Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Ministerstvo kultury souhlasí s kontroverzními mrakodrapy

Mrakodrapy na pražské pankrácké pláni, proti kterým už řadu let bojují místní obyvatelé a jejichž výstavbu nedávno kritizoval i Výbor světového dědictví UNESCO, mohou být podle Ministerstva kultury postaveny. Hrozí tak, že UNESCO vyškrtne Prahu ze seznamu světově významných památek. Rozhodnutí Ministerstva kultury padlo nedlouho poté, co Výbor světového dědictví UNESCO učinil první krok k vyřazení Prahy ze seznamu významných památek a nad stavbou mrakodrapů vyjádřil "vážné znepokojení". Ministerstvo kultury doplňuje článek OS Novin vlastním stanoviskem.

Reálná a vážná hrozba vyloučení Prahy z elitního klubu světových památek by nepochybně znamenala ztrátu mezinárodního kreditu České republiky a odliv značného množství turistů.

Podle občanských sdružení, která se problematice pankráckých mrakodrapů věnují, chtějí české úřady vydat stavební povolení pro mrakodrapy ještě před únorovým příjezdem mise UNESCO do Prahy.

"Obáváme se, že ministerstvo podlehlo tlaku investorů. Jestliže odborníci po svém příjezdu zjistí, že české úřady stanovisko světové organizace ignorují a že vlastně přijeli zbytečně, hrozí České republice velká mezinárodní ostuda," řekl Martin Skalský ze sdružení Arnika.

V květnu Ministerstvo kultury přerušilo správní řízení o mrakodrapech s tím, že je nezbytné vyčkat vyjádření Výboru kulturního dědictví UNESCO. Zavázalo se tehdy, že bude jeho postoj respektovat, a právník ministerstva se kvůli tomu dokonce vypravil na Nový Zéland na zasedání světové organizace.

"Protože je Ministerstvu kultury známo, že se Výbor začal zabývat výstavbou výškových budov z pohledu historického jádra Prahy, není... možné, aby bylo pravomocně rozhodnuto o závazném stanovisku... dříve, než Výbor projedná zprávu o stavu památkové péče o historické jádro Prahy," psalo ministerstvo v květnu.
Nyní je vše jinak.

"Ministerstvo pomíjí vlastní sliby. Povolení vydané pro vysoce kontroverzní stavby je zcela v rozporu se stanoviskem Výboru UNESCO. Česká republika tím porušuje své mezinárodní závazky a snižuje svou mezinárodní důvěryhodnost," prohlásil právník Petr Kužvart z Ateliéru pro životní prostředí. "Hrozba, že Praha bude zařazena na seznam památek v ohrožení, se tím přiblížila. Stejně tak i debata o možném vyškrtnutí Prahy z prestižního světového seznamu," dodal Kužvart. Občanská sdružení proto připravují na rozhodnutí Ministerstva kultury žalobu.

Porušení mezinárodních závazků přiznalo ve svém květnovém rozhodnutí samo Ministerstvo kultury: "Je na místě, aby se Výbor (UNESCO) zapojil do hledání vhodných řešení ještě před vydáním pankrackaplan_1.jpgstanoviska orgánu státní památkové péče... Skutečnost, že Výboru dosud nebyla poskytnuta možnost spolupracovat při hledání vhodných řešení k plnému zabezpečení ochrany dědictví výjimečné světové hodnoty, je právě překážkou, která brání tomu, aby bylo toto správní řízení ukončeno, neboť v opačném případě by došlo v rozporu s čl. 26 Vídeňské úmluvy o smluvním právu k porušení závazků, které České republice vyplývají z Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví...," stojí v dokumentu sepsaném Martinem Zídkem z odboru památkové péče Ministerstva kultury.

Nyní tvrdí nejvyšší instituce České republiky pro ochranu kulturních a historických hodnot pravý opak a popírá i obsah stanoviska UNESCO. "V řízení se na základě shromážděných podkladů nepodařilo prokázat, že by zamýšlené novostavby natolik narušily hodnoty pražské památkové rezervace, aby bylo nutné (nebo přesněji právně možné) posoudit záměr jako nepřípustný. Ministerstvo kultury nemělo proto jinou možnost než potvrdit... rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy... s tím, že zamýšlená výstavba na pankrácké pláni je z hlediska památkové péče přípustná," napsal Zídek o čtyři měsíce později.

Zdeněk Holeček z občanského sdružení Pankrácká společnost se domnívá, že rozhodnutí je politické povahy, protože ministerstvo nemá rozhodovat pouze z hlediska právního, ale především věcného. "Před několika dny podpořil premiér Topolánek výstavbu mrakodrapů a řekl dokonce tisku, že Praha nepotřebuje status UNESCO. I když toto vyjádření později Úřad vlády dementoval, ilustruje atmosféru, v níž dochází k různým formám nátlaku na úředníky," řekl Holeček.

Odborná diskuse se tak podle něj přenáší do politické roviny, což kauze nesvědčí. "Fakt, že ministerstvo nepočkalo na závěry mezinárodní odborné mise, ukazuje na úplně jiné zájmy, než je ochrana kulturního dědictví," prohlásil Zdeněk Holeček.

Tlaky vyvíjené na Ministerstvo kultury potvrzuje bývalá ředitelka Odboru památkové péče Vladimíra Koubová. Jmenoval ji ministr Vítězslav Jandák, za jehož krátké éry úřad stihl zrušit povolení pražského Magistrátu a výstavbu mrakodrapů na Pankráci tak zastavil. Koubová pak na ministerstvu působila za Martina Štěpánka, který ji do funkce ředitelky jmenoval na dobu neurčitou, a poté i za Heleny Třeštíkové.

Její působení ale nakonec netrvalo dlouho. "Byla jsem příliš vytížená prací na to, abych si všímala zákulisních jednání. Teď toho trochu lituji," řekla bývalá ředitelka památkářů. "Poté, co jsem zrušila povolení pro stavbu mrakodrapů na Pankráci, se pro mě situace na ministerstvu stala neúnosnou a musela jsem odejít. Tušila jsem, co se stane, a chápu, že tak riskantní krok nechce či nemůže udělat každý," vysvětlila Vladimíra Koubová.

Podle ní jsou mrakodrapy na dohled od centra Prahy předzvěstí celkového úpadku městské památkové rezervace: "Výškové budovy ironizují osu města a Pražský hrad. Postavit v blízkosti centra mrakodrapy, to je jako vydat nepříteli klíče od pevnosti. Prostě zrada toho, co budovali naši předkové. Mrakodrapy poškodí národní poklad a obchodní značku Prahy, kterou je právě unikátní historický horizont."

Potvrdila také obavy odborníků z toho, že metropole může nerozumnou výstavbou ztratit mezinárodní kredit i turisty, a tím i finanční příjmy. "V procesu obhajování horizontu Prahy ale nejde "jen" o případné vyškrtnutí ze seznamu UNESCO. Přednostně běží o zájem občanů České republiky," dodala Koubová.

Informační kancelář Ministerstva kultury zaslala k článku následující stanovisko:
Jde o nalezení rovnováhy mezi historií a 21. stoletím

Související článek:
Proti mrakodrapům v Praze se postavil ministr kultury (Martin Štěpánek)

(07.09.2007) ZDROJ: OS noviny
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.