Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Ondřej Černý obstál ve funkci ředitele Divadelního ústavu

Ondřej Černý znovupotvrzen ve funkci ředitele Divadelního ústavu. V neautorizovaném rozhovoru pro Haló noviny, který znepokojil řadu kulturních osobností,  informoval ministr kultury veřejnost: "Další personální změnu plánuju i v Divadelním ústavu. Tam byly při kontrole nalezeny veliké chyby. Já jsem čekal, že mně pan ředitel předloží koncepci. Nepředložil mi nic, tak děláme výběrové řízení. Možná že pan ředitel obstojí, možná ne." a obstál. Výběrová komise jej doporučila jako nejvhodnějšího kandidáta výběrového řízení, které bylo vyhlášené na počátku února 2006.  Ministr kultury rovněž popřel úmysl přestěhovat Divadelní ústav do Brna. Jako pobočky pražského Divadelního ústavu by však v Brně mělo vzniknout Moravské divadelní centrum a také Hudební institut. Přinášíme zprávy o plánech Divadelního ústavu. 

Otevřený dopis ministru Jandákovi ohledně plánovaných změn v Divadelním ústavu však reagoval na jinou část rozhovoru ministra kultury v Haló noviny dne 20. února 2006 a sice: "Dále také uvažuju o tom, že by Divadelní ústav sídlil jinde než v Praze. Mohl by například sedět v Brně. Bylo by to posílení decentralizace a Brno má navíc atmosféru pro divadlo."

"Celé to začalo mým rozhovorem v tisku, který jsem neautorizoval. Neřekl jsem, že budu přesunovat Divadelní ústav do Brna, jak je tam napsáno, ale že uvažuji o přesunu části ústavu," řekl podle ČTK Jandák k tomu, že jeho myšlenka vyvolala nesouhlas široké kulturní obce. V dopise předsedy Rady uměleckých obcí Šimona Pellara, který podepsalo na 60 dalších osobností totiž stálo: "Největší znepokojení v nás ovšem vzbuzují úvahy o tom, že by snad tato instituce, vrostlá od svého založení v roce 1959 do živého organismu pražské kultury, měla být přestěhována." 

Otevřený dopis ministru kultury, který mj. mezi jinými podepsala Táňa Fischerová, Václav Havel, Michal Prokop, Jiří Suchý, Jiří Stránský, Jáchym Topol, Michal Viewegh vzbudil samozřejmý zájem médií.


Tisková zpráva Divadelního ústavu o jeho činnosti z konce února 2006:

"Rok 2006 bude pro Divadelní ústav rokem Invaze českého divadla do Evropy. Jedná se o projekt, jehož cílem je představit současné české divadelní, taneční a loutkové umění divákům v evropských metropolích," řekl na úvod tiskové konference zástupce ředitele Divadelního ústavu Ondřej Svoboda. Invaze navazuje na úspěšné projekty Česká sezóna v Kanadě/Kanadská sezóna v Praze (2002 - 2003) a projekt Teatro.cz - Sezóna českého divadla v Latinské Americe (2005).

"Program zahrnuje všechny druhy scénického umění - činohru, pohybové, fyzické, výtvarné a loutkové divadlo, současný tanec, performance, autorská čtení, hudební kabaret. Program je rozšířen o vzdělávací a informační aktivity zahrnující divadelní dílny, přednášky a semináře. V neposlední řadě bude Divadelní ústav prezentovat v rámci projektu několik výstav a vydá reprezentativní publikaci o českém loutkovém divadle v angličtině," prohlásila vedoucí zahraničního oddělení Sodja Zupanc Lotker, která zároveň představila webové stránky Invaze. Nejbližší program představí v sérií vystoupení moderní české loutkáře - divadlo Líšeň a Karromato - na Festivalu Teatralia ve španělské Madridu. Na tomto hostování se významně podílí české centrum v Madridu, které tím realizuje svůj vlastní projekt Sezóna české scény v Madridu.

Divadelní ústav partnerem veletrhu Svět knihy

Divadelní ústav se stal partnerem 12. mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy, který proběhne od 4. do 7. května 2006 na pražském výstavišti v Holešovicích.

I během práce a koordinace Invaze do Evropy probíhá systematická příprava největšího mezinárodního projektu v gesci Divadelního ústavu, a tím je Pražské Quadriennale 2007 (www.pq.cz). Už příští rok se na Výstavišti v Holešovicích uskuteční 11. ročník této světové přehlídky. V současné době je již přihlášen rekordní počet 56 zemí. Kurátory české expozice v národní a architektonické sekci byli oficiálně jmenováni bratři Petr a Matěj Formanové. Koordinátory české účasti ve Studentské sekci-Scenofestub jsou za DAMU Milan David a za JAMU Jan Štěpánek.

Novinku v Divadelním ústavu představuje zahájení sbírkové činnosti. "Založení sbírek logicky navazuje na ostatní činnosti, které Divadelní ústav zajišťuje. V prvé řadě to jsou výstavní aktivity a pochopitelně rozsáhlý dokumentační fond. Výchozím bodem naší sbírkové činnosti jsou materiály shromažďované v Divadelním ústavu od doby svého založení. Základ Sbírky Divadelního ústavu, což je název, pod kterým jsme sbírku registrovali v Centrální evidenci, tvoří jednak soubor originálů scénografických návrhů a jednak divadelní fotografie. Našim záměrem je mapovat současné dění v obou těchto oblastech," uvedl zástupce ředitele Divadelního ústavu Ondřej Svoboda.

Už rok funguje nové oddělení Divadelního ústavu - informační, koncepčně-analytické, poradenské a produkční centrum - Institut umění (www.institutumeni.cz). "V současnosti je naší prioritou dobudování webových stránek, resp. jejich anglické verze, které slouží jako hlavní kulturní portál země odkazující k dalším kulturní institucím a subjektům," uvedla k činnosti ředitelka Institutu Eva Žáková. V rámci Institutu pracuje Česká kancelář Culture 2000, Česká hudební rada a koordinační centrum uměleckých rezidencí.

Jako vydavatel uvedl Divadelní ústav na trh v letošní sezóně tři mimořádně významné publikace. První z nich je komentovaný výbor divadelních referátů a statí významného českého divadelního kritika Sergeje Machonina Šance divadla. Druhou publikací je Divadlo za časů Nerona a Senecky, v níž prof. Eva Stehlíková postihuje velkou divadelní proměnu v divadle antického Říma, totiž odklon od dramatu a příklon k podívané všeho druhu, počínající už v 1. století před n.l. a hlavně za vlády julsko-klaudijské dynastie. Třetí z nich jsou Souřadnice divadla - Antologie textů současné německé divadelní teorie. Mezi autory tohoto sborníku se objevují nejvýraznější postavy současné německé teatrologie např. D. Steinbeck, M. Brauneck, R. Münz, J. Fiebach, E. Fischer-Lichte, H. Schramm, H.Th. Lehmann aj.

Speciální akcí, organizovanou Divadelním ústavem/Českým střediskem ASSITEJ, hlavním městem Prahou, Sdružením pro tvořivou dramatiku a Klubem Mlejn je Přehlídka ke Světovému dni divadla pro děti a mládež, která proběne ve dnech 19. - 22. března 2006 v Divadle v Celetné a v Klubu Mlejn. Její program je komponován z vybraných reprezentantů profesionálních divadel, agenturních skupin a školních představení studentů JAMU Brno a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

V letošním roce oslaví Divadelní ústav 45. výročí od svého založení. Tuto významnou evropskou kulturní instituci řídí od roku 1996 Ondřej Černý, který v době tiskové konference obhajoval svůj post ve výběrovém řízení, které začátkem února nečekaně vyhlásil ministr kultury Vítězslav Jandák.

Za Divadelní ústav, Jana NávratováOndřej Černý po svém jmenování o Moravském divadelním centru a také Hudebním institutu

 "Smysluplné by bylo, kdyby jako malé pracoviště o dvou či třech kancelářích vzniklo Moravské divadelní centrum, které by bylo prodlouženou rukou divadelní činnosti pražského ústavu," řekl Černý ČTK. Přivítal by, kdyby v něm jako specializace bylo ukotveno divadlo hudební, které má v Brně silnou tradici.

Složitější, náročnější a zásadnější je podle Černého otázka takzvaného Hudebního institutu. "Tam jsme na úplném začátku. Budu to konzultovat s Českou hudební radou a zmapuji činnost kulturních institucí v oblasti hudby, abychom nesuplovali něco, co už existuje," uvedl a dodal, že vše je ve stadiu úvah. Ústav jinak bude pokračovat v dosavadní práci. Novinkou je jeho sbírkotvorná činnost v oblasti scénografie, divadelní fotografie a plakátů.

K ustavení obou brněnských poboček Černý podotkl, že by tato myšlenka měla získat širokou podporu odborné veřejnosti. "To dítě, které vznikne, by mělo být chtěné všemi," zdůraznil.

Následuje tisková zpráva ministerstva kultury:

Ve funkci ředitele Divadelního ústavu zůstává PhDr. Ondřej Černý. Ministr kultury Vítězslav Jandák respektoval doporučení odborné komise, která ve výběrovém řízení hodnotila dr. Černého jako nejvhodnějšího kandidáta, a stávajícího ředitele Divadelního ústavu ve funkci potvrdil.

Podle členů výběrové komise dr. Černý prokázal, že Divadelní ústav pod jeho vedením dosahuje dobrých výsledků, předložil ucelenou koncepci dalšího fungování této organizace a přiznal svou osobní zodpovědnost za nedostatky v řízení DÚ, které odhalila plánovaná kontrola v závěru loňského roku. Dr. Černý je – na rozdíl od předchozí smlouvy – jmenován na dobu určitou a bude respektovat opatření, která byla přijata v souvislosti s výsledky kontroly.

Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Divadelního ústavu bylo zveřejněno také prostřednictvím Ministerstva kultury Slovenské republiky. Mezi čtyřmi přihlášenými uchazeči, kteří splnili požadovaná kritéria, ale žádný kandidát ze Slovenska nebyl. Výběrové řízení proběhlo 27. února 2006. Uchazeči absolvovali osobní pohovor před výběrovou komisí jmenovanou ministrem kultury, která zasedala ve složení: Petr Miller, ředitel odboru lidských zdrojů MK (předseda komise), Mgr. Pavel Hazuka, ředitel odboru umění a knihoven MK, Vlastimil Harapes, prof. Milan Lukeš, JUDr. Jiří Srstka.

 

(06.03.2006)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.