Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Od března 2009 hrozí zastavení činnosti Fondu kinematografie

Schopnost Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie (SFK) udílet podporu na tvorbu a výrobu nových českých filmů, propagaci a distribuci hodnotných snímků či modernizaci kin a studií závisí nejen na penězích ale na existenci rady SFK. Přestože funkční období zbývajících členů rady SFK končí 31. března 2009, není parlament schopen již rok a půl jmenovat nikoho nového. Ač  ze zákona má být rada SFK  třináctičlenná, již několik měsíců o podpoře české kinematografie rozhoduje šest osob. Podobně  i do Státního fondu kultury nebyl parlament  schopen jmenovat jeho Radu. To se později stalo jedním z argumentů ke zrušení Státního fondu kultury, které již schválila vláda.

Podle zástupců ministerstva kultury bylo během posledních dvou let učiněno několik pokusů navrhnout parlamentu nové členy rady Státního fondu kinematografie, avšak ani jeden z předkládáných kandidátů nezískal dostatečný počet hlasů. Návrhy členů rady Státního fondu kinematorgafie předložili, jak zákon stanovuje, i zástupci asociací a profesních organizací, tyto návrhy měly být základem pro jednání poslaneckých klubů. Naposledy jednal ministr kultury Jehlička v září 2008 s předsedy parlamentních klubů a žádal je o konsensus v souvislosti s hrozícím nebezpečím pozastavení činnosti Státního fondu kinematografie, avšak bezúspěšně. Vrchní ředitelka MKČR Jana Vohralíková pro ČTK uvádí: "Opakovaně jsme se snažili v parlamentu dostat tento bod k hlasování, ale nepodařilo se to,"  s tím, že věc by mohla být projednána na únorové schůzi.

V roce 2009 je rozpočet Fondu sestaven s příjmy ve výši 211,0 mil. Kč. Daňové příjmy jsou očekávány ve výši 11,0 mil. Kč. Jedná se o korunový příplatek na veřejnou produkci kinematografického díla (dříve klasifikovaného jako nedaňový příjem). Nedaňové příjmy činí 196,0 mil. Kč a tvoří je především příjmy od České televize spojené s přechodem na digitální pozemní vysílání (150 mil. Kč) a dále pak příjmy z poplatků za užití uměleckých děl (44 mil. Kč). Zbytek připadá především na příjmy z úroků a realizace finančního majetku. 
 

Bilance Státního fondu české kinematografie v mil. Kč 
 
 

Zdroj: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky


Související odkazy:

Zrušení Státního fondu kultury, které schválila Vláda dne 9. července 2008 usnesením 839

Státní fond kultury ČR má být zákonem zrušen 

Bod 33 Vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu kultury České republiky - program jednání 48. schůze Parlamentu ČR, únor 2009

Bod 176. je návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie - program jednání 48. schůze Parlamentu ČR, únor 2009


Osm filmových omylů Václava Klause a protesty filmařů 

(26.01.2009)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.