Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Závěry konference Fórum pro kreativní Evropu 2009

Mezinárodní konference Fórum pro kreativní Evropu, která se uskutečnila v rámci českého předsednictví ve dnech 26. a 27. března 2009, předložila jasné argumenty, že kultura a kreativita významně přispívají ke společenskému a ekonomickému růstu. Nejdůležitějším poselstvím konference je nutnost přehodnotit izolaci umění, kultury a zejména kreativity a inovací. Takto nastavené systémové změny mohou ekonomikám jednotlivých zemí pomoci překonat současnou hospodářskou krizi. Z příspěvků účastníků jasně vyplynulo, že umění a kultura jsou nejen základem tvořivosti, nových nápadů a inovací, ale zásadním způsobem se podílejí na zdravém rozvoji celé společnosti.
Řada řečníků upozorňovala na kritický stav současné globální společnosti. Bývalý prezident Václav Havel ve svém příspěvku zdůraznil, že tvořivost a kultura vytváří základní identitu a sebeidentifikaci lidství. Je proto podle něho třeba vyzvat EU, aby přehodnotila strukturu své politické agendy a předřadila zájem o duchovní hodnoty, které Evropa po staletí vytvářela, současným tématům ekonomickým. „Potřeba nových kreativních přístupů se ponejvíce vždy ukazuje tehdy, když selhávají zaběhnuté mechanismy, včetně mechanismů finančních. Současná ekonomická situace přímo podněcuje k hledání nových řešení, k nimž v době relativního dostatku nebývá ani dost vůle ani dost motivací. Je tu šance, abychom využili potenciálu kreativity vycházející právě z umění a kultury,“ říká ministr kultury Václav Jehlička.

Autor knih Kreativní ekonomika a Kreativní ekologie John Howkins řekl, že "kořeny současné krize jsou ve společnosti, v politických praktikách a vládách, přičemž primární příznaky současné krize jsou právě finanční a ekonomické" a těm, kdo chtějí vést lidi k nové společnosti doporučil zachování třech principů: různorodosti, změny a učení. Richard Florida poukazoval na to, že současná společnost potřebuje zásadně proměnit. Poprvé v této souvislosti použil radikální termín „re-setovat“, přičemž naději na uzdravení společnosti dává kreativní třídě, s tím, že impulsy ke změně společnosti by měly vzejít jak ze strany občanské společnosti, tak i vládnoucích politiků. Poradce řady evropských vlád i Evropské komise, Američan Jeremy Rifkin uvedl, že „dosavadní model společnosti, postavený na materialismu, spotřebě a zadlužení, se zhroutil “. Nyní je podle něho nutné naplnit společnost novým příběhem, který bude vycházet z evropských kulturních hodnot, a bude provázen spoluprácí Evropské unie a Spojených států.

Konference současně řešila nutnost podporovat umění a kulturu z veřejných prostředků, zejména pro vytváření podmínek pro navazující kreativní obory postavené na duševním vlastnictví, jako jsou např. hudební a filmový průmysl, design, architektura, reklama. Panel věnovaný vládním strategiím pro kreativní průmysly a kreativní ekonomiku upozornil, že pro vytváření podpůrných programů je nezbytná spolupráce rezortů kultury, průmyslu a obchodu, vzdělávání, zahraničí i dalších, a to nejen na úrovni jednotlivých států, ale i na úrovni Evropské unie.

Doporučena byla i nutnost změn vzdělávacích systémů, které mají mladé lidi připravit na 21. století a především je vybavit zcela novými dovednostmi, postoji a způsoby jednání. Konference zároveň upozornila, že zejména v regionální a lokální politice je třeba maximálně uplatňovat tvořivost a schopnost realizovat nápady a vize jednotlivých lidí a skupin, které by měly být více zohledňovány a využívány při budování a správě moderních současných kreativních měst a komunit.

(09.04.2009) ZDROJ: Ministerstvo kultury
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.