Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Kulturní politika v ČR


Významné a mimořádné akce roku 2011

Ministerstvo kultury ČR zveřejnilo seznam významných a mimořádných akcí, které v roce 2011 podporuje. Bohužel pro tentokrát bez zpravodajského článku, asi se nechtěli moc chlubit. V minulých letech byl podobný seznam velkým tajemstvím. Šlo o projekty, o nichž se rozhodovalo na poradě vedení, někdy na doporučení grantových komisí, více však na dobrozdání pracovníků ministerstva. O významných a mimořádných akcích MK, dříve nazývaných prioritní, byla řada dohadů. Ministr Jiří Besser vyčlenil loni z programu Kulturní aktivity prakticky polovinu peněz, respektive nechal do nové položky ve státním rozpočtu kapitoly MK alokovat, po té vládou i parlamentem schválit nový Program významných a mimořádných akcí. A slíbil větší transparentnost. Z celkového rozpočtu 177 milionů korun teď víme jaké akce dostanou celkem 80 milionů.  

Ministerstvo kultury veřejná anketa o podmínkách dotací v profesionálním umění

Ministerstvo kultury vyhlásilo veřejná anketa k návrhům tematických okruhů výběrových dotačních řízení a k podmínkám výběrových dotačních řízení, včetně kritérií hodnocení žádostí o dotace v oblasti profesionálního umění. Podněty, náměty, doporučení a připomínky je možné zasílat do 31. května 2011.

Veřejná anketa k tematickým okruhům dotačních řízení v oblasti literatury MKČR

Ministerstvo kultury v souladu s Koncepcí účinnější podpory umění na léta 2007–13, kterou schválila vláda svým usnesením č. 676 dne 31. května 2006, vypisuje veřejnou diskuzi k návrhům jednotlivých tematických okruhů v oblasti literatury. Východiskem k diskuzi jsou přehledy letošních vyhlášených okruhů a podmínek výběrových dotačních řízení. Návrhy, náměty, doporučení či připomínkyje možno zasílat nejpozději do pátku 10. června 2011

Národní památkový ústav spustil kampaň Barokní socha v krajině

Barokní sochařská díla v krajině jsou českým fenoménem, v Evropě prakticky nemají obdobu. Bohužel, v poslední době ze svých původních míst mizí. Sochám v české krajině škodí nejen vandalové a povětrnostní podmínky, ale také nezájem veřejnosti. Turisté navštěvují jen hrady a zámky. Estetický zážitek jim ale mohou poskytnout i tyto sochy - a úplně zdarma, řekla dle ČTK garantka nového projektu Národního památkového ústavu (NPÚ) Kateřina Adamcová. Cílem kampaně NPÚ je  také upozornit stálé obyvatele menších měst a obcí na pozoruhodné sochařské dílo v jejich okolí, které stojí za to chránit. Barokní sochařská díla umístěná v krajině patří dnes mezi poslední svědky vypovídající o někdejší kráse české krajiny a o vztahu barokního člověka k přírodě a krajině. V současné době patří sochařská díla umístěná v krajině k nejohroženějším druhům památek. Kampaň o barokních sochách proběhne od dubna do června 2011.

Obálky uchazečů o post ředitele Národní galerie otevřeny

Dne 13. dubna 2011 byly na ministerstvu kultury více než měsíc po uzávěrce rozlepeny obálky úchazečů o post generálního ředitele Národní galerie. Vedle trojice protagonistů loňského zrušeného výběrového řízení, které minulý ministr kultury Václav Riedlbauch (člen úřednické vlády navržený ČSSD) doporučil jako kandidáty k případnému jmenování do funkce stávajícímu ministru Jiřímu Besserovi (Starostové a nezávislí - TOP 09), se napjatě očekávalo poslední jméno neznámého, čtvrtého účastníka. Vedle již známých osobností Jiří Fajt, Marek Pokorný a Vladimír Rosel se o místo ředitele Národní galerie uchází Michail Odarčenko, někdejší šéf poradce kanceláře pražského primátora Pavla Béma (OSD). Odarčenko je znám jako spoluautor novely zákona, který překvalifikoval sperejství z přestupku na trestný čin. Od odchodu z pražského magistrátu působí jako poradce v oblasti podnikání a řízení. 

Vhrsti: Konec kresleného humoru?

Obrázek k článku: Vhrsti: Konec kresleného humoru?
Český kreslený humor umírá. Navzdory tradici minulých Ladů či Sekorů nebo stále tvořících Jiránků, Slívů či Bartáků. Na kreslený humor není až na pár výjimek místo v novinách či časopisech. Do nejnovějších možností publikování v aplikacích chytrých mobilních telefonů naši humoristé ještě nepronikli. Není ani divu. Věkový průměr členů České unie karikaturistů, jediné profesní organizace v tomto oboru na našem území, se pohybuje nad důchodovou hranicí. A mladí talenti se do kresleného humoru z pochopitelných důvodů nehrnou. Neměli by kde publikovat. A protože kreslený humor nikde není vidět, ani je vlastně nenapadne, že by se něčemu takovému mohli věnovat.

Česká republika zmapuje své kulturní a kreativní průmysly

ProCulture se stalo jedním ze spolupracujících subjektů projektu, který v březnu 2011  pod titulem Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice zahajuje Institut umění – Divadelní ústav jako součást své vědeckovýzkumné činnosti v oblasti kulturní politiky. Jedná se o pětiletý výzkumný projekt, financovaný z programu NAKI, jehož cílem je získat kompletní a detailní informace kvantitativního i kvalitativního charakteru o stavu jednotlivých odvětví kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Hlavním výstupem projektu bude mapovací dokument kulturních a kreativních průmyslů v ČR, doporučení strategického charakteru k lepší organizaci a efektivnějšímu financování umění a kultury z veřejných prostředků, a to jak na celostátní, tak regionální úrovni. Mezi spolupracujícícmi insitucemi jsou Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Český statistický úřad, Vysoká škola ekonomická v Praze, British Council v ČR a další univerzity, instituce a organizace, jak z veřejné, tak soukromé i neziskové sféry.

Ministerstvo kultury a prioritní projekty

Divadelní komise ministerstva kultury, jejímž úkolem je posoudit a k podpoře doporučit projekty, které byly přijaté se žádostí o státní dotaci v divadelním oboru, zveřejnila minulý týden prostřednictvím své předsedkyně Evy Kejkrtové Měřičkové otevřený dopis. Komise se v dopise adresovaném ministrovi Jiřímu Besserovi vzdává zodpovědnosti "za výběr prioritních akcí, za výši jejich podpory, a to bez ohledu na skutečnost, že na některé z nich byly vyčleněny mimořádné finanční prostředky". Prioritní projekty nemají být podpořeny z rozpočtu tzv. divadelních grantů. Pro tzv. prioritní akce vznikl pro letošní rok nový Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí, na který byla vyčleněna polovina někdejšího rozpočtu Kulturních aktivit, určeného právě pro ministerské granty. Ministr Besser reagoval tiskovou zprávou: Jsem připraven na tuto i jiné otázky odpovědět. Jsem dokonce připraven o tom diskutovat... s tím, že každý člen komise by sám za sebe měl zveřejnit, jak konkrétně rozhodoval o jednotlivých projektech a vysvětlit proč považuje každý z vás jeden projekt za vysoce kulturní a druhý naopak za „nízko“ kulturní.

<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 další >
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.