Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

100 osobností žádá zrušit výběrové řízení na post generálního ředitele ČT

Výběr nového ředitel  či ředitelky  veřejnoprávní insitutce České televize s ročním rozpočtem přesahujícím 7 miliard korun má proběhnout 15. července 2009. Do druhého kola volby postoupili ředitel Jiří Janeček, Jana Bobošíková, Hynek Chudárek, Jana Kasalová a Radomír Pekárek. Na výsledky prvního kola výběrového řízení nesouhlasně reagoval na počátku června Republikový výbor Odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků  otevřeným dopisem adresovaným Jiřímu Baumrukovi, předsedovi Rady České televize. Problematikou mediálních rad se dlouhodobě zabývá studentská iniciativa Inventura Demokracie, jejíž podporu vyjadřuje také  Otevřený dopis 100 českých uměleckých osobností představitelům demokratických politických stran ze dne 8. července 2009.  Umělecké osobnosti v dopise požadují zrušení stávajícího výběrové řízení na post generálního ředitele České televize a zahájení jednání o změně mediálních zákonů za účasti profesních sdružení, organizací, odborů, odborné veřejnosti.

1 0 0 Č E S K Ý C H O S O B N O S T Í A D R E S U J E OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSTAVITELUM DEMOKRATICKÝCH POLITICKÝCH STRAN ČR:


Mirek Topolánek, předseda Občanské demokratické strany
Jiří Paroubek, předseda České strany sociálně demokratické
Ondřej Liška, předseda Strany zelených
Cyril Svoboda, předseda Křesťanské demokratické strany - České strany lidové
Karel Schwarzenberg, předseda přípravného výboru TOP 09

Na vědomí:
Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu České republiky
Miroslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Jan Fischer
, předeseda Vlády České republiky
Václav Riedlbauch, ministr kultury
předsedové mediálních komisí: Vitězslav Jandák, Jiří Oberfalzer .
_________________________________________________________________________

Vážený pane ,
v loňském roce připravili mladí lidé a studenti obdivuhodnou iniciativu, kterou chtěli dát jasně, nekonfliktně a svrchovaně demokraticky najevo, jak jim záleží na kvalitě demokracie a osudu této země.

Obrátili se na vrcholnou politickou reprezentaci i na občany a odbornou veřejnost.. „Dejte nám dárek ke dvacetinám,“ tak se jmenovala zveřejněná „Inventura demokracie“, výzva studentů politikům, aby do 20. výročí sametové revoluce odstranili čtyři legislativní absurdity. Za jednu z nich studenti považují:obsazování mediálních rad podle politického klíče. Studenti napsali: „Veřejnoprávní média jsou ovlivňována radními, kteří se cítí být odpovědni konkrétním politikům, ne veřejnosti. Mají pak tendenci volit slabé a ustrašené ředitele, jimiž je možno snadno manipulovat. A ovládají média argumentem takzvané „vyváženosti“, což v praxi znamená povinnost mechanicky vyhovět všem politickým tlakům.“


Jako občané Inventuru demokracie jednoznačně podporujeme a oceňujeme. Naše společnost je v roce dvacátého výročí demokratických změn v hluboké krizi, která není jenom krizí ekonomickou, ale v prvé řadě krizí morální. Arogance, násilí, hrubost a nárůst nebezpečných, demokracii ohrožujících jevů od korupce po extremismus vyvolávají v občanech pocit bezmoci a frustrace. Naděje listopadových změn je mimo jiné podrývána bezmocí občanů z nemožnosti zapojit se do základního nástroje demokracie – veřejného dialogu. Volba do mediálních rad je čítankovým příkladem. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná. To, že veřejnost a novináři znali jména pěti radních, vybraných podle stranického klíče den před zahájením veřejných slyšení a měsíc před volbou členů do Rady ČT, vnímáme jako předstírání demokracie. Studentům se politické elity cynicky vysmály.

Nedivte se znechucení občanů z politiky. Je zcela zřejmé, že hra na nezávislost radních dávno skončila. Ovšem, důsledky jsou katastrofální. Rada ČT přehlíží či přímo kryje šokující množství skandálů. Od tristního stavu programu, přes ekonomické podvody po nárůst naprosto nekvalifikovaných lidí v managementu současné České televize. Lidí mnohdy spojených s totalitním režimem, jeho bezpečnostními složkami, lidí bez jakékoliv kvalifikace či praxe v tak komplikovaném a náročném oboru.

Za tento katastrofální stav nese také plnou odpovědnost Rada ČT, která, až na čestné výjimky, dávno není zástupcem a orgánem veřejnosti. Dnes jsme šokováni tím, jak na
základě dvou stránek textu Rada České televize vybírá ředitele instituce se sedmimiliardovým rozpočtem, nesmírnou mocí a především odpovědností. Navíc instituce, která je placena občany, má sloužit veřejnosti a být tedy jakousi „vlajkovou lodí“ demokracie. Proto by měla mít v čele respektovanou osobnost s vysokým mravním kreditem. I do nesrovnatelně bezvýznamnějších příspěvkových organizací se vybírá ředitel komisí odborníků, profesionálů v oboru.

Vážený pane,
étos listopadové revoluce velel doslova povinnost hledat nejlepší lidi na zodpovědná místa, nikoliv novodobé kádrové rezervy politických stran. Zákulisní politické tlaky a významné indicie, které zveřejnila média, svědčí o neserióznosti celého procesu volby ředitele ČT. Potvrzuje to pětice předvybraných finálních kandidátů na post generálního ředitele České televize. Pro skutečné osobnosti a respektované manažery je stávající systém nastaven tak, že vylučuje předem jejich zájem. Tento stav v důsledcích ohrožuje samotnou instituci a demokracii. Krize se může jen prohlubovat a eskalovat v době, kdy naše společnost i politické strany budou potřebovat řešit jiné a ještě naléhavější problémy. Za této situace by bylo nejčestnějším řešením zrušit stávající výběrové řízení. Samotní kandidáti by měli odstoupit a umožnit tak vyhlásit nové. Dokázali by veřejnosti, že kvalifikované řešení budoucnosti a osud České televize je pro ně důležitější než zisk výhodné trafiky. V tomto smyslu jsme připraveni odborně a profesně toto řešení podpořit.

Vážený pane,
přestože máte jistě plno práce s přípravou voleb, tak možná právě proto si dovolujeme obrátit se na Vás se žádostí, aby, kromě zrušení stávajícího výběrové řízení na post generálního ředitele České televize, byla zahájena jednání o změně mediálních zákonů za účasti profesních sdružení, organizací, odborů, odborné veřejnosti tak, jak se to děje v případě každé zákonné normy, která má sloužit veřejnosti. Média veřejné služby reprezentují nezpochybnitelný svobodný přístup občanů ke kontrole práce jimi volených zástupců. Současně bychom velmi ocenili, kdybyste se sešel se studenty z Inventury demokracie. Těmito aktivitami chceme dát veřejnosti najevo, že bez společného a slušného dialogu to v demokracii nepůjde, že nežijeme v „předstírané demokracii“, že věříme v demokratický krok většiny rozumných a odpovědných politiků. Právě oni by zákonem měli stanovit, aby se veřejnoprávní média mohla opírat o systémové kroky a nebyla předmětem subjektivního rozhodování a zvůle.

S úctou: seznam osobností zde


Za správnost podpisů ručí:

Fero Fenič a Břetislav Rychlík


Související odkazy:

Otevřený dopis Republikový výbor Odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků ze dne 5. června 2009

V čem je problém aneb Pětkrát NE současným mediálním radám   (zdroj: www.inventurademokracie.cz)

Kdo jsou finalisté konkurzu na ředitele České televize  (zdroj: www.digizone.cz)

Jan Kraus o mediálních radách   (zdroj: www.inventurademokracie.cz)

 

Zdroj:

Republikový výbor Odborového svazu hromadných sdělovacích prostředků 

http://www.inventurademokracie.cz

http://www.digizone.cz

 

(09.07.2009)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.