Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Ministerstvo kultury veřejná anketa o podmínkách dotací v profesionálním umění

Ministerstvo kultury vyhlásilo veřejná anketa k návrhům tematických okruhů výběrových dotačních řízení a k podmínkám výběrových dotačních řízení, včetně kritérií hodnocení žádostí o dotace v oblasti profesionálního umění. Podněty, náměty, doporučení a připomínky je možné zasílat do 31. května 2011.
Výběrová dotační řízení Ministerstva kultury r. 2011 – profesionální divadlo, tanec, pohybové a nonverbální divadlo, hudba, výtvarné umění
Veřejná anketa

  •     k návrhům tematických okruhů výběrových dotačních řízení ve výše uvedených oblastech profesionálního umění
  •     k podmínkám výběrových dotačních řízení, včetně kritérií hodnocení žádostí o dotace

Ministerstvo kultury v souladu s Koncepcí účinnější podpory umění na léta 2007–2013, kterou schválila vláda svým usnesením č. 676 dne 31. května 2006, vypisuje již potřetí veřejnou diskusi k návrhům jednotlivých tematických okruhů v oblastech profesionálního umění a ke kritériím hodnocení žádostí o poskytnutí dotace. Východiskem k diskusi jsou přehledy letošních vyhlášených okruhů a podmínek výběrových dotačních řízení, včetně kritérií hodnocení, které jsou k dispozici na Profesionální umění - Granty a dotace - VÝBĚROVÁ DOTAČNÍ ŘÍZENÍ 2011.

Dotace jsou poskytovány subjektům, působícím v oblasti profesionálního umění a poskytujícím kulturní služby veřejnosti, z rozpočtu Ministerstva kultury na základě výsledků výběrového dotačního řízení, které je vyhlašováno v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a v souladu s "Hlavními oblastmi státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím". Dotace jsou poskytovány dle Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Pokud se chcete veřejné ankety zúčastnit, zašlete své návrhy, náměty, doporučení či připomínky nejpozději do 31. května 2011 na adresy:
divadlo a tanec: natasa.zichova@mkcr.cz
hudba: dita.kopacova.hradecka@mkcr.cz
výtvarné umění zdenka.krpalkova@mkcr.cz
nebo na adresu: jana.vondrakova@mkcr.cz.

Vaše podněty, za které Vám děkujeme, budou využity při přípravě výběrových dotačních řízení na rok 2012.
(17.05.2011) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.