Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Konference EFAP: Uplatnění politik architektury - nová očekávání

Neformální síť EFAP dlouhodobě usiluje o vytvoření odpovídajícího vlivu architektů na procesy ve společnosti. Tuto myšlenku se snaží prosazovat především prostřednictvím dokumentu nazvaného „politika architektury“, zpracovávaného jednotlivými státy. Konference Evropského fóra politik architektury EFAP, která se pod názvem Uplatnění politik architektury - nová očekávání uskuteční ve dnech 17. a 18. dubna 2009 v Kongresovém centru Praha, je jednou z oficiálních akcí českého předsednictví v EU. Organizuje ji Česká komora architektů společně s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Kvalita vystavěného prostředí má zásadní vliv na všechny aspekty života současné společnosti. Je to fakt, který je všeobecně znám, ale společností jako celkem není přijímán. Zejména veřejná správa se potýká s malou informovaností a mnoha dezinformacemi, které vedou k nesprávným postupům, zejména při zadávání veřejných zakázek. Architekti, jako odborníci na generalizaci problému, nejsou velmi často do procesu vytváření veřejného prostoru vůbec zapojováni. Konference by měla rovněž přispět k tomu, aby byla vládou ČR přijata Politika architektury České republiky. Jedná se o dokument, který byl již ze strany ČKA dopracován ve spolupráci s MMR. Nyní usilujeme o to, aby vláda náš návrh politiky architektury projednala a schválila.
Zejména proto bude konference EFAP v dubnu 2009 určena i politikům a úředníkům státní správy a samosprávy. Na konkrétních příkladech bude demonstrovat, jaké byly výsledky uplatnění politiky architektury v některých zemích EU. Konference by měla rovněž přispět k tomu, aby byla vládou ČR přijata Politika architektury České republiky. Jedná se o dokument, který byl již ze strany ČKA dopracován ve spolupráci s MMR. Nyní usilujeme o to, aby vláda náš návrh politiky architektury projednala a schválila. Konference EFAP má ukázat české odborné i laické veřejnosti, jaký význam přikládá Evropská unie kvalitě vystavěného prostředí.
 
(06.03.2009) ZDROJ: Česká komora architektů
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.