Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Diskuze o příležitostech a vizích kultury v Hradci Králové

Ve Studiu Divadla Drak v Hradci Králové se dne 9. března 2012 v 16. hod uskuteční diskuze na téma přiležitostí a vizí kultury mladých a pro mladé v Hradci Králové. Diskuze je součástí polsko-českého kulturního projektu COOLture freshmaker, jehož hlavní myšlenkou je setkávání a spolupráce mladých lidí do 30 let a zmapování praxí v oblasti kulturní politiky mládeže ve čtyřech evropských městech, která usilovala o titul Evropské hlavní město kultury - Toruň, Szczecin, Plzeň, Hradec Králové.
Od listopadu 2011 do dubna 2012 probíhá v každém ze zúčastněných měst jedno setkání, jehož cílem je zmapovat kulturní politiku v daném městě se zřetelem na otázku aktivizace mládeže do 30 let. Na setkání se aktivně podílejí experti v oblasti kulturní politiky, orgány samosprávy, kulturní organizace pracující s mládeží, ale i mladí umělci. V rámci setkání probíhají diskuze a dílny.
 
Účastníci projektu mají možnost poznat kulturní reálie jednotlivých měst. Přidanou hodnotou projektu je navázání nových partnerství na úrovni kulturních organizací i jednotlivých měst.

Projekt COOLture Freshmaker usiluje o podporu myšlenky, že mladí lidé jsou cennými partnery v procesu vytváření kulturní politiky města, ve kterém žijí.

Hlavní otázky, které budou v diskuzi otevřeny a na které budeme společně hledat odpovědi:

Máte svou vizi zapojení mladých lidí do kultury?
Jaké jsou příležitosti a překážky rozvoje kultury v Hradci Králové?
Víte, kde získat prostředky pro své kulturní záměry?


Diskuzi moderuje MgA. Martina Vítková, kurátorka Galerie moderního umění v Hradci Králové

Po skončení veřejné části bude prostor projednat další témata při neformálním setkání. Předem děkujeme za potvrzení účasti a těšíme na setkání e-mailem na info@pocoapoco.cz nebo telefonicky Martině Erbsové – 775 618 414.
(28.02.2012) ZDROJ: Poco a poco animato
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.