Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Povolování mrakodrapů v Praze pokračuje

Praha i čtvrtá městská část slibovaly, že mrakodrapy nepovolí, dokud se k nim nevyjádří UNESCO, přesto se Stavební úřad Prahy 4 rozhodl nečekat na Výbor světového dědictví a pokračuje v povolování dvou mrakodrapů na Pankrácké pláni. Občanská sdružení požadují zastavení řízení. Pokud by investor získal povolení dříve, mohou ČR vzniknout miliardové škody spojené s kompenzacemi investorů. UNESCO je ve svých vyjádřeních k mrakodrapům kritické a lze očekávat, že i nadále bude jeho postoj negativní.

„Praha i čtvrtá městská část slibovaly, že mrakodrapy nepovolí, dokud se k nim nevyjádří UNESCO,“ připomíná Martin Skalský z Arniky. „Územní řízení by minimálně do července neměla vůbec probíhat.“ Výbor světové organizace vyjádřil loni „vážné znepokojení“ nad projekty Epoque a má se věcí znovu zabývat na svém zasedání v červenci 2008. Ředitel ICOMOS International, poradního orgánu UNESCO, Michael Petzet, dokonce vyzval primátora Pavla Béma k okamžitému zastavení projektů, neboť mohou poškodit panorama Prahy.

„Podklady pro územní řízení mají řadu nedostatků, některé důležité dokumenty zcela chybí,“ říká právník Petr Kužvart z Ateliéru pro životní prostředí. Podle něj měl investor spis doplnit do konce února. „Domníváme se, že stavební úřad by měl řízení zastavit. Požadované dokumenty dodnes neexistují a stavby proto nelze umístit,“ řekl Kužvart.

Marie Janoušková z Občanské iniciativy Pankráce upozorňuje, že není vyřešeno, kudy budou k mrakodrapům přijíždět uvažované tisíce aut. „Plánované rozšíření magistrály není povoleno a možná nikdy nebude. Existující silniční síť přitom další auta nedokáže pojmout. Po výstavbě dalších budov hrozí dopravní kolaps,“ říká Janoušková. „Dokud nebude schváleno nové dopravní řešení celé Pankrácké pláně, není možné stavět další budovy s více než třemi stovkami parkovacích míst.“

Občanská sdružení se v řadě svých výhrad shodují s Útvarem rozvoje města, který ve svých vyjádřeních kritizuje jak velikost a uspořádání budov, tak i parkovou úpravu v jejich okolí a řešení přízemních podlaží. Dokumentace pro územní řízení nezohledňuje řadu závazných podmínek stanovených v procesu posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA). Se stavbou nesouhlasí ani Národní památkový ústav.

Podle Martina Skalského z Arniky dnes v Praze hrozí opakování situace, k níž došlo před časem ve Vídni. Tamní radnice vydala povolení ke stavbě výškových budov přímo v centru města. Hrozícímu vyškrtnutí města ze seznamu UNESCO město posléze zabránilo pouze za cenu vysokých kompenzací investorům, kteří získali právní nárok na stavbu. Jedině tak byli ochotni od svých projektů ustoupit.

9 důvodů, proč by měla Praha 4 zastavit územní řízení na mrakodrapy

 Výbor UNESCO se k záměru vyjádří teprve v červenci
 K zastavení projektů vyzval ICOMOS International
 Se stavbou nesouhlasí Útvar rozvoje města ani Národní památkový ústav
 Investor nedodržel podmínky posouzení EIA
 Není vyřešeno dopravní napojení nových budov
 Úprava okolí by zhoršila podmínky pro chodce
 Investor nepředložil hlukovou a rozptylovou studii
 V přízemí budov mělo vzniknout zázemí pro obyvatele, ale nevzniklo
 Parková úprava v okolí budov není kvalitní – nevytváří pobytový prostor

(3) Více informací: http://cepo.arnika.org/pankrac

Související články:  Ředitel UNESCO přijíždí do Prahy, úředníci za jeho zády povolují mrakodrapy

(12.03.2008) ZDROJ: Sružení Arnika
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.