Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Elektronická publikace kulturní a kreativní průmysly v ČR

Institut umění vydal jako jeden z výstupů výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR publikaci Kulturní a kreativní průmysly v ČR. Tato publikace nabízí první podrobný přehled o stavu jednotlivých kulturních a kreativních průmyslů v České republice. Odvětví (Architektura, Reklama, Design, TV a rozhlas, Hudba, Film, Trh s uměním, Knihy a tisk, Videohry, Scénická umění a Kulturní cestovní ruch) jsou analyzována a popsána v samostatných studiích.  Kromě jiného publikace přináší definici kulturních a kreativních průmyslů, kterou je možno použít v českém kontextu... Kreativní průmysly jsou průmyslová odvětví, jejichž základem je individuální lidská kreativita, lidské dovednosti a talent. Zároveň jsou kreativní průmysly odvětvími s potenciálem vytvářet bohatství a pracovní místa zejména prostřednictvím využití duševního vlastnictví. Česká republika tak získává jednu z důležitých argumentačních bází v rámci prosazování potenciálu kulturních a kreativních odvětví.
Kulturní a kreativní průmysly v ČR (elektronická publikace, 2011)

Kulturní a kreativní průmysly v ČRElektronická publikace nabízí první podrobný přehled o stavu jednotlivých kulturních a kreativních průmyslů v České republice. Odvětví (Architektura, Reklama, Design, TV a rozhlas, Hudba, Film, Trh s uměním, Knihy a tisk, Videohry, Scénická umění a Kulturní cestovní ruch) jsou analyzována a popsána v samostatných studiích, které zpracovali vysoce kvalifikovaní odborníci.

Základní inspirací a podkladem pro vymezení a popis odvětví, která se řadí do oblasti kulturních a kreativních průmyslů, byla studie Ekonomika kultury v Evropě, vytvořená na zakázku Evropské komise v roce 2006. Jako konkrétní vzor k vypracování dílčích studií pak byly využity profily jednotlivých oblastí z pohledu EU, jejichž české překlady jsou rovněž součástí této publikace a jsou vřazeny do jednotlivých oborových studií. Jednotlivé oblasti jsou popsány především z tržního pohledu; je analyzována jejich struktura, fungování a hlavní představitelé tržního mechanismu. Studie sledují infrastrukturu konkrétních oblastí, kterou vytváří podniky a organizace, naplňující jednotlivé fáze hodnotového řetězce neboli produkčního cyklu a nabízejí i dostupná data a kvalifikované odhady počtu společností, jejich výkonu, zaměstnanosti apod.

Předkládaná publikace obsahuje rovněž shrnutí stavu českých kulturních a kreativních průmyslů, porovnání zjištěného výkonu s výsledky účtu kultury za rok 2009 a návrh doporučení pro kulturní, rozvojovou a strukturální politiku.

Publikace představuje jeden z výstupů výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2007–2011, DD07P03OUK004), podpořeného Ministerstvem kultury.

Kulturní a kreativní průmysly v České republice

Eva Žáková a kolektiv autorů

Autoři: Jaroslav Císař, Lenka Dohnalová, Jaroslav Faltus, Jiří Hadaš, Marek Hejduk, Petr Mošna, Bohumil Nekolný, Ivan Peterka, Tereza Raabová, Radomíra Sedláková, Zuzana Sedmerová, Jan Skřivánek, Eva Žáková

Vydal: Institut umění - Divadelní ústav
ISBN: 978-80-7008-009-2
Rok vydání: 2011
Počet stran: 392

Publikace zdarma ke stažení:

Kulturní a kreativní průmysly v České republice
 
Jednotlivé kapitoly publikace ke stažení zde
(31.01.2012) ZDROJ: Institut umění
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.