Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

MK: Sloučení Národního divadla a Státní opery do roku 2014

3. října 2011 byla zveřejněna Koncepce transformace státních příspěvkových organizací Státní opera Praha a Národního divadla. Současně media přinesla zprávu, že během příštího roku proběhne výběrové řízení na ředitele Národního divadla, které po 1. lednu 2012 Státní operu majetkově připojí. Současnému řediteli Ondřeji Černému, který je ve funkci od roku 2007 končí mandát na jaře 2013, přičemž třetí fáze transformace je naplánovaná až na rok 2014. Právě poslední, třetí fáze zahrnuje práce na dlouhodobém zkvalitnění umělecké úrovně obou současných organizací a zavádění nově přijatých legislativních změn do organizační struktury. Na konci transformace očekává ministerstvo kultury ekonomicky a organizačně stabilní, výkonnou, a umělecky dravou organizaci, která bude dále budovat povědomí o kvalitě svých značek nejen v Čechách, ale také v zahraničí. Proces transformace tedy přesáhne funkční období současného ředitele i současné vlády.

Mezi ústřední kroky celé transformace patří postupné změny organizační struktury obou institucí. Cílem je vytvořit účinný model řízení se schopností kontroly finančních výdajů a celkové činnosti v reálném čase. Právě revize administrativních, technicko - správních a výrobních kapacit povede v první fázi transformace v letech 2011 a 2012 k úsporám, které umožní postupné zvyšování odměn uměleckých složek.

„Celý proces transformace může být úspěšný pouze za splnění dvou základních podmínek. Aktivní roli musí sehrát zřizovatel, tedy dlouhá léta pasivní Ministerstvo kultury a na druhé straně spolupracující příspěvková organizace. Chceme hlavně umělce motivovat v rámci možností finančně, ale i po stránce maximální podpory ve smyslu, kvalitních nástrojů, dalšího vzdělávání, zahraničních zkušeností, zlepšit celkové podmínky pro jejich práci. Věřím, že když se nám tyto kroky podařilo nastartovat v České filharmonii, podaří se nám to společně i tady,“
doplňuje náměstek ministra Radek Zdráhal.

"Jsem přesvědčen o tom, že integrace uměleckých sil Národního divadla a Státní opery je velkou šancí pro budoucnost opery a baletu v Praze. Příprava majetkového propojení obou těchto institucí probíhá dle harmonogramu: jedná se o klíčový akt první fáze transformace obou institucí, který nastane 1. ledna 2012. Pracovní smlouvy všech uměleckých pracovníků Státní opery budou převedeny na Národní divadlo. Hrací plán sezony 2012/13 pro všechny scény ND bude připraven do konce tohoto roku," doplňuje ředitel ND a SOP Ondřej Černý. Nutnost transformace jasně vyplývá i z hospodářských výsledků SOP v posledních deseti letech. Z hospodaření (viz. Příloha č. 2) je vidět, že se dostala do existenčních problémů opakovaně. Ani vzývaná umělecká originalita a úroveň nebyla a není ve skutečnosti taková, jak se zastánci samostatnosti SOP snaží tvrdit. Přehled operních představení několika sezón v porovnání s domácí i zahraniční konkurencí (viz. Příloha č. 3) nevyznívá pro SOP příznivě.

„Je spravedlivé říct, že SOP se od počátku své samostatnosti potýkala s nedostatečným financováním ze strany státu, které ale také souviselo s nereálným očekáváním lidí, kteří si fungování samostatné SOP namalovali příliš růžově. Z původního nadšení se tak stala spíše agónie, kterou se vedení opery snažilo řešit „kasovními trháky“. To ale jednak nenaplnilo původní ideu originální alternativy opery ND a finančně to nestačí na krytí dlouhodobých ztrát,“ vysvětluje členka transformačního týmu Daniela Gadasová.

Transformace ND a SOP naopak dává současným členům uměleckých souborů jistotu zachování samostatné značky SOP a otevírá možnost dalšího rozvoje umělecké činnosti. Jednotlivé fáze transformace do roku 2014, sestavené na základě současných informací, které má MK k dispozici, vypadají následovně:

1. fáze 2011-2012:
– zachování samostatnosti a značky SOP pod organizačním a servisním zastřešením ND;
– analýzy pro systémové řešení problémů (procesně-personální audit již zahájen)
– rekonstrukce SOP na úrovni přípravných dokumentačních fází, zadání projektových studií a rekonstrukcí částí nezasahujících do provozu divadla
– formulace zadání pro vybudování nového výrobního, skladového komplexu ND v širším centru Prahy
– dorovnání platových podmínek SOP na úroveň ND, resp. jejich navýšení od 1. 1. 2012 bez zásahu do platných pracovních smluv zaměstnanců SOP
– vyjednávání o kolektivní smlouvě
– návrh legislativních změn potřebných pro transformaci
– příprava změny statutu Národního divadla, mj. se zavedením „Správní a Umělecké rady“
– zahájení spolupráce s ostatními státními příspěvkovými organizacemi na jednotném systému řízení a kontroly pod hlavičkou MK ČR
– příprava organizace pro zahájení projektového řízení

2. fáze 2012-2013:
– změna organizační struktury ND v přechodné fázi
– výběrové řízení na ředitele ND
– reorganizace struktury SOP a ND po ukončení procesně-personálního auditu
– zahájení dlouhodobého zkvalitnění a kontroly umělecké úrovně
– návrh dlouhodobé interní i externí komunikační strategie
– pokračování investičních akcí - (rekonstrukce SOP – krácení sezón 12/13 a 13/14, příprava dalších investičních projektů navázaných na reorganizaci: Nová scéna, Anenský areál, příp. zahájení výběrových řízení pro nový výrobně-skladový komplex ND)
– změny systému odměňování a vnitřní kontroly
– změny organizačního systému – automatizace kontroly
– zahájení projektového řízení organizace

3. fáze 2013-2014:
– realizace nových projektů – „Akademie ND“ – volnočasové aktivity všem věkovým skupinám, práce se studenty uměleckých oborů apod.
– hledání nových přístupů – implementace dosažených legislativních změn
– aplikace nově přijatých legislativních změn do organizační struktury

Kompletní znění výhledu postupných transformačních kroků ND a SOP jsou ke stažení na webových stránkách MK.
Na stejném místě je kle stažení i studie Technické posouzení historické a provozní budovy SOP.

     Koncepce transformace | pdf 671 kB
     Prilohy k TZ | pdf 254 kB                           

(04.10.2011) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.