Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

MK: veřejné konzultace k systému označování audiovizuálních děl

Ministerstvo kultury se v roce 2006 zabývá možnostmi úpravy jednotného klasifikačního systému pro audiovizuální produkty v České republice. Zavedení takového systému se MK jeví jako vhodné nejen z hlediska lepší informovanosti diváků, ale rovněž pro účely větší právní jistoty provozovatelů vysílání či výrobců a distributorů audiovizuálních děl. Vzhledem k tomu, že se tato problematika týká všech televizních a filmových diváků, považuje MK za nutné seznámit se s názorem široké veřejnosti na zavedení klasifikačního systému audiovizuálních produktů, ať už jde o jeho možné podoby, vhodnost a účelnost. Připomínky a podněty zasílejte MK do 15. září 2006.

Veřejné konzultace k systému označování audiovizuálních děl

Ministerstvo kultury 7.srpna 2006

V této souvislosti vypracoval odbor médií a audiovize MK informační materiál o možných modelech řešení této problematiky vycházející ze zkušeností jiných zemí, kde podobné systémy již fungují, který zde předkládáme k diskusi.

Domníváme se, že pokud by takový systém v České republice vznikl, bylo by vhodné, aby nešlo o jednostranné regulatorní opatření ze strany státních orgánů, ale o opatření samoregulační či koregulační povahy, které by vznikalo za organizační i finanční podpory státu.


Vzhledem k tomu, že se tato problematika týká všech televizních a filmových diváků, považujeme za nutné seznámit se s názorem široké veřejnosti na zavedení klasifikačního systému audiovizuálních produktů, ať už jde o jeho možné podoby, vhodnost a účelnost. V této souvislosti uvítáme jakékoliv připomínky a podněty k řešení otázek ochrany dětí a mladistvých v oblasti audiovize. Vaše připomínky prosím adresujte přímo odboru médií a audiovize Ministerstva kultury, případně elektronicky na adresu lenka.mikolasova@mkcr.cz do 15. září 2006.

Soubor ke stažení:

Jednotný systém označování audiovizuálních děl podle věkových kategorií 85 kb

(09.08.2006) ZDROJ: MK
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.