tří spoluorganizátorů ze zemí účastnících se programu Culture 2000. Celkové množství 209 podpořených projektů se dělí podle oblastí následovně:

Kulturní dědictví 89 projektů
Kulturní dědictví ve třetích zemích 6 projektů
Laboratoře kulturního dědictví 1 projekt
Překlady 68 projektů (téměř 400 publikací)
Performing arts/scénická umění 23 projektů
Výtvarné umění 13 projektů
Knihy a četba 9 projektů

Víceleté projekty podpořené v roce 2004
Dlouhodobější projekty musí zahrnovat spolupráci nejméně pěti spoluorganizátorů ze zemí účastnících se programu Culture 2000. Celkové množství 24 podpořených projektů se dělí podle oblastí následovně:

Kulturní dědictví 17 projektů
Performing arts/scénická umění 3 projekty
Výtvarné umění 2 projekty
Knihy a četba 2 projekty

Evropská města kultury pro rok 2004 (Lille a Janov) obdržela 250 tisíc eur na přípravné aktivity a dalších 750 tisíc eur na aktivity konané v tomto roce.

Spolupráce v třetích zemích
Program Culture 2000 rovněž podporuje spolupráci s organizacemi z oblasti kultury ve třetích zemích. V tomto roce bylo v rámci této spolupráce vybráno šest projektů.

Pro roky 2005 - 2006 počítá program Culture 2000 s podporou projektů ve všech uměleckých a kulturních oblastech, tj. bez určení priority jakékoliv oblasti.

V červenci 2004 Evropská komise navrhla nový program kulturní spolupráce na období let 2007--2013, který bude zaměřen na tři hlavní cíle: mobilitu umělců a kulturních pracovníků, mobilitu uměleckých děl a mezikulturní dialog. Programu bylo přiděleno přes 400 miliónů eur.

Seznam všech podpořených projektů se stručným popisem lze nalézt na internetové adrese

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_en.html

a v českém překladu na

www.culture2000.cz

Projekty s českou účastí vybrané v roce 2004 programem EU Culture 2000
23 českých organizací se podílí celkově na 23 projektech. V 10 případech v rolích hlavních organizátorů a ve 13 případech v rolích spoluorganizátorů.

 

Hlavní organizátor roční projekty

 

Spoluorganizátor roční projekty

 

Spoluorganizátor víceleté projekty

 

CELKEM

 

Kulturní dědictví

 

4

 

8

 

3

 

15

 

Performing arts

 

2

 

0

 

0

 

2

 

Výtvarné umění

 

0

 

1

 

0

 

1

 

Literatura, knihy, četba

 

0

 

1

 

0

 

1

 

Překlady

 

4

 

-

 

-

 

4

 

CELKEM

 

10

 

10

 

3

 

23

 

Kulturní dědictví
Roční projekty:
Projekty s účastí českých organizátorů v rolích vedoucích projektů (4):

- The message of colours, shapes and thought / Poselství barev, tvarů a myšlenek
Termín: 1. 11. 2004 - 31. 10. 2005
Grant: 99 542,20 €
Účastnické země:
Vedoucí projektu: Česká republika - Moravská galerie v Brně
Spoluorganizátoři: Rakousko, Maďarsko

- Terezín into Europe / Terezín do Evropy
Termín: 15. 5. 2004 - 15. 5. 2005
Grant: 126 920 €
Účastnické země:
Vedoucí projektu: Česká republika - Město Terezín
Spoluorganizátoři: Německo, Polsko

- Exposition of Time / Expozice času
Termín: 25. 10. 2004 - 23. 10. 2005
Grant: 126 920 €
Účastnické země:
Vedoucí projektu: Česká republika - Město Šternberk
Spoluorganizátoři: Švédsko, Německo

- People for Europe / Lidé pro Evropu
Termín: 15.4.2004 - 15.5.2005
Grant: 68 917,33 €
Účastnické země:
Vedoucí projektu: Česká republika - Národní muzeum v Praze
Spoluorganizátoři: Itálie, Slovensko
Projekty s účastí českých organizací v rolích spoluorganizátorů (8):

- Leaving Europe for America - Early EMIgrants LEtter stories (short title EMILE) / Odchod emigrantů z Evropy do Ameriky
Termín: 5. 9. 2004 - 4. 9. 2005
Grant: 115 584 €
Účastnické země:
Vedoucí projektu: Švédsko
Spoluorganizátoři: Česká republika - Společnost Rožmberk,
Irsko, Itálie, Polsko

- Memories for the Future / Vzpomínky pro budoucnost
Termín: 1. 6. 2004 - 31. 5. 2005
Grant: 65 000 €
Účastnické země:
Vedoucí projektu: Velká Británie - Leeds City Council
Spoluorganizátoři: Česká republika - Město Brno,
Německo, Itálie

- ECHo - The European Country House in the 21st century / Evropský venkovský dům 21. století
Termín: 1. 10. 2004 - 30. 9. 2005
Grant: 97 410 €
Účastnické země:
Vedoucí projektu: Velká Británie - The National Trust
Spoluorganizátoři: Česká republika - Národní památkový ústav,
Maďarsko, Irsko, Nizozemí, Slovensko, Velká Británie

- Bibliotheca Sonans
Termín: 1. 9. 2004 - 31. 8. 2005
Grant: 69 580 €
Účastnické země:
Vedoucí projektu: Polsko - Wroclawsky Kameralisci "Cantores Minores Wratislavienses
Spoluorganizátoři: Česká republika - Národní knihovna ČR,
Rakousko, Polsko

- Rűgen - Arbeit an der Zerstőrung faschistischer Mythen / Rujána - práce na boření fašistických mýtů
Termín: 1. 7. 2004 - 30. 6. 2005
Grant: 150 000 €
Účastnické země:
Vedoucí projektu: Německo - Schtiftung Neue Kultur
Spoluorganizátoři: Česká republika - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Rakousko, Polsko

- Stonemarks
Termín: 15. 5. 2004 - 15. 5. 2005
Grant: 150 000 €
Účastnické země:
Vedoucí projektu: Rakousko - Dom und Metropolitankirche st. Stephan
Spoluorganizátoři: Česká republika - Správa Pražského hradu, Německo, Polsko

- COMTOOCI - COMputational TOOls for the librarian and philological work in Cultural Institutions / Počítačové nástroje pro knihovnickou a filologickou práci v kulturních institucích
Termín: 1. 6. 2004 - 30. 5. 2005
Grant: 149 060 €
Účastnické země:
Vedoucí projektu: Itálie - Institutio di Linguistica Computazionale
Spoluorganizátoři: Česká republika - Národní lékařská knihovna (NLK),
Bulharsko, Itálie

- LOCUS
Termín: 1. 5. 2004 - 15. 4. 2005
Grant: 94 710 €
Účastnické země:
Vedoucí projektu: Francie - Cypres - Centre Interculturel de Pratiques, Recherches et Echanges Trans
Spoluorganizátoři: Česká republika - CIANT (Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie),
Francie, Itálie, Belgie

Víceleté projekty:
Projekty s účastí českých organizací v roli spoluorganizátorů (3):

- Transformation / Transformace
Termín: 1. 7. 2004 - 30. 6. 2007
Grant: 817 340 €
Účastnické země:
Vedoucí projektu: Německo - Museum fűr Antike Schiffahrt
Spoluorganizátoři: Česká republika - Archeologický ústav AV ČR, Brno,
Rakousko, Maďarsko, Nizozemí, Slovensko, Velká Británie

- OASIS - Open Archiving System with Internet Sharing / OASIS - Otevřený archivní systém s internetovým sdílením
Termín: 5. 5. 2004 - 2. 4. 2007
Grant: 713 315 €
Účastnické země:
Vedoucí projektu: Německo - State Academy for Design, Karlsruhe Spoluorganizátoři: Česká republika - CIANT (Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie)
Německo, Francie, Nizozemí, Polsko

- History After the Fall: The Indeterminacy of the Short Twentieth Centrury / Historie po pádu: Neurčitost krátkého dvacátého století
Termín: 1. 7. 2004 - 31. 12. 2006
Grant: 221 900,72 €
Účastnické země:
Vedoucí projektu: Maďarsko - Central European University Budapest Foundation
Sporganizátoři: Česká republika - Ústav pro soudobé dějiny AV ČR,
Německo, Polsko, Rumunsko

Performing arts
Roční projekty
Projekty s účastí českých organizátorů v roli vedoucích projektu (2):

- The World Roma Festival Khamoro 2004 / Světový romský festival Khamoro 2004
Termín: 16. 4. 2004 - 15. 4. 2005
Grant: 143 230 €
Účastnické země:
Vedoucí projektu: Česká republika - Slovo 21
Spoluorganizátoři:
Nizozemí, Polsko

- e-Agora
Termín: 20. 4. 2004 - 20. 3. 2005
Grant: 149 994 €
Účastnické země:
Vedoucí projektu: Česká republika - Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis
Spoluorganizátoři:
Česká republika - CIANT (Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie),
Francie, Slovinsko


Výtvarné umění
Roční projekty
Projekty s účastí českých organizací v roli spoluorganizátorů (1):

- Tricht/Linn/Burg
Termín: 1. 9. 2004 - 31. 8. 2005
Grant: 149 664,75 €
Účastnické země:
Vedoucí projektu: Rakousko - Salzburger Kunstverein/SKV
Spoluorganizátoři: Česká republika - Centrum současného umění
Belgie


Literatura, knihy, četba
Roční projekty
Projekty s účastí českých organizací v roli spoluorganizátorů (1):

- EuRoLiteraTur - interactive and multimedia exhibition / EuRoLiteraTur - interaktivní a multimediální výstava
Termín: 1. 5. 2004 - 30.4. 2005
Grant: 149 950 €
Účastnické země:
Vedoucí projektu: Rumunsko - The Romanian Literature Museum
Spoluorganizátoři: Česká republika - Tempo s. r. o.
Španělsko, Řecko, Itálie, Polsko, Rumunsko


Překlady: (4 projekty - 22 titulů)
- Dauphin - grant 10 250 €
- Baronet a.s. - grant 14 600 €
- Transteatral - grant 6 060 €
- Centrum pro strategická studia - grant 39 672 €

Česká kancelář Culture 2000
Divadelní ústav

Celetná 17, 110 00 Praha 1
Tel.: 224809134, 118, 119
e-mail: info@culture2000.cz
www.culture2000.cz

ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.