Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

Festival 4+4 dny v pohybu svolává Parlament budoucnosti

Obrázek k článku Festival 4+4 dny v pohybu svolává Parlament budoucnosti
Hádky kolem legislativních přílepků, osobní animozity, klientelistická rozhodnutí a diskurs určovaný šedými eminencemi v legislativních orgánech – tak toho všeho budou ušetřeni účastníci Parlamentu budoucnosti. I v reakci na často banální a bezpředmětné diskuse v Poslanecké sněmovně využili pořadatelé divadelního festivalu 4+4 dny v pohybu dočasného zázemí v budově bývalého Federálního shromáždění a nabízejí vlastní vizi konstruktivní rozpravy. Ta se za účasti renomovaných diskutérů bude týkat palčivých otázek přítomnosti a výzev pro další desetiletí. Široký záběr Parlamentu budoucnosti, který proběhne v bývalé Sněmovně národů Federálu 14. října 2009 od 17 hodin, ilustruje už ústřední otázka: Co znamená být lidskou bytostí na prahu 21. století?
„Trochu jsme se nechali inspirovat prostředím bývalého Federálu. Ale hlavně cítíme kolem sebe potřebu veřejně diskutovat o závažných věcech, které zapadají kvůli záplavě často účelově šířeného komunikačního balastu,“ vysvětluje autorka konceptu Denisa Václavová ze sdružení Čtyři dny, které je organizátorem festivalu 4+4 dny v pohybu. „Program fóra jsme sestavili i tak, aby v něm rezonovala témata související se stávající ekonomickou krizí a dlouhotrvající krizí hodnot.“ Akce bude přístupná pro nejširší veřejnost.

Desítka odborníků rozličných oborů a profesí přednese v rámci Parlamentu budoucnosti ve Sněmovně národů své příspěvky reagující na současnou celosvětovou situaci, proměnu společnosti, představí své vize a nabídne své zkušenosti a názory. Pořadatelé usilují o to, aby i díky debatě přítomní lépe porozuměli současné globální krizi a přiblížili se možným východiskům k jejímu řešení.  Mezi osobnostmi, které doposud přislíbily svou účast, jsou například ředitel Hnutí Duha Petr Macháček, který zhodnotí současné ekologické výzvy, nebo člen NERVu a hlavní makroekonomický stratég ČSOB Tomáš Sedláček, jenž rozebere téma udržitelné ekonomie. Historik umění Jiří Zemánek věnuje svůj příspěvek integrální kultuře, na problematiku obnovitelné energetiky se zaměří Milan Smrž, zatímco politický analytik Jiří Pehe probere principy a dopady současné globální krize. Chybět nebude ani pohled na proměnu kultury, který zprostředkuje Alexandra Brabcová, spirituální krizi se bude věnovat Patricie Anzari a hledisko kultury zmapují kurátoři a aktivní umělci jako Vít Havránek, Jiří Skála a Tomáš Vaněk.

Festival 4+4 dny v pohybu se během třinácti dosavadních ročníků zařadil mezi sledované a hojně navštívené divadelní přehlídky. Letos proběhne mezi 9. a 16. říjnem a opět tuzemskému publiku představí čelné osobnosti současného pohybového divadla a progresivní domácí i zahraniční projekty využívající nejnovější technologie. V letošním ročníku představí organizátoři umělce a soubory až z Austrálie, Nového Zélandu, Izraele, Mali nebo Jihoafrické republiky, z nichž většina vystoupí v České republice poprvé. Zlatým hřebem pak bude program připravený pro veřejnosti dlouho nepřístupné prostory budovy Federálního shromáždění.
 
Budova bývalého federálního shromáždění se na 4+4 dny stane srdcem mezinárodního divadelního festivalu. Unikátní performanci adaptovanou na prostory schodiště přiveze slavný český výtvarník Ján Mančuška. Speciální koncert pro Sněmovnu národů v budově Federálního shromáždění si připravily také známé osobnosti české hudební scény Vladimír 518 a Ondřej Anděra. Výtvarné a video instalace, performance a architektonické přednášky budou součástí originálního site specific projektu s názvem Místa činu. Návštěvníci se budou moci z různých úhlů pohledu seznámit s historií a architekturou budovy a to prostřednictvím komentovaných prohlídek, kterých se ujmou přední historici a teoretici umění a architektury – Rostislav Švácha, Zdeněk Lukeš, Jiří T. Kotalík, Karel Ksandr a další.
 
Pro změnu okolí Federálního shromáždění prozkoumá interaktivní streetartový projekt Here Whilst We Walk brazilského umělce Gustava Ciríaca a německé performerky Andrei Sonnenberg. Přibližně hodinové „představení“ tvoří mlčenlivá procházka se skupinou čítající 6 až 20 lidí z řad veřejnosti, během které se odehrávají i některé další akce. Skupina kráčí ulicemi obklopena elastickým pásem, který mění podoby v závislosti na velikosti seskupení a reaguje na měnící se městské krajiny a architekturu. Jejím úkolem je také propagovat různé stupně rychlosti a skupinové dynamiky.

Divácky úspěšná představení jsou v programu zařazena vícekrát. Diváci proto nemusí volit mezi dostupnými představeními vzhledem k přesunům mezi divadelními prostory. Program je sestaven tak, aby zájemci měli možnost zhlédnout všechna představení.
 
(27.08.2009) ZDROJ: Festival Čtyři dny
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.