Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Prohlášení syndikátu výtvarných umělců k projektu Národní knihovny

V poslední době poutá pozornost veřejnosti unikátní projekt nové stavby Národní knihovny, který vyšel vítězně z mezinárodní architektonické soutěže. To, že se zajímá o novou podobu této kulturní instituce veřejnost, je v naprostém pořádku. Horší už je, pokud se k ní začínají vyjadřovat autoritativně politici, a to často bez hlubších znalostí. Výsledek soutěže je zpochybňován a to může vést k velmi nešťastným koncům, v to počítaje pravděpodobnou ztrátu špičkových architektonických počinů, sahající až do daleké budoucnosti.

Dle našeho názoru musela být soutěž s tak prestižní účastí velmi důkladně připravena. Většina z nás shlédla následně uspořádanou výstavu, která obsahovala a velmi názorně předváděla práce všech zúčastněných – to znamená cca 350 návrhů. Bylo by těžké věřit, že mezinárodní organizace architektů, jež zprostředkovávala toto soutěžní architektonické setkání, by si předem neověřila, že vstupní podmínky budou závazně platné.
Na výstavě bylo vidět, s jakou pečlivostí jednotlivé architektonické ateliéry přistupovaly k vymezenému místu, do něhož měly být projekty situovány. Toto místo, na jehož pozemcích má stavba vyrůst, bylo, podle našeho názoru, zvoleno velmi šťastně. Před ním volná pláň, jež nabízí ničím nenarušovaný dálkový pohled na stavební objekt. V horizontu při pohledu od Vltavy by tento objekt měl obohacovat pražské panorama, jemuž doposud dominuje gotická katedrála sv. Víta, o novou dominantu města 21. století. Proto je nanejvýš důležité, aby vítězný návrh tyto skutečnosti naplňoval. V tom je projekt arch. Kaplického naprostým skvostem, dílem, za něž hlavní město může být opravdu vděčné.
O to více pak nás zarážejí výroky těch, kteří by, jako zodpovědní činitelé, měli veřejnost zastupovat odborně i intelektuálně. Komu je možné v této souvislosti přisoudit arogantní postup ? Projektantovi, který se musí nejprve poctivě seznámit s dispozicemi daného prostoru, aby svůj nápad mohl formovat dle určité lokality, nebo těm, jež jeho vítězství a nespornou kvalitu napadají různými pohrdlivými, až vulgárními výroky a snaží se mu přenést dílo na nějaké jiné místo ?
Protože máme sami zkušenosti s různými konkurzními řízeními, považujeme za nutné upozornit na možné nebezpečí při „přenesení“ stavby Národní knihovny někam jinam, než bylo soutěží původně určeno. Desítky dalších účastníků mohou vznášet protesty a v tomto případě je třeba říci, že kvalifikovaně, protože, jak každý projektant ví, návrh je svým působením především vázán na místní prostorové vztahy. Jejich respektování muselo být podmínkou přijetí do soutěže. Proto jako výtvarníci naprosto chápeme jednání arch. Jana Kaplického, který považuje tuto fázi svojí práce za uzavřenou.
                      
 Za Syndikát výtvarných umělců :
                    Doc. akad. mal. Karel Míšek, Ph. D.
                    Akad. mal. Ludmila Kaprasová
                    MgA. Jan Hlavatý
                    Václav Kotrch
                    Doc. akad. soch. Petr Kuthan
                    Akad. mal. Pavel Sivko

V Praze dne 23.10.2007
                                                     

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.