Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Česká republika zmapuje své kulturní a kreativní průmysly

ProCulture se stalo jedním ze spolupracujících subjektů projektu, který v březnu 2011  pod titulem Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice zahajuje Institut umění – Divadelní ústav jako součást své vědeckovýzkumné činnosti v oblasti kulturní politiky. Jedná se o pětiletý výzkumný projekt, financovaný z programu NAKI, jehož cílem je získat kompletní a detailní informace kvantitativního i kvalitativního charakteru o stavu jednotlivých odvětví kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Hlavním výstupem projektu bude mapovací dokument kulturních a kreativních průmyslů v ČR, doporučení strategického charakteru k lepší organizaci a efektivnějšímu financování umění a kultury z veřejných prostředků, a to jak na celostátní, tak regionální úrovni. Mezi spolupracujícícmi insitucemi jsou Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Český statistický úřad, Vysoká škola ekonomická v Praze, British Council v ČR a další univerzity, instituce a organizace, jak z veřejné, tak soukromé i neziskové sféry.
Tvrdá ekonomická data i otázky české identity
„Díky tomuto projektu budeme moci vyhodnotit nejenom ekonomickou sílu jednotlivých odvětví kulturních a kreativních průmyslů, ale také dopad kultury a kulturních organizací na českou ekonomiku a současnou exportní sílu našich kreativních průmyslů,“ řekla při příležitosti spuštění projektu vedoucí Institutu umění Eva Žáková.
„I když jsou data v tuto chvíli mimořádně důležitá a prvořadá, nepůjde nám jen o ně. Kreativní průmysly sebou nesou v souvislosti s kulturní globalizací také mnoho negativních aspektů. Proto se budeme věnovat rovněž otázkám české národní identity a postavení české kultury v globalizovaném světě,“ doplnil vedoucí tohoto výzkumného projektu Martin Cikánek, autor knihy Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku, jež je prvním uceleným textem v češtině na dané téma.  
Co jsou to kreativní průmysly
Kreativní průmysly jsou obory lidské činnosti a průmyslová odvětví, jejichž základem je individuální lidská kreativita, lidské dovednosti a talent. Zároveň jsou kreativní průmysly odvětvími s potenciálem vytvářet bohatství a pracovní místa zejména prostřednictvím vytěžování duševního vlastnictví. Jako první přišla s výzkumem a mapováním kreativních průmyslů v roce 1998 Velká Británie. V průběhu minulé dekády následovalo Spojené království mnoho zemí z Evropy, Asie i dalších světových teritorií a všichni dospěli k podobným zjištěním.  Kreativní průmysly se čím dál větší měrou podílejí na HDP ve všech vyspělých zemích světa, jsou významnými exportéry národních ekonomik a zároveň přispívají k růstu obecného blahobytu. Kreativní průmysly jsou v současnosti  také významnou agendou Evropské unie. Česká republika se díky se projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů stává jednou z prvních nových členských zemí EU, která své kreativní průmysly zmapuje.
Další informace o projektu
Členy řešitelského týmu projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů jsou mimo jiné přední čeští odborníci na kulturní statistiku a odborníci v oblastech kulturálních studií a ekonomiky kultury. Dále odborníci z jednotlivých odvětví kreativních průmyslů, kterými jsou například architektura, design, reklama, rozhlas a televize, film, videohry, scénická umění a další. A konečně také přední čeští odborníci    v oblasti kulturní politiky a osobnosti z humanitněvědných disciplín. Počítá se rovněž s účastí zahraničních expertů, kteří mají praktickou zkušenost s mapováním kreativních průmyslů v jiných zemích.

Projekt je financován z výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace formou dotace Ministerstva kultury (program NAKI) a plynule navazuje na v tomto roce končící výzkumný projekt Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, respektive kreativních průmyslů v ČR. Příjemcem dotace je Institut umění – Divadelní ústav, který je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury České republiky. Slouží jako informační, poradenské, vzdělávací a produkční centrum pro oblast umění,  a to především pro obory divadla, hudby, tance, vizuálního umění a literatury.

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.