Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Otevřený dopis grantové komise pro profesionální tanec, pohybové a nonverbální divadlo MK ČR

Členové grantové komise profesionální tanec, pohybové a nonverbální divadlo reagují otevřeným dopisem adresovaným ministru kultury na skutečnost, že částka pro rozdělení dotací v oblasti veškerých kulturních aktivit byla na rok 2009 snížena o 35 %. Celkový rozpočet Ministerstva kultury zůstal na úrovni roku 2008, tudíž probíhající hospodářskou krizi lze jako případné zdůvodnění zcela vyloučit. Dle ČTK trvá taneční komise na zachování rozpočtu dotací z předcházejícího roku. Členové komise se shodli na tom, že snížení částky povede k výraznému propadu aktivit oboru a v některých případech dokonce k likvidaci uměleckých subjektů i činností. Situace je podle komise zarážející zvláště tím, že se tak děje v době předsednictví ČR Evropské unii a v roce, který byl vyhlášen rokem kreativity a inovací - tedy hlavních atributů živého umění.
Vážený pane ministře,

grantová komise pro profesionální tanec, pohybové a nonverbální divadlo byla na svém jednání dne 13. února 2009 seznámena s faktem, že částka pro rozdělení dotací v oblasti veškerých kulturních aktivit byla snížena o 35 %. Celkový rozpočet Ministerstva kultury zůstal na úrovni loňského roku, tudíž probíhající hospodářskou krizi lze jako případné zdůvodnění zcela vyloučit.

Je prokázáno, že kulturní aktivity přispívají k růstu konkurenceschopnosti a ozdravení ekonomické základny státu.

Komise trvá na zachování rozpočtu dotačních řízení z předcházejícího roku. Její členové se jednomyslně shodli, že snížení částky povede k výraznému propadu aktivit oboru a v některých případech dokonce k likvidaci uměleckých subjektů i činností. Situace je zvláště zarážející, že se tak děje v době předsednictví ČR Radě Evropské unie, a v roce, který byl vyhlášen rokem kreativity a inovací - tedy hlavních atributů živého umění.

Vážený pane ministře, chceme znát Vaše stanovisko před tím, než přikročíme ke krajnímu řešení, kterým je rezignace komise, jejíž členové odmítají převzít spoluodpovědnost za následky rozhodnutí vedení Ministerstva kultury.

S tímto stanoviskem seznámíme ostatní členy grantových komisí a veřejnost, aby i žadatelé grantů byli informováni o vývoji situace.

S pozdravem členové grantové komise:

Ivanka Kubicová, předsedkyně

Ondřej Hrab, místopředseda

Roman Černík

Jaroslav Doleček

Lenka Dřímalová

Šárka Havlíčková

Boris Hybner

Marta Lajnerová

Zdeněk Prokeš

Veronika Švábová
Dne 18. února, 2009
Links:
(23.02.2009)
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.