Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Kulturní politika v ČR


Projekt internetizace knihoven – vláda schválila pokračování

Vláda rozhodla o pokračování Projektu internetizace knihoven do roku 2015. Jeho záměrem je trvalá úhrada provozu připojení knihoven, která bude probíhat v plné výši ze státního rozpočtu. Financování a řízení  projektu přejde do kompetence Ministerstva kultury (původně projekt předkládalo Ministerstvo informatiky). Všechny knihovny by měly být připojeny do 31. prosince 2007 a cílová rychlost připojení by měla do budoucna činit 10 MBit/sec. Připojení knihoven umožní alternativní nabídku míst veřejného přístupu k internetu a rozšíří veřejnosti přístup k informacím z veřejné správy.

MK: veřejné konzultace k systému označování audiovizuálních děl

Ministerstvo kultury se v roce 2006 zabývá možnostmi úpravy jednotného klasifikačního systému pro audiovizuální produkty v České republice. Zavedení takového systému se MK jeví jako vhodné nejen z hlediska lepší informovanosti diváků, ale rovněž pro účely větší právní jistoty provozovatelů vysílání či výrobců a distributorů audiovizuálních děl. Vzhledem k tomu, že se tato problematika týká všech televizních a filmových diváků, považuje MK za nutné seznámit se s názorem široké veřejnosti na zavedení klasifikačního systému audiovizuálních produktů, ať už jde o jeho možné podoby, vhodnost a účelnost. Připomínky a podněty zasílejte MK do 15. září 2006.

Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013

31. května 2005 vláda schválila Koncepci účinnější podpory umění 2007-2013, která je proponována v časovém horizontu druhého programovacího období Strukturálních fondů 2007-2013, neboť v tomto období se poprvé otevírá reálná šance čerpat finanční prostředky ze SF i pro oblast kultury. Vedle toho byl schválen dopad na státní rozpočet na programové financování v celkové výši 1, 7 miliardy korun, který má navýšit stávající rozpočet MK v následujících 7 letech. Vedle stávajících programů (Program kulturních aktivit, Program státní podpory divadel a orchestrů, Program podpory integrace romské komunity, Program podpory kulturních aktivit národnostních menšin), které by v plánovaném období měly dosáhnout celkové částky 4, 2 miliardy se počítá s novým stipendijním programem a Programem státní podpory galerií, muzeí a výstavních síní v celkové částce 420, 5 miliónů Kč. Některé oblasti však teprve předpokládají formulaci dílčích koncepcí, např. ucelená strategie podpory audiovize či oblast umění a vzdělávání, z nichž vyplynou další konkrétní úkoly. Vedle konkrétních úkolů koncepce formuluje různé nástroje podpory a sice institucionální, ekonomické, legislativní. řídící, metodické či společenské.

Ondřej Černý obstál ve funkci ředitele Divadelního ústavu

Ondřej Černý znovupotvrzen ve funkci ředitele Divadelního ústavu. V neautorizovaném rozhovoru pro Haló noviny, který znepokojil řadu kulturních osobností,  informoval ministr kultury veřejnost: "Další personální změnu plánuju i v Divadelním ústavu. Tam byly při kontrole nalezeny veliké chyby. Já jsem čekal, že mně pan ředitel předloží koncepci. Nepředložil mi nic, tak děláme výběrové řízení. Možná že pan ředitel obstojí, možná ne." a obstál. Výběrová komise jej doporučila jako nejvhodnějšího kandidáta výběrového řízení, které bylo vyhlášené na počátku února 2006.  Ministr kultury rovněž popřel úmysl přestěhovat Divadelní ústav do Brna. Jako pobočky pražského Divadelního ústavu by však v Brně mělo vzniknout Moravské divadelní centrum a také Hudební institut. Přinášíme zprávy o plánech Divadelního ústavu. 

Státní fond kultury udělil granty ve výši 10,410 milionu korun

Rada Státního fondu kultury ČR udělila na přelomu roku 2005 a 2006 granty ve výši 10,4 milionu korun. Podpořila tak ze 189 podaných žádostí na 122 projektů. Fond měl na rozdělování k dispozici druhou část mimořádného daru ve výši 20 milionů korun, který obdržel od nejmenovaného dárce v roce 2004.  Tento dar Fondu umožnil v roce 2005 podpořit 111 projektů v celkové výši 10 milionů korun. Další příjmy Fondu, který byl zřízen jako mimorozpočtový nástroj finanční podpory umění, plynou z komerčních pronájmů nemovitostí, vstupného na expozici českého kubismu, autorských práv děl bez dědiců a poplatků za přijaté žádosti. Státní fond kultury uděloval granty ve svém již třetím výběrovým řízením od svého vzniku v roce 1992. 

Ministerstvo kultury a podpora vědecko-výzkumných projektů

Ministerstvo kultury zveřejnilo přehled projektů vybraných k podpoře v rámci veřejné soutěže programu Věda a vývoj. Celkem bylo v roce 2005 podáno 131 projektů, z nichž MK přijalo 37 k podpoře. Více než polovinu (18 přijatých projektů) budou řešit česká muzea. Národní muzeum získalo podporu hned pro 6 projektů z 16 podaných. Úspěšné byly ústavy památkové či archeologické péče, které získají podporu pro 5 projektů. Mezi žadateli byla drtivá většina organizací zřizovaných státem, kraji či městy. Podporu ale získá i "neinstitucionální" český badatel Vladimír Justl, který uspěl jako jediný z pěti individuálních žadatelů. Mezi úspěšnými žadateli jsou i 2 soukromá nakladatelství. Od vyhlášení veřejné soutěže bylo na postavení týmů a vypracování čtyřletých výzkumných projektů plných 36 kalendářních dnů a to v době akademických prázdnin, což je patrně i důvodem, nízké účasti akademických intitucí ale i nestátních subjektů. Velká tématická šíře jak přijatých tak zamítnutých projektů (od hyeny doby ledové po ekonomické prostředí současné kultury) svědčí o značné rozmanitosti bádání, které by mělo být součástí uchovávání a rozvoje umění a kultury v ČR.

MK zahájilo veřejnou diskuzi o o koncepci památkové péče pro 21. století

Úsek vnějších vztahů, analýz a komunikace Ministerstva kultury ČR vyhlásil na internetových stránkách MK otevřenou diskuzi o koncepci památkové péče pro 21. století. Diskusní fórum Památky je určeno odborníkům i dalším zájemcům z řad veřejnosti, kteří chtějí vyjádřit své připomínky a náměty k problematice památkové péče, seznámit se s ostatními příspěvky diskusního fóra nebo na ně reagovat.

 

Další změny na MK: odbory umění a knihoven; národnostní a regionální péče

Ministr kultury Vítězslav Jandák odvolal ředitelku odboru umění a knihoven Blanku Čermákovou a ředitelku odboru regionální a národnostní kultury Zuzanu Malcovou, která byla nejdéle sloužící ředitelkou na ministerstvu kultury. Odbor umění a knihoven povede učitel ZŠ, jihočeský sociální demokrat Pavel Hazuka; ředitelem odboru regionální a národnostní kultury bude v pátek ministrem Jandákem jmenován ředitel Mezinárodního hudebního a folklórního festivalu - Setkání muzikantů v Bílých Karpatech a asistent senátorky za ČSSD Aleny Gajdůškové, Petr Vašíček.

<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.