Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Příprava dotací ministerstva kultury pro rok 2011

Od ledna 2011 platí nové Zásady pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím, které schválila Fischerova vláda, čímž reagovala na kampaň Nevládky a krize. Cílem bylo zajistit včasné zveřejnění termínů pro přijímání žádostí a zrychlení průběhu dotačních řízení tak, aby se peníze dostaly k příjemcům včas. Rychlé peníze mají větší hodnotu, než peníze, které dostanete pozdě. Ministerstvo kultury (MK) připravilo pro nového ministra Jiřího Bessera směrnici jak dotace poskytovat. Ta ale nezapracovává to podstatné a působí spíš jako naschvál úředníků. Ministr vlády rozpočtové zodpovědnosti by neměl mj. naletět na vějičku, že díky možnosti rozdělovat dotace mimo výběrová řízení bude mít víc kamarádů a možnost chlácholit své kritiky.

Mnoho z těch, kdo čerpají dotace zažili, že peníze dostali až po vynaložení nákladů na projekt. Nikoli proto, že by to byla předem stanovená podmínka, ono se to prostě dřív nestihlo. Nejen peníze, i samotná informace o výši podpory nemusí být známa před zahájením projektu. V minulosti se rozhodnutí o dotaci vydávala běžně po zahájení projektů, někdy i  po skončení. Dotace se vyplácely i koncem roku, takže příjemcům se velmi těžko plánoval rozpočet, i samotný projekt. Nešlo zdaleka jen o špatnou praxi ministerstva kultury ale i jiných resortů – proto se tím začla zabývat vláda.

Jedním z nových úkolů pro jednotlivé resorty, který reagoval na globální finanční krizi, je vypsání uzávěrek dotačních titulů do 30. září roku předcházejícího. Ministerstva tedy mají zveřejnit vypsané programy či dotační okruhy s dostatečným předstihem několika týdnů, ne-li měsíců. Už by to mělo být co nejdříve!

Nejprve si ministerstvo kultury do vládních Zásad prosadilo slůvko obvykle do 30. září. Ve směrnici ale neříká, pro které typy dotačních programů ministerstva kultury je toto datum obvyklé a tedy tento termín platí ani kdy se to zveřejní.  
  
I pražský magistrát pochopil, jak důležitá jsou včasná rozhodnutí a svoji uzávěrku příjmu žádostí na kulturní projekty pro příští rok posunul dokonce na 8. září. Magistrát o tom rozhodl již v polovině června, ačkoliv podobně jako stát schvaluje svůj rozpočet až koncem roku.

Nejzazší termín 30. září by se jistě vyplatil zejména pro žádosti o dotace na celoroční činnost nebo na každoročně se opakující akce, jako jsou např. festivaly. Lze si také představit, že pro jednotlivé projekty lze vyhlásit jiný, pozdější termín a to i v průběhu kalendářního roku, jak tomu bylo na některých ministerských odborech doposud. To ale z nové směrnice nevyčteme.

Časnější termín odevzdání žádostí není jediná změna, která nás čeká. Druhým oříškem je povinnost ministerstva zveřejnit do konce roku “seznam nebo pořadí úspěšnosti projektů”, s tím, že výše přidělené dotace musí být zveřejněna do konce února. Odpadne tak praxe, že se žadatelé až někdy před prázdninami (nebo dokonce koncem roku, kdy peníze musí utratit) dozvídají kolik, že peněz dostanou. Ve směrnicích ministerstva kultury se ale mluví pouze o “seznamu projektů”, na které bude poskytnuta dotace.

Není ale jasné jakýže to Seznam?. Abecední, podle žadatele, či podle typu projektů? Podle výše žádostí, podle kvality, podle potřebnosti, či podle splnění předem daných kritérií? Směrnice říká, že posouzení odbornými komisemi nemusí být provedeno před zveřejněním seznamu. O Seznamu tedy mají rozhodovat  zpravidla  úředníci? To je zásadní posun zpět. Slovo seznam je v zásadách myšleno pro dotace na standardizované veřejné služby zejména v oblasti sociální a zdravotní péče.

Právě pořadí úspěšnosti projektů, které vláda stanovila jako alternativu k seznamu ministerstvo kultury vypustilo. Lze si jen představovat, jak se úředníci těší na ten zmatek, který vznikne, až odborná komise dostane seznam projektů, kterým má podle rozhodnutí ministerských úředníků rozdělit peníze, aniž se podílela na diskuzi o jejich kvalitě – tedy na vytvoření seznamu. Lze očekávat jen ostrou kritiku, kterou úředníci využijí k diskreditaci nových zásad, které jim nyní nabourávají zavedený systém. To, že se na některých odborech ministerstva kultury po léta kultivovalo odborné a nezávislé posuzování projektů může být na just lehce zmařeno. 

Směrnice sice říká, že dotace jsou poskytovány na základě posouzení projektu ve výběrovém dotačním řízení, nicméně nazahrnuje povinnost posuzování projektů odbornými komisemi. Současně umožňuje ministrovi rozhodovat o dotacích samostatně, jsou-li pro to “zvlášť závažné důvody”. Bylo by na místě stanovit, které závažné důvody to mohou být. Jistě si lze představit velmi potřebné projekty, které nebylo možné z objektivních důvodů přihlásit do výběrového dotačního řízení, nebo potřebné inovativní projekty, které nezapadají do žádného z nabízených dotačních okruhů ministertsva kultury. Ale proč třeba podporovat ty, kteří prošvihnou termín, nedodají řádné podklady a mají tu drzost se vetřít jinak?

Nový ministr by měl učinit přítrž těm, kteří si zvykli obcházet komise a využívat sklonů úředníků i vedení ministerstva ke klientelismu a protekcionismu. Právě to v posledních letech vedlo k tomu, že značná část dotačních peněz byla rozdělována na poradách vedení, mimo výběrová dotační řízení, pro veřejnost zcela netransparentně. A to i přes snahu legitimizovat část takové podpory jako tzv. prioritní akce. 

Směrnice nijak zvlášť nezohledňuje poradní orgány, respektive tzv. grantové komise, které mají na MK mnohaletou tradici. Pokud chce ministr kultury Jiří Besser efektivně rozdělovat peníze, které budou k dispozici, měl by si návrh směrnice, dřív než jej podepíše, řádně přečíst. Nejen že úřednické ptydepe zní odpudivě, nejednoznačně  a dokument je nepřehledně uspořádán. Ministr by neměl naletět na vějičku úředníků, že díky možnosti rozdělovat dotace mimo výběrová řízení bude mít ministerstvo víc kamarádů a možnost chlácholit své kritiky. Kvalita výběru dotovaných projektů by měla být zásadní. Jinak se grantové programy MK lehce změní v ohlodané kosti hozené těm, co nemají na ministerstvu osobní kontakty.  


Marta Smolíková
ředitelka
ProCulture

(23.07.2010)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.