Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Nečasova vláda dusí kulturu

Kulturní politika současné vlády realizovaná Ministerstvem kultury ohrožuje a doslova dusí kulturní aktivity v této zemi. Výrazné omezení státní podpory kultury a umění, které vláda připravuje na příští rok a částečně již realizuje v roce 2012, může nenávratně zdevastovat kulturní život a omezit přístup občanů ke kultuře, říká se v tiskové zprávě Strany Zelených vydané dne 6. dubna 2012. Pro rok 2012 mělo dojít ke zkrácení dotací pro nestátní kulturní aktivity téměř o třetinu. Na konci února nakonec nová ministryně kultury peníze v rozpočtu pro granty našla. Jde však o nesystémové řešení. Umění na ministerstvu není ani v péči odboru, ale pouze hierarchicky nižšího, samostatného oddělení o pár lidech. Co na tom, že činnost této části úřadu by měla být klíčová pro celý sektor i pro naše budoucí, nejen kulturní bohatství, cituje zpráva Martu Smolíkovou z centra pro kulturní politiku ProCulture.

„Pokud se někdo domnívá, že hlavní starostí Ministerstva kultury je péče o umění, nebo dokonce o umělce, je na omylu. Umění tam není důležité. Podpora kulturních aktivit, živého umění, včetně služeb knihoven představuje pouhých 4,4 % z celého rozpočtu MK,“ říká Marta Smolíková z centra pro kulturní politiku ProCulture.

„Pro rok 2012 mělo dojít ke zkrácení dotací pro nestátní kulturní aktivity téměř o třetinu. Na konci února nakonec nová ministryně kultury peníze v rozpočtu pro granty našla. Jde však o nesystémové řešení. Umění na ministerstvu není ani v péči odboru, ale pouze hierarchicky nižšího, samostatného oddělení o pár lidech. Co na tom, že činnost této části úřadu by měla být klíčová pro celý sektor i pro naše budoucí, nejen kulturní bohatství,“ doplňuje Marta Smolíková.

V rámci plánových úspor rozpočtových výdajů je ohroženo nejen profesionální umění v ČR, ale i systém přehlídek neprofesionálních uměleckých aktivit, který je evropským i celosvětovým unikátem. Struktura zasahující do všech regionů ČR byla budována od třicátých let minulého století. Přežila druhou světovou válku i dobu totality a v 90. letech se stala veřejně deklarovanou kulturní potřebou. V současné době se na něm každoročně podílí téměř 30 tisíc občanů, kteří zároveň tvoří základ poptávky po kulturních statcích.

Celková výše alokace prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury na systém podpory neprofesionálních kulturních aktivit znamená marginálních 6 mil. Kč ročně. Ty představují pouhých 15% celkových výdajů těchto akcí. Ostatní náklady jsou hrazeny z příspěvků krajů, obcí, sponzorských darů a vkladů jednotlivých účastníků (např. jako účastnické poplatky, úhrada některých nákladů spojených s cestou a pobytem apod.).

„Cesta nezadlužovat společnost a budoucí generace je správná. Nelze však při této snaze zapomínat na umělecké aktivity, které jsou bariérou proti sociálně patologickým jevům a prostředkem rozvoje lidské osobnosti i celé společnosti,“ říká člen předsednictva SZ Ladislav Vrchovský a dodává: „Kulturní život v mnoha menších obcích a na venkově závisí v naprosté většině na aktivitách občanů v oblasti zájmové umělecké neprofesionální činnosti. Snížení podpory takové činnosti přinese omezení kulturního života i rozvoje lidského jedince a celé populace, ale hlavně negativně ovlivní samotný základ naší kulturní jedinečnosti v rámci Evropy,“ dodává Ladislav Vrchovský.

Strana zelených vyzývá vládu ČR, aby vytvářela prostředí pro rozvoj profesionálních i neprofesionálních uměleckých aktivit a postarala se o zachování transparentního grantového systému podpory nestátních neziskových projektů. Zároveň musí zohledňovat i celostátní přehlídky včetně systému postupových kol, usilovat o zachování veřejné podpory občanských uměleckých aktivit a napomáhat k udržení živé kultury na regionální, krajské i národní úrovni
 

(11.04.2012) ZDROJ: Strana Zelených
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.