Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Vydavatelský průmysl v digitálním věku – komise zahájila veřejnou konzultaci

Evropská komise zahájila dne 20. září 2005 veřejnou konzultaci o možnostech zvýšení konkurenceschopnosti vydavatelského průmyslu v rámci ekonomiky EU, ve které se ve stále větší míře uplatňuje digitalizace. Jedná se o první možnost vyjádřit se k potřebám vydavatelů a problematice, která s jejich prací souvisí. Tato důležitá část průmyslu v EU v současnosti  zaměstnává v 64 000 firem téměř 750 000 osob a přispívá tak 0,5 % na tvorbu HDP. Nakladatelský průmysl zahrnuje vydávání knih, novin, časopisů a periodik, vydávání zvukových nahrávek a vydávání dalsích tiskovin, jako např. fotografie, plakáty, reprodukce uměleckých děl a pod.

Několik čísel z nakladatelského sektoru:

V roce 2001 vytvořil nakladatelský průmysl 15 zemí 117 miliónů Euro, což reprezentovalo 0,49 % HDP. Procenta HDP se v jednotlivých zemích lišila, tak, že např. Irsko a Itálii vydělají nakladatelé 0,29 % HDP zatímco ve Velké Británii 0,82 % HDP.

V deseti nových členských zemích v témže roce vydělal nakladatelský sektor 4,5 miliónů Euro, což je srovnatelné s produkcí Švédska v témže období. Přitom je ale podíl nakladatelů v nových členských zemích EU na tvorbě HDP srovnatelný s evropskou patnáctkou - 0,54 %. Polsko je zemí s největším podílem a sice 0,77% HDP, narozdíl od Kypru, kde nakladatelský průmysl se na tvorbě HDP podílí pouhými 0,17 %.

-----------

Odpovědi získané v rámci této konzultace, které budou k dispozici přibližně v polovině října 2005, by měly tvůrcům politiky EU pomoci lépe porozumět potřebám a náročným úkolům vydavatelského průmyslu v Evropě. Už koncem září se na pozvání komisařky Redingové mají v Bruselu sejít šéfredaktoři osmi evropských listů a časopisů z Rakouska, Dánska, Litvy, Lucemburska, Malty, Nizozemska, Španělska a Spojeného království k poradě o tom, jak evropský tisk řeší výzvy a příležitosti, které přináší vydavatelská činnost on-line a vzrůstající konkurence na trzích reklamy. Výsledky konzultace budou prezentovány na  vydavatelském summitu 6. prosince v Bruselu.

Dokumenty z konzultace lze nalézt na adrese:

http://europa.eu.int/information_society/media_taskforce/publishing/consultation/index_en.htm.

Webová stránka pracovní skupiny Komise pro záležitosti médií:

http://europa.eu.int/information_society/media_taskforce/index_en.htm

The Commission’s Approach to the Publishing Industry: Frequently Asked Questions

(30.09.2005) ZDROJ: Zastoupení Evropské komise
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.