Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Nový program ministerstva kultury pro památky UNESCO

Ministerstvo kultury (MK) letos zahájilo nový program, jehož cílem je dostát závazkům, které ČR vyplývají z přijetí Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, která byla publikovaná ve Sbírce zákonů v roce 1991. V současné době je na území České republiky 13 památek UNESCO z toho 12 památek hmotných a 1 památka představující dědictví nehmotného charakteru. Program celkem podpořil 31 projektů částkou 14,6 milionu. Z toho 7 dotací směřuje do příspěvkové organizace MK Národního památkového ústavu, přičemž 5 projektů do města Telče, kde současný ministr dlouho působil coby starosta.

Program podpory památek UNESCO zřídilo Ministerstvo kultury ČR poprvé v roce 2008. V rámci výběrového dotačního řízení bylo rozděleno 14, 577,900 Kč z 18 ti milionů, které byly na rok 2008 pro dotační řízení rozpočtovány.

Největší částku získá občanské sdružení s názvem České dědictví UNESCO na projekt Zvukový průvodce "o všech památkách UNESCO na všech památkách UNESCO" ve výši 3,6 milionu korun.

Druhé dvě největší částky poputují fyzickým osobám na projekty s nápaditými názvy: celkem 1,3 milionu dostane grafik Ing. Martin Dvořák z Prahy, který podle výpisu ze Živnostenského rejstříku v ARES podniká i v oblasti poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software na projekt s názvem Nové možnosti pro dokumentaci a prezentování nejcennějších památek dědictví národa pomocí technologie 3D scanování. Třetí největší dotací pak je 1,2 milionu brněnskému fotografovi Ing. Liboru Teplému na projekt České dědictví - památky zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO v ČR, (doufejme, že nebudou protestovat Moraváci či Slezané).

Vzhledem k tomu, že fyzické osoby nemohou z dotací čerpat prostředky na svoji osobu (neboť sama se sebou nemůže uzavřít pracovně právní vztah), můžeme předpokládat, že podpořené fyzické osoby velkoryse poskytnou své osobní náklady na odborné služby projektu zdarma. Je však možné, že o dodávce služeb uzavřou smlouvy s jinými subjekty. Dotační řízení blíže nespecifikuje povolený podíl koupených služeb ani nestanovuje bližší podmínky výběrových řízení pro dodavatele.

V seznamu UNESCO je 13 památek, konkrétní projekty jsou směřovány k šesti z nich. Na poprvé byl vynechán Český Krumlov, Holešovice, Litomyšl či Lednicko - Valtický areál. Na druhou stranu výsledky dalších podpořených projektů budou využitelné pro všechny movité z nich.

Je záslužné, že MK po 17 letech od přijetí Úmluvy vytvořilo systémový nástroj, jak přispívat k vytváření strategií, jak s památkami UNESCO pracovat, jak je prezentovat a propagovat i jak motivovat odbornou vědecko-výzkumnou práci, kterou dobrá správa těch nejcennějších kulturních památek předpokládá. Vzhledem k tomu, že není k dispozici seznam ani bližší informace o přihlášených projektech, nelze posoudit, z jaké konkurence bylo vybíráno. Faktem ale zůstává, že 9,5 milionů, tedy více než polovina finančních prostředků bylo rozděleno mezi pouhých 5 subjektů: zmiňované občanské sdružení, 2 fyzické osoby, Národní památkový ústav a Město Telč.Ministerstvo kultury vypsalo 3 priority:

Priorita č. 1 Management plan (zpracování nebo aktualizace existujícího)

Priorita č. 2 Prezentace a propagace památek, na které je Program zaměřen (např. označení památek a související základní informace, konference, semináře a workshopy tematicky spojené s prezentací, péčí či přípravou nominace, publikační projekty zaměřená na různé cílové skupiny návštěvníků památek a osvětově výchovné projekty týkající se těchto památek)

Priorita č. 3 Vědecko-výzkumné projekty vztahující se k památkám, pro něž je Program určen a prohlubující poznání o jejich historii a hodnotách směřujících ke kvalitní péči o ně (např. archivní výzkum, stavebně historické průzkumy, odborné expertizy).

Kriteria hodnocení projektů nebyla publikována.

 

V České republice jsou k datu vyhlášení této výzvy na Seznamu světového dědictví tyto statky:

Historické jádro Prahy
Historické jádro Českého Krumlova
Historické jádro Telče
Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou
Kutná Hora: Historické jádro města s kostelem svaté Barbory a katedrála Panny Marie v Sedlci
Kulturní krajina Lednicko-Valticko
Vesnická památková rezervace Holešovice
Zahrady se zámkem v Kroměříži
Zámek v Litomyšli
Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci
Vila Tugendhat v Brně
Židovská čtvrť a bazilika svatého Prokopa v Třebíči.

Další dokumenty:

Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

Výsledky dotačního řízení ministerstva kultury - podpořené projekty v roce 2008

(30.07.2008)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.