Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Kulturní politika v ČR


Změny na Ministerstvu kultury

Prvního náměstka Zdeňka Nováka nahradil k 1. prosinci 2005 František Formánek; Nováka jmenoval ředitelem Národního památkového ústavu (NPU) už Jandákův předchůdce Pavel Dostál; Jandák Nováka ponechal ve funkci jeden den a odvolal ho spolu se všemi řediteli územních pracovišť NPU. Jandák odvolal i ředitele odboru památkové péče Jana Kaigla a jediného pracovníka referátu UNESCO Michala Beneše. Oddělení kinematografie bylo přesunuto letos již potřetí a sice z odboru umění, knihoven a kinematografie pod odbor hromadných sdělovacích prostředků. Nově byl zřízen Odbor lidských zdrojů, jehož ředitelem se stal Petr Miller, první ministr práce a sociálních věcí po listopadu 89.

Kde začíná věcná debata o podpoře kultury

Kulturní politiku lze vyhodnocovat posouzením výdajů a to ve vztahu podílu výdajů na kulturu v rámci celkového státního rozpočtu ale také ve vztahu k hrubému domácímu produktu (HDP), kam se započítávají i tzv. veřejné výdaje krajů měst a obcí. Veřejně se má za to, že umění a kultura potřebují podporu, tedy peníze pouze spotřebovávají. Ale co když to je jinak. Bude třeba zjistit, zda-li kulturní sektor státu nevydělává více, než se do něj investuje.

Na MK vzniká Odbor umění, knihoven a kinematografie

Ministerstvo kultury ruší samostatný odbor kinematografie a státních fondů, který vznikl v červnu tohoto roku. Ministr nově zřídil Oddělení správy státních fondů a Oddělení kinematografie, které zařadil do Odboru umění a knihoven. Vzniká tedy nový Odbor umění, knihoven a kinematografie.

Pracovní verze Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013

Další pracovní verze návrhu Koncepce účinnější podpory 2007-2013, na které pracuje ProCulture/Otevřená společnost o.p.s. společně s Divadelním ústavem pro Ministerstvo kultury je zveřejněna. Cílem tohoto dokumentu je podat analýzu uplynulých let a definovat možné nástroje a konkrétní úkoly podpory umění ze strany státu pro dané roky.

Jandák ve svých plánech nezmiňuje podporu živého umění

PRAHA 2. září (ČTK)
Ministr kultury Vítězslav Jandák zveřejnil na internetových stránkách svého úřadu prohlášení, ve kterém specifikuje své plány. Hovoří v nich opět především o památkách, o jejich předním místě v české kultuře mluví již od dob, kdy ještě nebyl ministrem. O takzvaném živém umění, které tvoří divadelní, výtvarné a další především progresivní umělecké projevy jdoucí napříč žánry, či o neziskových organizacích se Jandák téměř nezmiňuje.

Kulturní služby pozvedají hospodářský růst - schváleno vládou

Pro tuzemskou kulturní scénu se otevírá historická příležitost. Česká vláda minulý týden schválila Strategii hospodářského růstu (SHR), která v kulturní sféře doporučuje dvě zásadní věci: podpořit rozvoj regionů prostřednictvím kulturní infrastruktury a zlepšit podmínky pro investice a poskytování služeb v oblasti kulturního průmyslu.

Jak může stát podporovat umění? - konkrétní výstupy debaty

Přinášíme shrnutí diskusního fóra pro odbornou veřejnost o první pracovní verzi návrhu střednědobého dokumentu s názvem Koncepce účinnější podpory umění na období let 2007-2013, kterou připravuje Institut umění Divadelního ústavu ve spolupráci s ProCulture a zástupci odborné veřejnosti pro Ministerstvo kultury ČR. 

Připomínky ke Strategii hospodářského růstu

ProCulture zaslalo Ministerstvu kultury konkrétní připomínky ke Strategii hospodářského růstu (SHR), které si ve vnějším připomínkovém řízení vyžádal Úřad vlády.  Jak jsme již informovali, tento dokument bude jedním z podkladových materiálů pro zpracování Národního rozvojového plánu, Národního strategického referenčního rámce a určení priorit a způsobů čerpání Strukturálních fondů. Zásadní připomínky ProCulture se týkají doplnění: podpory kulturní infrastruktury, která přispěje k rozvoji regionů a distribuci uměleckých a kulturních produktů a zlepšení podmínek pro investice a poskytování služeb v oblasti kulturního a kreativního průmyslu. Je na zvážení MK zda tyto připomínky uplatní a dále na Úřadu vlády, zda je do dokumentu zapracuje.

<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.