Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

Kulturní a kreativní průmysl: seminář

Seminář kulturní a kreativní průmysl
V pátek 30. listopadu 2007 se konal odborný seminář, který pořádal Institut umění - Divadelní stav ve spolupráci s ProCulture/Otevřenou společností o.p.s. za podpory ministerstva kultury. Na semináři vystoupili přední odborníci na kulturní politiku, kulturní a kreativní průmysl a význam kultury v regionech. O své zkušenosti z Velké Británie, dalších zemí a doporučeních pro Českou republiku přednášeli John Howkins, Colin Mercer a Marta Smolíková; průběh celého dne moderoval Rod Fisher.

Přestože u nás ještě pojmy jako kulturní a kreativní průmysl nebo kreativní ekonomika nejsou příliš rozšířené, mnoho vyspělých zemí na těchto fenoménech postavilo novou strategii své konkurenceschopnosti, zaměstnanosti, vzdělávání, revitalizace a regenerace měst i exportní politiky.

Pojem kulturní a kreativní průmysl zahrnuje velmi širokou škálu oblastí od knižního trhu přes hudební a filmový průmysl až po architekturu, design či reklamu. Největší rozmach zaznamenala kreativita a s ní i kreativní průmysl ve Velké Británii již koncem minulého století a podpora této oblasti se stala významnou součástí vládní agendy na nejvyšší úrovni.

Kreativní průmysl proměnil ministerstva kultury z ministerstev zátěžových v ministerstva přinášející plody veřejných investic. Dnes má kreativní průmysl významný podíl na britském HDP a je největším britským exportním odvětvím. Britským vzorem se inspirují i další státy. Nový důraz na znalosti a kreativitu ve vyspělých ekonomikách vyřešil problém úbytku pracovních míst v tradičních výrobních odvětvích, způsobenému mimo jiné stěhováním do rozvojových zemí s levnější pracovní silou.

Česká republika má vůči Velké Británii i drtivé většině ostatních západoevropských států nejméně desetileté zpoždění v podchycení fenoménu kreativního průmyslu a jeho náležitém ekonomickém a jiném zužitkování. Také mnoho zemí bývalého východního bloku má mapování kreativního průmyslu již alespoň zčásti za sebou.

Pražský seminář byl úvodním impulzem pro zmapování ekonomického a sociálního potenciálu kultury a kreativního průmyslu v České republice; seminář se uskutečnil v rámci vědeckovýzkumného projektu Institutu umění Sociálně-ekonomický potenciál kulturního, resp. kreativního průmyslu v ČR.

Prezentace ke stažení:
Marta Smolíková: Kulturní a kreativní průmysl - úvod
John Howkins: Creative Ecology (or Creative Economy 2.0)  
Colin Mercer: The Creative Economy, the Creative Industries and the Ecology of Culture 

(04.12.2007)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.