Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČRBrno - kulturní politika
TechSoup

Brno kulturní hledá zástupce nezřizované kulturní scény pro kulturní politiku v Brně

Brno kulturní hledá zástupce nezřizované kulturní scény do koordinační skupiny pro kulturní politiku v Brně.  Sdružení Brno kulturní zajišťuje výběr zástupců do Koordinační skupiny pro kulturní politiku v Brně.  Skupina vzniká pod hlavičkou magistrátu města Brna a bude nástrojem k dosažení  revize a úpravy návrhové části Programu rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace; vypracování cílů kulturní politiky města Brna či akčních plánů na určité období; změny grantového systému; příprava projektu dlouhodobé platformy spolupráce.
Skupina bude složena ze zástupců města, akademické obce a kulturních organizací (příspěvkových i městem nezřizovaných).

Iniciativa Brno kulturní byla na základě jednání s vedením města pověřena, aby vybrala nejvhodnější zástupce z prostředí nezřizované kulturní sféry.

„Jsme přesvědčení, že nejlepší způsob, jak dosáhnout toho, aby byli v Koordinační skupině přítomni nejvhodnější zástupci nezřizované kulturní sféry, jsou otevřené volby,“ uvedl David Oplatek z iniciativy Brno kulturní.

Volba zástupců nezřizované kulturní scény proběhne na veřejném setkání v úterý 22.5.2012 od 18.00. Setkání se bude konat v sále kavárny Kunštátská Trojka na Dominikánské ulici v Brně.

Složení skupiny:
  • dva zástupci akademické sféry, jedním z nich je předseda poradního orgánu pro kulturu náměstka, resp. náměstkyně primátora města Brna pro oblast sociálně-kulturní (dále náměstkyně primátora),
  •  čtyři zástupci statutárního města Brna: náměstkyně primátora, předseda, resp. předsedkyně Finančního výboru ZMB, předseda komise RMB pro kulturu, vedoucí Odboru kultury MMB,
  • tři zástupci veřejnou správou nezřizovaných kulturních organizací působících v Brně,
  • tři zástupci zřizovaných kulturních organizací působících v Brně,
  • jeden zástupce TIC.

Jako stálí hosté budou na jednání přizváni zástupce Kanceláře primátora města – kanceláře strategie města a zástupce TIS MMB.

David Oplatek

Člen výkonného výboru Brno kulturní
725741376, mail: info@brnokulturni.cz
(04.05.2012) ZDROJ: Brno kulturní
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.