Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Ministerstvo kultury otevřelo diskuzní fórum v rámci přípravy nové kulturní politiky

V souvislosti s přípravou nové kulturní politiky na léta 2008 – 2013  otevřelo dne 1. 11. 2007  Ministerstvo kultury na svých webových stránkách diskusní fórum pro odbornou i laickou veřejnost. Cílem diskuse je zapojení co nejširší odborné i laické veřejnosti do procesu přípravy tohoto klíčového dokumentu. 

Diskusní fórum a další důležité materiály a podklady pro přípravu kulturní politiky naleznete na web stránkách ministerstva kultury. http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2223

Na Ministerstvu kultury bylo v březnu tohoto roku zřízeno samostatné oddělení kulturní politiky a koncepcí (SOKPK), které se problematikou kulturní politiky prioritně zabývá.

Členové pracovního týmu kulturní politiky, zřízeného příkazem ministra č. 12 z července tohoto roku, jsou zástupci MK a přizvaní externisté. Vedoucím celého týmu je vrchní ředitel sekce B, Ing. Zdeněk Novák. Další členové týmu jsou za ministerstvo:

Mgr. Michal Beneš – referát UNESCO

Kateřina Besserová – vedoucí oddělení kinematografie

PhDr. Zuzana Malcová – vedoucí oddělení regionální a národnostní kultury

PhDr. Anna Matoušková – ředitelka odboru památkové péče

Ing. Jaromíra Mizerová – vedoucí oddělení EU

Ing. Pavla Petrová – vedoucí odboru umění a knihoven

Mgr. Tomáš Wiesner – ředitel odboru muzeí a galerií

 

Přizvaní externisté:

Mgr. Yvona Kreuzmannová – poradkyně ministra kultury

Mgr. Ondřej Hubáček – FFUK, katedra kulturologie

Mgr. Bohumil Nekolný  - Divadelní ústav - Institut umění

Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. - VŠE

Marta Smolíková – ProCulture/Otevřená společnost o.p.s.

PhDr. Jan Vojta – expert v oblasti památkové péče

PhDr. František Zborník – ředitel NIPOS

(06.11.2007) ZDROJ: Ministerstvo kultury
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.