Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Kampaň: Kdo, co a komu - majetkové narovnání církví a státu

Dne 4. března 2008 byla zahájena komunikační kampaně KDO, CO a KOMU. Jejím smyslem je infomování široké i odborné veřejnosti o připravovaném majetkovém narovnání církví a státu. Součástí kampaně je také seznámit veřejnost se současným stavem nevypořádaného majetku, jenž je pozůstatkem činnosti komunistického režimu. Kampaň reflektuje skutečnost, že současný stav je neudržitelný a nevýhodný jak pro stát tak i církve. Kampaň je vedena Občanským sdtružením MAS Říčansko s podporou Svazu měst a obcí, České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Ministerstva kultury ČR a její součástí je webový portál www.cirkevnimajetek.cz, kde je možno získat komplexní informace celé problematiky církevního majetku.

Kampaň byla zahájena tiskovou konferencí , kde Ing. Karel Štícha, hlavní ekonom pražského arcibiskubství, hovořil o současném stavu nevypořádaného majetku, jenž je pozůstatkem činnosti komunistického režimu. Zmínil se také neudržitelnosti a nevýhodnosti současného stavu pro stát i církev.

JUDr. Tomáš Kraus, tajemník Federace Židovských obcí vyjádřil podporu této kampaně, ke které chce FŽO přispět svými zkušenostmi s restitucemi židovského majetku, zabaveného nacistickým protektorátem.

Opat strahovského kláštera Michael Josef Pojezdný zmínil odlišnou formu majetkového vyrovnání kongregací a řádů, které se chtějí vráti k původnímu životnímu stylu svých předchůdců, jak je tomu v zemích, kde činnost klášterů nebyla násilně přerušena.

Patriarcha CČSH vyzdvihl zejména unikátnost dohody 17 náboženských subjektů, která představuje historický konsenzus.

Jaromír Jech, výkoný místopředseda Svazu měst a obcí, podpořil naléhavost dohody, zejména v souvislosti se zablokovaným (dříve církevním) majetkem více jak 200 měst a obcí, které s ním nemoho volně nakládat a brání jim v rozvoji.

Zástupce realizátora projektu o.s. MAS Říčansko Daniel Kvasnička přiblížil hlavní důvody ke vzniku této komunikační kampaně. Představil také zejména internetové stránky www.cirkevnimajetek.cz, které slouží jako informační portál a rozcestník pro získávání kompexních informací ohledně celé problematiky církevního majetku.

Další tisková konference k problematice církevního majetku je plánována na 25.3.

Kampaň je vedena Občanským sdtružením MAS Říčansko s podporou Svazu měst a obcí, České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Ministerstva kultury ČR.

(08.03.2008) ZDROJ: Ekumenická rada církví
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.