Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Opozice: V kapitole kultura není žádný konkrétní závazek

PRAHA 20. srpna (ČTK)
Velmi obecná je podle opozice část programového prohlášení nové vlády, která se týká kultury. Prohlášení sice uvádí, že vláda chápe kulturu jako významný faktor rozvoje České republiky, vůbec ale nezmiňuje, kolik peněz, respektive jaký podíl ze státního rozpočtu na kulturu vyčlení. "Je to alibisticky sestavená kapitola vládního prohlášení. Konkrétních závazků, které by byly kontrolovatelné a vymahatelné, je minimum," řekla ČTK k prohlášení poslankyně a stínová ministryně kultury Miroslava Němcová (ODS).

Minulá vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že na kulturu půjde "procento obvyklé v zemích Evropské unie", což je většinou více než jedno procento státního rozpočtu. Loni i letos se však podíl státních výdajů na kulturu pohyboval kolem pouhého půl procenta. Jedno procento je přitom podle kritiků obvyklé i v zemích, které stejně jako Česko k unii přistoupily teprve letos.

Špidlův kabinet své sliby týkající se kultury neplnil a zejména staronový ministr kultury Pavel Dostál za to byl často kritizován - například výzvou uměleckých obcí nazvanou Procento pro kulturu - vůle k budoucnosti. Připojily se k ní Obec spisovatelů, Obec překladatelů, Svaz autorů a interpretů, Unie výtvarných umělců, Herecká asociace, Český filmový a televizní svaz, Obec architektů a další organizace.

Nová vláda už podíl výdajů, jimiž by chtěla "národní kulturní poklad" podporovat, vůbec neuvádí. Takzvanou živou kulturu - divadla a jejich nové inscenace, výtvarné umění nebo hudbu, ve svém prohlášení zcela opomíjí. Prohlášení pouze tvrdí, že vláda podpoří existenci a činnost "základní kulturní infrastruktury", aniž by blíže specifikovala její rozsah.

V rozpočtu navrhovaném pro příští rok, který počítá s celkovými výdaji 908 miliard korun, stanovuje ministerstvo financí pro resort kultury výdaje 5,7 miliard korun; takové výdaje by činily 0,62 procent z rozpočtu země. Ministerstvo kultury žádá 1,2 miliardy navíc.

Němcové v programu chybí také to, co bylo v minulém prohlášení v oblasti médií a sdělovacích prostředků. Tedy závazek dbát na nestrannost a vyváženost médií. Nyní je v prohlášení jen obecný závazek, že sdělovací prostředky budou veřejnoprávní i privátní, o čemž nebylo pochyb nikdy. Závazek k podpoře digitalizace je nutností, žádným originálním nápadem vlády není, dodává Němcová.

V oblasti církví a náboženských společností vláda stejně jako ta předchozí "hodlá pokračovat v uspořádání majetkových vztahů" mezi státem a církvemi. Nově se pouze zavazuje, že předloží k veřejné diskusi koncepci nového modelu ekonomického zabezpečení církví a náboženských společností. Minulá vláda vytvořila několik komisí, které měly novy model financování nalézt a nenalezly.

Kapitola Kultura z Programového prohlášení vlády České republiky:

Kultura


Za největší bohatství naší země považuje vláda schopnosti a nadání občanů a tudíž chápe kulturu a národní kulturní poklad jako významný faktor rozvoje ČR.

Vláda podpoří existenci a činnost základní kulturní infrastruktury a bude dále podporovat nevládní kulturní organizace a jednotlivce s cílem rozvíjet bohatě strukturované multikulturní společenství a s důrazem na podporu soudržné a tvořivé občanské společnosti.

Vypracuje a předloží ke schválení návrh zákona o veřejné podpoře kultury, připraví systém jejího vícezdrojového financování. Vláda si je vědoma své povinnosti pečovat o památníky, muzea a instituce související s tradicí české státnosti a v této souvislosti vnímá a potvrzuje také svou odpovědnost za jejich stav.

Vláda bude dbát na to, aby v duálním systému rozhlasového a televizního vysílání byl vytvořen odpovídající prostor jak pro veřejnoprávní, tak pro soukromé vysílatele. Podpoří proces digitalizace zajišťující širší programovou nabídku televizního a rozhlasového vysílání.

Vymezí při realizaci své kulturní politiky také odpovídající postavení české kinematografii a vypracuje nový model jejího financování.

Významnou součástí občanské společnosti jsou církve a náboženské společnosti. Vláda hodlá pokračovat v uspořádání majetkových vztahů mezi nimi na jedné straně a státem na straně druhé a předloží k veřejné diskusi koncepci nového modelu jejich ekonomického zabezpečení.

úplné znění Programového prohlášení najdete na:

http://www.vlada.cz/cs/vlada/historie/vlady/vlady1993-2006/stanislav-gross-04-05/prohlaseni.html

(30.08.2004)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.