Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Konference Fórum pro kreativní Evropu

Otevřená společnost, o. p. s. / ProCulture se spolu s Institutem umění podílí na obsahové přípravě konference, Fórum pro kreativní Evropu, pořádané Ministerstvem kultury v rámci předsednictví Evropské unii. Hlavním cílem konference, která se uskuteční ve dnech 26. a 27. března 2009 v Městské knihovně v Praze, je upozornit na jedinečný potenciál kreativity a fakt, že umění a kultura významně přispívají ke společenskému i ekonomickému rozvoji. V rámci konference vystoupí špičkoví odborníci z celého světa Jeremy Rifkin Prezident Foundation on Economic Trends; Richard Florida (guru konceptu kreativní třídy - creative class); John Howkins (tvůrce konceptu kreativní ekonomiky - creative economy); Franco Bianchini spolutvůrce konceptu kreativních měst (creative cities) či Jan Šedivý, vedoucí manažer vývojářů, ze ženevské centrály společnosti Google. Konference  přinese také  nový koncept "creative ecologies", který představí jeho tvůrce John Howkins. Dne 24. března 2009 proběhla za účasti ministra kultury Václava Jehličky zahajovací tisková konference,  během které ministr uvedl, že "tvořivost je největším kapitálem". Na konferenci  je možné se registrovat do 13. března 2009.
Ředitelka Otevřené společnosti, o. p. s. / ProCulture Marta Smolíková během tiskové konference k Fóru pro kreativní Evropu uvedla.."Kreativita zasahuje do mnoha oborů, musí být ale také mnohostranně podporována. Proto je podlfe pořadatelů konference třeba, aby se jí zabývalo více resortů než jen ministerstvo kultury, zejména resorty školství a průmyslu. Například problematika rozvoje designu protíná všechny zmíněné resorty a její dopad na praxi může v tuzemsku dokládat třeba nedávný krach sklářských firem. Je otázka, do jaké míry tento krach souvisí s tím, že se ve výrobě více nevyužívalo současného designu."
Téma kreativity bude diskutováno v několika tematických blocích. První den konference bude věnován ekonomice kultury. Zde budou představeny různé teoretické koncepty (kulturní a kreativní průmysly, kreativní ekonomika a kreativní ekologie) i jejich praktické využití v reálné politice vybraných zemí Evropské unie. Druhý den dostanou prostor témata zabývající se významem tvořivosti pro společnost a vzdělávání. V rámci prvního dne vystoupí v přímém přenosu Richard Florida, guru konceptu kreativity z USA, který se zapsal do dějin svou revoluční teorií kreativní třídy.

Konference nabízí možnost setkání a diskuze se špičkovými odborníky v oblasti kreativity.

Program konference a registrace na www.forumforcreativeeurope.cz. Doporučujeme se zaregistrovat včas, nicméně pro ty, kteří se nebudou z jakýchkoliv důvodů moci zúčastnit, se připravuje přímý internetový přenos.
(01.03.2009)
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.