Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Ministerstvo kultury ČR, reforma výzkumu a kreativní průmysl

Součástí reformy systému výzkumu, vývoje a inovací je úkol Ministerstva kultury předložit vládě návrh tzv. Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní kultury a identity do roku 2015. Úkol má být realizován do 30. listopadu 2008. Cílem reformy systému výzkumu a vývoje v ČR je vytvořit inovační prostředí tak, aby platilo: "Věda dělá z peněz znalosti, inovace dělají ze znalostí peníze" - tento hlavní cíl reformy lze formulovat i jinak - veřejné prostředky investované do základního výzkumu musí přinášet skutečně nové poznatky (a to nikoliv jen v kontextu ČR, ale výlučně ve srovnání se světem). Jednou z cest naplnění tohoto cíle je i souvislá podpora tzv. kreativních průmyslů, které jsou dle britské strategie z roku 2008 "Creative Britain - New Talents for the New Economy" aktivními inovátory. Bude nová meziresortní koncepce Ministerstva kultury směřována právě ke kreativním průmyslům? Bude Ministerstvo kultury parafrázovat cíl reformy s tím, že kreativita je klíčem k aplikaci inovací. Kreativita je proces, jehož prostřednictvím vznikají nové myšlenky (ve vědě i v dalších oblastech) a inovace je proces, díky kterému jsou tyto myšlenky aplikovány.
Jak popisuje britský dokument "New Talents for the New Economy" v kapitole 3 "Podpora výzkumu a inovace" .."patří oblast kreativního průmyslu mezi nejvíce innovativní. Dokument uvádí, že 78 % kreativních firem jsou aktivními inovátory. Nečiní jim větší obtíže změna strategie a dokonce změna struktury podniku v souvislosti s rozvojem požadavků trhu a vývojem nových technologií. Kreativní podniky připisují 52 % svého obratu novým nebo inovovaným produktům, což je ve srovnáním se společnostmi z ostatních sektorů o 12 % více. Jelikož kreativní firmy mění účinněji myšlenky a znalosti do podoby nových produktů a služeb, kladou inovace na přední místo ve své činnosti. Aby kreativní sektor, říká dokument Creative Britain - New Talents for the New Economy, zůstal konkurenceschopným, musí být inovativní.

Nesmíme zároveň opomenout fakt, že britská strategie "New Talents for the New Economy" publikovaná v roce 2008 britským ministerstvem kultury  (DCMS) Department for Culture, Media and Sport  zahrnuje vedle podpory výzkumu a vývoje také další oblasti:

- oblast vzdělávání ke kreativitě jako součást vzdělávání všech dětí a mladých lidí (giving all children a creative education)

- překlopení talentu v pracovní příležitosti (turning talent into jobs)

- podpora výzkumu a inovací (supporting research and innovation)

- pomoc kreativním podnikům v růstu a přístupu k penězům (helping creative businesses grow and access finance)

- podpora a ochrana duševního vlastnictví (fostering and protecting intellectual property)

- podpora kreativních klastrů (supporting creative clusters)

- propagace Británíe jako světového centra kreativity (promoting Britain as the world's creative hub)
Článek sestaven z následujících zdrojů:
Související články
(10.11.2008) ZDROJ: ProCulture
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.