Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Jandák ve svých plánech nezmiňuje podporu živého umění

PRAHA 2. září (ČTK)
Ministr kultury Vítězslav Jandák zveřejnil na internetových stránkách svého úřadu prohlášení, ve kterém specifikuje své plány. Hovoří v nich opět především o památkách, o jejich předním místě v české kultuře mluví již od dob, kdy ještě nebyl ministrem. O takzvaném živém umění, které tvoří divadelní, výtvarné a další především progresivní umělecké projevy jdoucí napříč žánry, či o neziskových organizacích se Jandák téměř nezmiňuje.

Ministr se chce také starat o národní instituce. Pokud zmiňuje podporu divadla či jiné umělecké oblasti, pak jedině formou posílení dotací příspěvkovým organizacím.

Premiér Jiří Paroubek před výběrem nástupce Pavla Dostála přitom říkal, že chce, aby nový ministr nebyl politik, ale spíše člověk z kulturní sféry, který dobře zná fungování státní správy a samosprávy a má přehled o práci neziskových organizací.

Ministr ve svém prohlášení cituje návrh rozpočtu pro příští rok pro svůj úřad a připomíná, že navržená suma ohrozí pokračování programů na ochranu památek, "ale výrazně se dotkne i programů takzvaného živého umění". "Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2005 jsou památkové a kulturní programy sníženy o přibližně 24 procent. Takhle to nemohu nechat!" píše Jandák.

Zlepšení ale navrhuje jen některým oblastem, které do jeho resortu spadají. Chce posílit spolupráci s kraji - "zejména v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů, kde se spolupráce s kraji druhým rokem osvědčuje". Kraje by podle něj měly participovat i na podpoře například tradiční lidové kultury či "amatérských kulturních aktivit".

Zmíněny program podpory divadel a orchestrů se týká jen příspěvkových organizací, které z peněz, jež stát dává na kulturu, dostávají nejvíce. O grantovém řízení pro divadelní, taneční, hudební a výtvarnou oblast, které využívají především neziskové organizace či samotní umělci, se Jandák nezmiňuje.

Systém udílení grantů v kultuře je přitom věc, která kulturní obcí v posledních měsících výrazně hýbala. Impulzem bylo sice především udělení grantů poskytovaných pražským magistrátem, ale kritiku sklízí i systém udílení ministerských grantů. Granty mají i přes malé částky, které z nich žadatelé získávají zásadní význam pro rozvoj umění.

Ministr několikrát uvedl, že jeho prioritou je kultura pro deset milionů lidí, nikoli pro "nějaké malé skupinky".

Ve svém prohlášení na webu hovoří také o tom, že jej v parlamentu čeká obhajoba připraveného zákona o kinematografii, že podporuje duální systém rozhlasového a televizního vysílání a že chce "posunout hledání vyváženého vztahu mezi státem a zástupci našich věřících spoluobčanů správným směrem".

Jandák často operuje svojí schopností získat pro kulturu peníze od sponzorů - to slibuje i na webu. Jen okrajově ale zmiňuje možnost využití evropských strukturálních fondů, z nichž by na léta 2007 až 2013 mohly do kultury podle odborníků plynout až desítky miliard korun. Ministerstvo podle zástupců neziskových organizací této možnosti věnuje velmi malou pozornost, v září přitom končí termín, do kdy je možné začlenit kulturu do Národního rozvojového plánu.

hrm kš

(06.09.2005) ZDROJ: ČTK
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.