Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČRBrno - kulturní politika
TechSoup

Výsledky voleb do Koordinační skupiny pro kulturní politiku v Brně

Brno, Česká republika O veřejnou volbu zástupců nezřizované scény byl nečekaně veliký zájem. Registrováno bylo celkem 154 voličů. Vydáno bylo 154 hlasovacích lístků, platných lístků bylo odevzdáno 154. Žádný z hlasovacích lístků nebyl neplatný a vše proběhlo hladce. Ze šestnácti kandidátů dostali největší důvěru muzikolog a hudební dramaturg Viktor Pantůček, provozovatel kavárny Kunštátská Trojka Pavel Baďura a dřívější ředitelka BKC Monika Šimková. Nominace do Koordinační skupiny pro kulturní politiku v Brně budou nyní oficiálně předány náměstkyni Bohuňovské.

 

Nepotvrdily se obavy, že volby jsou příliš otevřené a mohou býti manipulovány (volit mohl každý, kdo se zaregistroval podpisem a kontaktem).

V projevech kandidátů shodně zaznívalo, že chtějí prosazovat hlubší strukturální změny v organizaci kultury a umění v Brně, a to směrem ke spolupráci zřizované a nezřizované sféry s transparentní a efektivní podporou magistrátu. Shoda panovala také v tom, že financování nesmí podléhat osobním vazbám mezi tvůrci a politiky a že je nutné vytvořit víceletý grantový systém. Co se obsahové vize týče, lze ji shrnout do hesla „Méně zábavy, více kultury“.

Ze šestnácti kandidátů dostali největší důvěru muzikolog a hudební dramaturg Viktor Pantůček, provozovatel kavárny Kunštátská Trojka Pavel Baďura a dřívější ředitelka BKC Monika Šimková.

„Zvolená trojice tvoří silný a zkušený tým, který má silný mandát. Další pořadí kandidátů nebudeme zveřejňovat. Se všemi jsme nadále v kontaktu a budeme s nimi spolupracovat na proměně kulturní politiky v Brně. Vznik tak široké skupiny je neméně důležitý než samotná koordinační skupina,“ doplnil David Oplatek, statutární zástupce občanského sdružení Brno kulturní. Stručné profily zvolených kandidátů najdete zde:

http://www.brnokulturni.cz/viktor-pantucek

http://www.brnokulturni.cz/pavel-badura

http://www.brnokulturni.cz/monika-simkova

Nominace do Koordinační skupiny pro kulturní politiku v Brně budou nyní oficiálně předány náměstkyni Bohuňovské. Skupina by měla být ustavena koncem května nebo začátkem června. Její aktivitu budeme bedlivě sledovat a podněcovat.


 

(25.05.2012) ZDROJ: Brno kulturní
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.