Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Národní divadlo za Národní knihovnu - výzva Národního divadla

Dne 25. 10. v 9.00 zasedá Zastupitelstvo hl. m. Prahy a jedním z bodů programu by mělo být také projednávání otázky nové budovy Národní knihovny. Přijďme osobně předat petici primátoru města Pavlu Bémovi, přijďme se osobně podívat na veřejně přístupné jednání Zastupitelstva, píší ve své výzvě  Michal Dočekal, umělecký šéf činohry Národního divadla a Umělecké vedení činohry Národního divadla: Daria Ullrichová, Lenka Kolihová Havlíková, Iva Klestilová, Ivan Rajmont.

Výzva Národního Divadla
Situace kolem projektu nové Národní knihovny od arch. Jana Kaplického je zneklidňujícím svědectvím o úrovni našeho veřejného života. Návrh, který zvítězil ve veřejné mezinárodní soutěži, je amatérsky napadán, hledají se záminky proti jeho realizaci. Jako občané jsme dotčeni chováním zastupitelů Prahy a připojujeme se k "Petici na podporu výstavby nové budovy Národní knihovny od ar. Jana Kaplického na Letenské pláni", jejímiž autory jsou experti z oblasti architektury a vizuálního umění. Vyzýváme signatáře této petice, aby dali najevo svůj názor nejen prostřednictví podpisu. Dne 25. 10. v 9.00 zasedá Zastupitelstvo hl. m. Prahy a jedním z bodů programu by mělo být také projednávání otázky nové budovy Národní knihovny. Přijďme osobně předat petici primátoru města Pavlu Bémovi, přijďme se osobně podívat na veřejně přístupné jednání Zastupitelstva.

Michal Dočekal, umělecký šéf činohry Národního divadla

Umělecké vedení činohry Národního divadla: Daria Ullrichová, Lenka Kolihová Havlíková, Iva Klestilová, Ivan Rajmont

Tomáš Staněk

public relations činohra ND

Další informace je možno stáhnout na stránce http://www.anonovenarodniknihovne.cz

ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.